Téma: Poděkování ZŠ Žitomířská

Ředitel Technických služeb Český Brod děkuje vedení ZŠ Zitomířská, učitelkám a hlavně žákům a rodičům za přístup ke včerejšímu dni při rychlém sběru papíru, který organizují TS v součinnosti s firmou Cuir (zpracovatel komodity) a ZŠ několikrát v roce.Bylo odevzdáno celkem 6,9 tuny papíru a ZŠ obdrží výtěžek cca 21000 Kč. Množství této komodity bude zařazeno v evidenci EKO-KOM.

(v dalším pořadí se do akce přihlásila jako každý rok MŠ Kollárova, která proběhne 10.5.2012 ve 14 hodin v areálu MŠ za účasti firmy Cuir a TS Český Brod