Re: Okénko Městské knihovny

Analfabeta Negramotná, cyklus literárních besed pro žáky ZŠ, září - říjen 2013

http://www.knihovna-cbrod.cz/archiv_2013_39.php

Re: Okénko Městské knihovny

Nemalujte čerta na zeď, výstavka výtvarných prací čtenářů dětského oddělení, listopad 2013-leden 2014

http://www.knihovna-cbrod.cz/archiv_2013_42.php

Re: Okénko Městské knihovny

Bylo jednou jedno loutkové divadlo, pohádkové čtení a hraní pro děti MŠ Kollárova, 7. listopadu 2013

http://www.knihovna-cbrod.cz/archiv_2013_43.php

Re: Okénko Městské knihovny

Nemalujte čerta na zeď, cyklus předvánočních literárních besed pro žáky ZŠ, listopad - prosinec 2013

http://www.knihovna-cbrod.cz/archiv_2013_47.php

Re: Okénko Městské knihovny

Pohádková lampička Františka Nepila, cyklus literárních besed pro žáky ZŠ, únor - březen 2014

http://www.knihovna-cbrod.cz/archiv_2014_8.php

Re: Okénko Městské knihovny

Ať žijí duchové aneb Bojíme se rádi, živé čtení, 18. března 2014

http://www.knihovna-cbrod.cz/archiv_2014_9.php

Re: Okénko Městské knihovny

Království divokých zvířat aneb ZOO v knihovně, výstavka výtvarných prací čtenářů dětského oddělení, žáků ZŠ a dětí z MC Kostička, duben - srpen 2014

http://www.knihovna-cbrod.cz/archiv_2014_11.php

Re: Okénko Městské knihovny

Pohádkové odpoledne s Andersenem, 4. dubna 2014

http://www.knihovna-cbrod.cz/archiv_2014_15.php

Re: Okénko Městské knihovny

Království divokých zvířat aneb ZOO v knihovně, cyklus literárních besed pro žáky ZŠ, duben - květen 2014

http://www.knihovna-cbrod.cz/archiv_2014_18.php

Re: Okénko Městské knihovny

Za zvířátky do ZOO, pohádkové čtení a hraní pro děti MŠ Kollárova, 22. a 29. května 2014

http://www.knihovna-cbrod.cz/archiv_2014_19.php