11

Re: Koncepce dopravy

Samozřejmě, že souhlasím a podporuji "minoritní" názor.!!
Pokud však dojde (což je zatím nepravděpodobné) ke stavbě nebo přípravě na stavbu obchvatu, cítím nutnost plány vedení trasy ovlivit. Důvodem je pouze udržení standardu dosavadního bydlení v relativně klidných čtvrtích našeho města a proto jsem v tomto případě pro vedení obchvatu v dostatečné vzdálenosti od obytných zón atd. (viz. příspěvek výše).

S pozdravem Claudyus

12

Re: Koncepce dopravy

Také patřím k "minoritě". Osobně se domnívám, že stavba nějakého obchvatu vytváří problém jiný. Trasa, tak jak navrhována, by měla vést v poměrné blízkosti klidných obydlených zón. Takže se tím sice vyřeší na straně jedné stávající dopravní problém, ale existující problém se přesune jinam. Navíc si dovolím tvrdit, že existence obchvatu zvýší dopravní zátěž v oblasti Českého Brodu a zhyzdí krajinu dalším pruhem asfaltu. Další věcí ke které by se mělo přihlédnout, je podle mého názoru otázka rozrůstání města tak, aby případná bytová výstavba nebyla tímto okruhem uzavřena. Navíc by to s sebou přinášelo nutnost řešení protihlukových opatření atd.

13

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den, pane Binco,
    jako obyvatelka města žijící v Jungmannově ulici sleduji s velkými obavami
diskuzi ohledně opětovného zavedení dvousměrného provozu v Jungmannově ulici.
Dvousměrný provoz v tété ulici jsem již zažila po dobu dvou let a další dva roky trvalo než obyvatelé dotčené lokality přesvědčili tehdejší vedení města o nesmyslnosti jejich rozhodnutí.Od doby, kdy Jungmannova ulice byla dvousměrná a posléze jednosměrná, nelze do této ulice otevřít okna (zvýšená intenzita, prachu, hluku a zápachu z projíždějících automobilů, rušení televizního signálu). Při průjezdu automobilů nad 10 tun (kamionů) domy praskají,dochází k jejich otřesům. Přiznejme si také, že tuto ulici ani chodníky nikdo neuklízí.
Nemohu ani souhlasit s návrhen "DEDY" ohledně vybudování parkoviště před bytovými jednotkami v této ulici (zničíme zeleň a vybudujeme další betonovou plochu již v tak znečištěné ulici).Velkým problémém pro obyvatele této ulice je i
krátkodobé zastavení vlastního automobilu před vlastním domem za účelem
vyložení nebo naložení věcí nutných k odvozu nebo při jejich přivezení.
Dále bych vás chtěla upozornit, že dle mého názoru v Jungmannově ulici přes den většinou parkují se svými automobily zaměstnanci firem a úřadů sídlících
v centru města.
Pane Binco,
velice ráda bych se s Vámi osobně setkala a předala Vám  fotokopie dokumentů z jednání týkajících se provozu v Jungmannově ulici a také bych si ráda o této problematice s Vámi pohovořila. Navrhněte možnosti a termíny.
Děkuji předem za Vaši odpověď.

14 Naposledy upravil: Viki (04.04.2011 15:54:14)

Re: Koncepce dopravy

Po pročtení všech výstupů z komise dopravy a realizaci doplnění dalších značek bych se rád zeptal, zda by nestálo za to, aby taky někdo kontroloval dodržování daných značek.

  V ulici Kollárova se objevilo několik značek s "třicítkou", ale spousta řidičů si to plete (především na úrovni MŠ a haly) s "šedesátkou" nebo i větší.

  Tyršova ulice získala úsek se "zákazem zastavení", ale hodně řidičů si s tím hlavu neláme. Pro zbytek této ulice podle mě platí "zákaz zastavení", ale jak v průběhu dne, tak především večer v době cvičení v sokolovně je to parkoviště, někdy i na místě se zákazem stání (a to už je troufalost).

  Podle toho, že na konci ulice je sídlo policie a ta s tím nic nedělá, i když prochází okolo zaparkovaných aut, která tam nemají co dělat, bych navrhoval, zda by pro město nebylo levnější žádné značky nedoplňovat, když se vlastně ani nemusí dodržovat.

Pokud jsou tam značky pro parádu, tak té moc nenadělají.

15

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den!
Předesílám, že nemám žádné vzdělání dopravního zaměření a proto můj názor nemusí být správný, ale domnívám se, že realizace obchvatu města dle náčrtku uvedeného na stránkách města (autor Bc. M. Binko) není s ohledem na stávající dopravní situaci ve městě a blízkém okolí nutná.
Český Brod není v současnosti městem s podstatným zastoupením tranzitní silniční dopravy. Silnice Praha - Kolín už cca od roku 1960, kdy byl vybudován obchvat města v úseku Nová Ves II - Přistoupim, nevede centrem města.
Městem v současnosti procházejí pouze silnice II. a III. třídy. Naprostá většina tranzitní dopravy je v současnosti vedena mimo město (ve směru východ – západ) po silnicích Kolín - Praha a Poděbrady - Praha a hlavně po dálnici D11 (Hradec Králové  - Praha). Je pravda, že silnice vedoucí přes Český Brod jsou využívány částí automobilů, které  přejíždějí mezi dálnicemi D11 a D1, ale právě díky neexistenci obchvatu našeho města není dopravní situace ve městě a v okolních obcích v oblasti nějak kritická, protože jako propojení uvedených dálnic slouží i jiné silnice vedoucí mimo Český Brod.
Vybudování navrhovaného obchvatu by naopak mohlo stáhnout tuto rozptýlenou dopravu mezi D11 a D1 k Českému Brodu a dopravně přitížit okolním obcím – Poříčany, Kounice, Tismice, Mrzky, …….
Navrhovaný obchvat by dle mého názoru navíc oddělil Štolíř od centra města, došlo by ke zvýšení hladiny hluku a exhalací v přilehlé obytné zástavbě a  lokalita mezi městem a Štomíří by se znehodnotila pro případnou obytnou zástavbu.

Zastávám názor, že město Český Brod není v oblasti silniční dopravy tranzitním městem, ale je typickým městem cílovým – lidé dojíždějí automobily do města na nákupy (dva supermarkety, množství jiných obchodů, 2x stavebniny, …), do škol, na nádraží ČD (město se chce vymezit jako důležitý dopravní terminál Pražské integrované dopravy), na úřady (městský úřad obce s rozšířenou působností, finanční úřad, …), do nemocnice s poliklinikou, do zaměstnání, za sportem, kulturou  a zábavou. Všem těmto lidem by, dle mého názoru, navrhovaný obchvat nepřinesl vůbec žádný užitek, protože z města domů se vracejí po stejné silnici, po níž do města přijeli (samozřejmě, když jim to dopravní opatření ve městě dovolí – viz ul. Jungmannova x ul. Kollárova).

Vzhledem k mému, možná nesprávnému, názoru, že Český Brod není typickým městem s výrazným podílem tranzitní silniční dopravy, nevidím navíc šanci, že by Středočeský kraj takovýto obchvat financoval. Chtělo by snad město obchvat financovat ze svých prostředků. Budeme-li vycházet z cen za které byly vyvlastňovány pozemky pro Silniční okruh kolem Prahy, mohlo by jen vyvlastnění pozemků pro českobrodský silniční obchvat stát cca 80 - 100 miliónů Kč. A kolik by stály vlastní stavební práce? Pan Bc. Binko by mohl uvést alespoň přibližnou částku.

16

Re: Koncepce dopravy

Jednoznačně souhlasím s Václavem Čokrtem.

17

Re: Koncepce dopravy

Dobrý den všem,
jsem rád, že se nám diskuse trochu „rozjela“, protože vaše názory jsou pro mne přínosem.
Když se pokusím zjednodušeně shrnout dosud prezentované názory, tak:
1) Český Brod není město, které potřebuje obchvat, situace v centru města není kritická
2) situace v ulici Kollárova je kritická, běhá tam spousta dětí, jezdí rychle, je tam silný provoz, protože se jedná o jedinou možnou cestu přes město z východu na západ
3) zbousměrnění Jungmannovy ulice (možné řešení problému Kollárovy) je nežádoucí, protože by to významně ztížilo život rezidentům
Samozřejmě jsem očekával velmi protichůdné reakce. Záleží na tom, kde každý bydlí, pracuje, s jakým daným problémem se setkává. (Za sebe musím prohlásit, že bydlím v Liblicích, do města a přes město jezdím automobilem pouze výjimečně, v průměru tak 1 - 2x za měsíc - to abych nebyl nařčen z nějakých osobních zájmů.)
Ad 1) Jsem osobně celkem rád, že se zde projevilo hodně názorů, které odmítají existenci „nových silnic“ z důvodu degradace krajiny a životního prostředí obecně. Jasně, existence jakéhosi úzkého hrdla v podobě nutného průjezdu městem, jež má svá kapacitní omezení, reguluje intenzitu dopravy, resp. stimuluje řidiče k tomu, aby se městu vyhnuli, pokud nemusí přímo do něj (nicméně cca 30 % dopravy v ČB je tranzitní = cca 5 000 aut za den). Tato idea je podle mého názoru v pořádku a v podstatě i odpovídá zásadám trvale udržitelného rozvoje. Na druhou stranu ale musíme připustit fakt, že intenzita dopravy narůstá, a to celkem rychle (za 15 let tu bude jezdit o 25 - 50 % aut více!). Nárůst individuální automobilové dopravy je mj. i díky nové výstavbě rodinných domů, která i v ČB probíhá a plánují se další poměrně velké plochy pro bydlení (např. mezi ČB a Štolmíří), a to bude samozřejmě znamenat další poptávku po kapacitě na silnicích. Ve Strategickém plánu z roku 2007, který se teď aktualizuje, se počítá s tím, že ČB by měl mít cca 10 tisíc obyvatel (horizont Strategického plánu je rok 2022), zároveň se v něm uvádí potřeba řešit dopravu jak tranzitní, tak i obslužnou. A přirozeně se akcentuje zhoršená průjezdnost městem (zaznívaly zde i názory zprůjezdnit celé centrum, aby pro auta nebyla žádná omezení; mj. jako slabá stránka ve SWOT analýze se v této souvislosti objevila i samotná existence historického centra, což mne osobně běhal mráz po zádech a stoupal adrenalin v krvi...). Jak jsem několikrát uvedl, osobně jsem „všemi deseti“ pro nové silnice nestavět, ale musíme si uvědomit všechny souvislosti a dopady.
Ad 2) a 3) Jde o spojité nádoby, a to i včetně bodu 1). Zde navíc je nalezení nějakého co nejvíce uspokojujícího řešení nezbytné, protože s tímto problémem se budeme potýkat další desítky let, resp. prakticky trvale. Město je samozřejmě pro lidi, nikoliv primárně pro auta, ale musíme hledat kompromisy. Z mého osobního pohledu je primární bezpečnost chodců a cyklistů před zaparkovanými auty. Tím nechci říct, že nastíněné řešení zobousměrnění Jungmannovy ulice musí být to nejlepší. Pokud ale máme mít zklidněné centrum města od tranzitní dopravy, udržet bezpečnost dětí u škol, divadla, sokolovny a Slavoje na únosné úrovni (mj. i toto jsou cíle Strategického plánu), tak mne jiné řešení nenapadá. Jasně, že dnes jsou rezidenti zvyklí parkovat u svého domu. Pokud mám rodinný dům s pozemkem a třeba i garáží, pak je samozřejmé, že si auto zaparkujete doma. Ale pokud bydlíte v centrum města, musíte chtě nechtě počítat s tím, že jistá „exkluzivita“ bydlení v centru znamená i nevýhody v podobě nutnosti zaparkovat auto i třeba dost daleko od vašeho bydliště. Bohužel. Zastavení pro výstup / nástup u domovních dveří je samozřejmě řešitelné a můžeme jej vidět denně třeba i v ulici Krále Jiřího, byť to přináší dopravní komplikace.
Tolik můj vstup do diskuse, ve které prosím dále pokračujte. Jen se všichni zkusme zamyslet nad všemi souvislostmi a nenahlížejme na problém jen z jednoho pohledu.
Děkuji!
Marek Binko

18

Re: Koncepce dopravy

Zdravím, když už se mluví o obchvatech, je nějak uvažována silnice vedoucí od LIDLu k bývalému cukrovaru? Pokud si pamatuji tak se spekulovalo o tom, že by mohla být vyvedena směrem do Liblic a ulehčit tak trochu frekventované křižovatce Jana Kouly, Krále Jiřího a Zborovské. Jako zeleným se nám taková idea líbila, protože by se pak třeba na dotčené křižovatce nemusel stavět plánovaný kruhový objezd, který vzbuzoval na veřejnosti poněkud rozporné reakce (bylo např. argumentováno, že by muselo zemědělské družstvo posunout váhu, kterou má zabudovanou v zemi v místě stávajícího vjezdu), ale který nakonec nebyl realizován (údajně zde nebyla vyhlášena stavební uzávěra, takže došlo k opravě a tedy zhodnocení rohového domu "ve špičce" ze strany od nádraží a tím k nárůstu předpokládaných nákladů, takže to kraj prý odmítl financovat). Později byla ta silnice zmiňována v souvislosti s plánovanou stavbou Tesca, ale poslední dobou vše jaksi usnulo...

19

Re: Koncepce dopravy

Ulice od Lidlu k nádraží vést v budoucnu má. Dnešní parkoviště P+R je zárodek této komunikace, viz obrázek na http://binko.wz.cz/2010-4.pdf strana 5. K odlehčení křižovatky Jana Kouly / Zborovská / Krále Jiřího by sice došlo, ale ne až tak významnému. Přeci jen dominantní cesty by v této křižovatce zůstaly zachovány.
Plánek k okružní křižovatce je k dispozici na http://www.cesbrod.cz/media/pdf/kruh.pdf - váha je na svém místě :-)

20

Re: Koncepce dopravy

Bylo už uvažováno nad možnou změnou celé ulice Kollárova a části Komenského (po křižovatku s Žitomířskou) na jednosměrku v opačném směru proti Jungmannově? Spousta nebezpečných situací tam jistě vzniká právě parkujícími automobily u kraje a následnému kličkování jedoucích vozidel. Pokud by se vyznačil jediný jízdní pruh + jak už jsem říkal rozšířit zábradlí + nějaké betonové ostrůvky + případně semafor reagující na rychlost... Možností je spousta a není třeba "řezat" do celého města.