1

Téma: Kácení a další úpravy v parku na Škvárovně

Reaguji na článek Š. Šoupalové, který vyšel v místním zpravodaji Náš region dne 29.4.2010 pod názvem Škvárovna i hřiště brzy doznají změn.

Mám za to, že následující informace cituji: "Stávající skladba dřevin v parku se již nachází za kulminačním bodem své existence, staré dřeviny je nutné z důvodu bezpečnosti vykácet a nahradit novými..." není pravdivá.

Účastnila jsem se jednání týkajících se plánovaných změn v parku a nic o kácení s výjimkou smrku poškozeného vychřicí se zlomenou špičkou a jedné  borovice se dvěma kmeny se o žádném kácení nehovořilo. Investice do parku neznamená devastaci stávajících hodnotných vzrostlých dřevin.

Dále cituji: "Díky své výhodné poloze kousek od autobusového a vlakového nádraží může park sloužit nejen místním obyvatelům, ale i přespolním jako příjemné místo čekání na další spoje."

Co konkrétně znamená tato informace, jakým způsobem má být "propojen" park s nádražím, aby zde mohli pobývat cestující a bohužel případně i různá "nádražní individua"?

Žádám o uvedení těchto informací na pravou míru.


Lena

2 Naposledy upravil: Michal Fokt (02.05.2010 12:32:29)

Re: Kácení a další úpravy v parku na Škvárovně

Našel jsem si článek na netu a také docela zírám. Pan místostarosta mi svého času slíbil zveřejnění projektové dokumentace, kde mělo být zohledněno, co vzešlo z veřejné debaty, ale dosud ke vzeřejnění nedošlo. Tohle mi připadá, jako že tam bylo něco doplněno a vpašováno, protože o kácení se na veřejné debatě nemluvilo a o další příchodové cestě snad také ne! Přimlouvám se za co nejrychlejší objasnění, protože je to otázka, která se týká celé jedné části města.

3

Re: Kácení a další úpravy v parku na Škvárovně

Vážení,
přehled kácených dřevin je k dispozici zde: http://www.cesbrod.cz/media/4/05_pdf/Vykreskaceni.pdf a vychází z pasportu stromů v Českém Brodě. O nutné minimální výměně stromů bylo hovořeno i na veřejném projednávání, ale tam více emocí vzbuzovalo umístění či neumístění dětského hřiště. Opravdu nemáme zapotřebí něco někam vpašovávat.
Propojení parku s nádražím přichází v úvahu až po vybudování prodloužení podchodu, o kterém jednáme s potencionálním investorem SŽDC. Mysím, že zastavit takovýto projekt jen kvůli údajnému stahování "individuí" by nebylo šťastné.

4

Re: Kácení a další úpravy v parku na Škvárovně

No, ale na těch studiích které tam visely, si nevzpomínám jestli to o tom kácení bylo zakresleno. Mně osobně se moc nelíbí, že to mají odnést skoro všechny břízy v té oblasti, kterou jsem na vyžádání manželů Kejhových zakreslil do map v souvislosti s výskytem jedlých druhů hub. Z mykologického hlediska může vykácení tolika stromů tento výskyt nepříznivě ovlivnit. Ovšem spíše mi vadí, že ani po roce zde není zveřejněna ta projektová dokumentace, a to tím spíš že mezitím už bylo s projektem žádáno o dotace, takže vlastně ani nevíme, kolik z toho, co se usneslo na veřejné debatě, tam nakonec zbylo. A jaká je představa o tom propojení s nádražím? Doufám že ne protažení podchodu pod silnicí až do parku, kterýmižto vizemi nás na komisi několikrát děsil blahé paměti pan inženýr Klindera?

5

Re: Kácení a další úpravy v parku na Škvárovně

Pane Nekolný,

z jakého důvodu označujete plánovaný zásah za "minimální výměnu stromů"? Pokud mají být vykáceny stromy označené jako "stromy vybrané ke kácení" v roce 2007 i v roce 2009, například v části parku u Klučovské ulice jich padne většina.

Jaký je k tomu důvod? Jsou všechny tyto stromy v tak špatném stavu, že musí být vykáceny? Kdo prováděl nezávislou expertízu? Nejedná se pouze o dobrý kšeft pro pana Kejhu a spol.? Pan Kejha zde tvrdil, že kácení je s výjimkou asi 3 stromů ukončeno. Jedná se tedy o neprofesionalitu pana Kejhy, či záměrné maskování faktů z důvodů obav z interakce?

Kupříkladu co se týče keřů podél uliice Za svitavkou, P. Kejha mně na výslovný dotaz zcela konkrétně ujistil, že tyto změn nedoznají. Tak zde nelžete, že nikdo nikam nic nevpašoval. Takto si představujete respekt k názoru občanů ?   

Čerpáte prostředky z EU na to, abyste pokácely vzrostlé stromy a střed parku vylili asfaltem? To je skutečně krok ke zlepšení.

Ve strategickém plánu bylo kromě jiných cílů určeno, že ČB má být městem plným zeleně. Neboli, z vašeho pohledu to nejspíš znamená vykácet vzrostlé stromy tvořící alespoň částečnou bariéru od frekventované Klučovské ulice. Jen tak dál...

Neboli naslibujete spoustu pozitiv a realita je naprosto odlišná. Navíc vaše zmínka o debatě o sportovišti je naprosto bezskrupulózní a arogantní (na vině je nejspíš vaše příliš dlouhé působení "u moci"). Přitom se totiž chystá evidentně mnohem závažnější destrukce celého parku, včetně budoucího propojení s nádražím.


L.

6

Re: Kácení a další úpravy v parku na Škvárovně

Ačkoliv s p.Foktem často nesouhlasím, musím se dnes přiklonit k některým jeho názorům.
  Zveřejnění projektové dokumentace by mělo být samozřejmostí, aby občané viděli, jak se berou jejich názory. Nebo zda to je pouhá diskuse s občany, ale o výsledku je dávno rozhodnuto?

  Pokud si dobře pamatuji, tak na setkání s občany se o žádném kácení až na několik kusů nehovořilo. Taky návrh vyasfaltování cest kvůli možnosti bruslení byl prohlášen za nesmyslný z důvodu velikosti a využití parku. A i zveřejněný odhad ceny okolo milionu ještě více potvrdil zbytečnost. A je jedno, zda to bude z peněz města nebo EU-fondů.
  Více se hovořlio o pravidelné údržbě, doplnění o bezúdržbové keře a o úpravě volejbalového hřiště s možností basketbalového koše pro starší děti, kterých je na Škvárovně dost.

  Bylo by tedy velice zajímavé, pokud by vedení města zveřejnilo výsledný plán přeměny parku, abychom se dozvěděli, co bylo nakonec schváleno.

7

Re: Kácení a další úpravy v parku na Škvárovně

Vážení,
v sekci projekty a studie jsem doplnil všechny dokumenty ohledně studie parku na Škvárovně: http://www.cesbrod.cz/item/studie-parku … y-a-studie
Není ničím zájmem dělat jakékoliv práce proti vůli místních obyvatel. Navrhuji proto dát si na místě setkání se zpracovately studie ještě před realizací a seznámit se s rozsahem připravovaných prací. Mohou nám sdělit důvody, které je vedly k navrženému kácení a případně můžeme tento návrh pozměnit.
Také vás chci informovat, že město podalo žádost o vybudování víceúčelového hřiště v tomto parku viz:  http://www.posemberi.cz/e_download.php? … O_2010.pdf , v případě úspěchu této žádosti opětovně uspořádáme veřejné setkání na návrherm tohoto hřiště.
Osobní invektivy a urážky nehodlám komentovat a všem vám přeji hezký den.

8

Re: Kácení a další úpravy v parku na Škvárovně

Pane Nekolný a spol.,

co se týče Škvárovny, pokud si ji osobně projdete, jistě objevíte spoustu oblastí, které vyžadují akutní investice, ať to jsou chodníky, stav silnic, inženýrské sítě, stav veřejného osvětlení (zejména Ruská ulice), a tak dále...

Ve světle toho je půlmilionová investice do hřiště v parku naprosto nesmyslná. Žádá město také o dotaci na výsadbu nové zeleně, případně odstranění starého hřiště z parku? To je přeci priorita. Z jakého důvodu není například prioritně řešena otázka bezpečnosti v okolí parku jako je omezení rychlosti, retardéry apod.? Před cca 3 lety jste hovořil o zavedení kamerového systému do parku za účelem omezení vandalismu, ochrany veřejné zeleně, či nemalých investic v podobě herních prvků nového dětského hřiště. Od té doby o tom nebyla žádná zmínka. Žádáte o poskytnutí dotace za tímto účelem?

Obecně, racionální by bylo investovat prostředky do lepší údržby zeleně ve městě, v případě Škvárovny parku, do opravy naprosto zanedbaných, rozbitých silnic a chodníků ve městě apod. Vybudování hřiště je na místě, až když jsou vyřešeny daleko podstatnější problémy.

L.

9

Re: Kácení a další úpravy v parku na Škvárovně

Jakub Nekolný napsal:

Také vás chci informovat, že město podalo žádost o vybudování víceúčelového hřiště v tomto parku viz:  http://www.posemberi.cz/e_download.php? … O_2010.pdf , v případě úspěchu této žádosti opětovně uspořádáme veřejné setkání na návrherm tohoto hřiště.

A to hřiště je to antukové, kteé jsme se usnesli obnovit?

10

Re: Kácení a další úpravy v parku na Škvárovně

Musím se připojit k většině. Projekt obnovy parku jsem sledovala bedlivě a pozorně, návrhy byly pár dnů umístěné i na našem plotě. Na veřejném setkání v parku bylo prezentováno pouze minimální kácení několika poškozených stromů, tuším že smrku s ulomenou špičkou a poškozené borovice a lehké prořezání dřevitých keřů a pokud si dobře pamatuji, tak ještě vykácení keřů, které zasahovaly do prostoru dětského hřiště a byly trnité. Prezentovaný projekt kácení stromů mě dost překvapil a myslím, že je nejen neekonomický, ale především zcela zbytečný a nesmyslný. Nejsem sice odborník na porosty, ale pouhým laickým pohledem jsem toho názoru, že kácení v takovém rozsahu je nelogické a rozhodně neodpovídá původní veřejné prezentaci.