1

Téma: poplatek za svoz odpadu

Dobrý den. Prosím o vyjádření k ročnímu poplatku za svoz odpadu. Dočetla jsem se, že je navýšen na 816,- Kč ročně za 1 osobu. Což je sice nemilé, když údajně všichni třídíme, jak můžeme, ale budiž. Můj dotaz směřuje k situaci, kdy máme ještě ve vlastnictví 1 malý byt, který pronajímáme a nájemce má s námi řádnou nájemní smlouvu. V tomto bytě nebydlíme, nicméně musím hradit svoz odpadu i za tento byt. Myslím si, že poplatek je stanoven na osoby a ne byty? Chápu to správně? Předpokládám, že náš nájemník také platí poplatek za svou osobu, akorát nevím, jestli dle trvalého bydliště? Takže by mi z toho vyplývalo, že dojde ke zdvojení plateb ? Je možné mi napsat, podle jakého zákona je tato naše povinnost platit i za byt, kde nebydlíme, stanovena?  Teoreticky, kdyby byl byt prázdný, tak platíme taky? Děkuji za odpověď.

2 Naposledy upravil: Tomáš Klinecký (15.12.2020 15:32:12)

Re: poplatek za svoz odpadu

Dobrý den,
zastupitelstvo schválilo 25. 11. obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za komunální odpad č. 6 / 2020 (název je delší). Bude vložena na webové stránky, zatím visí na úřední desce: https://urednideska.cesbrod.cz/ud/index.html
Poplatníkem je buď osoba s trvalým pobytem ve městě nebo osoba, která vlastní nemovitost k bydlení, ve které není nikdo přihlášen. Kdyby byl tedy Váš nájemce v bytě přihlášen k trvalému bydlení, platí on a Vy nemusíte. Pokud by přihlášen nebyl, platíte za svoji osobu a za byt - pak je vhodné to upravit v nájemní smlouvě. Podrobnosti najdete v článku 2, odstavci 2 obecně závazné vyhlášky: "Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba přihlášená v obci,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu, má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.