1

Téma: Kanalizace v ulici Na Prutě a možná kontaminace studní a spodních vod

Je s podivem, že se mi nedaří umístit příspěvek na foru. Tak jen krátce. Možná že byl příliš dlouhý. Pane starosto, pane Vodičko a pane Čermáku a možná další zodpovědní. Jak je možné, že ještě v neděli v podvečer vytékají z kanalizačních přípojek v ulici Na Prutě splašky volně do příkopu a hrozí kontaminace studní přilehlých domů a spodních vod. Je to skoro 80 hodin od nahlášení panu Vodičkovi.