1

Téma: Dotazník Škvárovna

Dobrý den,

   píšu dotazy sem, protože u článku není povoleno přidávat komentář.

  1) byly by možné vysvětlivky k barevným značkám v návrzích?
 
  2) na setkání s občany se většina občanů shodla, že žádná varianta nevyhovuje. Měli další zajímavé návrhy. Proč si tedy musíme vybrat A nebo B ?

  3) na vjezdu do ulice Pod Velkým Vrchem jsou v obou variantách zpomalovací stavební úpravy a přitom na setkání bylo odsouhlaseno, že jsou tam zbytečné, protože tam nikdo rychle vjet nemůže.

  4) naopak stavební úprava zamezující přímému vjezdu z Klučovské do Ruské není ani v jedné variantě.

  5) proč se nejdříve nechá udělat studie a pak se teprve zjišťuje, co obyvatelé chtějí. Nemělo by to být obráceně?


Lupínek

2

Re: Dotazník Škvárovna

Vážený pane Lupínku,

pokusím se odpovědět na Vaše otázky. Předně se omlouvám za vypnutí diskuze v sekci "Zdravý brod", ale chodilo tam strašně moc spamu, tak na IT přistoupili k tomuto kroku. Diskuzi jsem tedy nechal dočasně zapnout, tak můžete směřovat své připomínky i pod konkrétní článek.

Ad 1) Legendu nemáme k dispozici, ale vyžádáme si ji od projektanta a také zveřejníme.

Ad 2) Dotazník bude doplněn o odpověď "nepreferuji žádnou ze zvolených variant".

Ad 3) Viz odpověď k bodu 2, mimochodem se od stavebních úprav vjezdu do ulice v souvislosti s výměnou kanalizace a plynu upustilo.

Ad 4) Byla doplněna otázka č. 17, kde je prostor pro Vaše podněty.

Ad 5) V tomto bodě s Vámi nesouhlasím, veřejnosti se musí nejprve představit nějaký návrh zpracovaný odborníky, nad kterým lze vést diskuzi a za přítomnosti zpracovatele jej pak přijmout, upravit či odmítnout. To že dopravní situace na Škvárovně není dobrá již víme nejen od obyvatel zde žijících obyvatel.

Závěrem se chci omluvit, ale úřad se snažil splnit slib, který byl dán na veřejném projednání a dotazník mezi občany distribuovat do dvou týdnů. Jeho znění však neprošlo potřebným připomínkovým řízením. Chtěl bych Vám tímto doporučit využít upravený online dotazník, či připomínky napsat na distribuovaný papírový dotazník. Jestliže někdo již dotazník vyplnil a chce jej upravit, pak to samozřejmě je možné.

Děkuji za připomínky a ještě jednou se omlouvám.

3

Re: Dotazník Škvárovna

Pane starosto,

  děkuji za odpovědi a za doplnění vysvětlivek.


  Takto obě varianty nyní vypadají, že počítají tak s pětinou parkovacích míst než nyní je.


Lupínek

4

Re: Dotazník Škvárovna

Ani zde, ani ve zpravodaji se neřeší hlavní důvod problému přebytku parkujících vozů na Škvárovně, a tím je plné nové parkoviště u nádraží směrem na Škvárovnu někdy i před 7.30 (ostatní jsou plná dříve). Dříve v tuto dobu parkoviště plné nebylo. To je nejspíš vyvoláno novými parkovacími zónami ve východní části Prahy, kde část obyvatel Brodu a okolí svá auta nechávala v minulosti a teď nemohou. Časově to do sebe krásně zapadá, dříve nebyla plná aut ani první ulice nejblíže nádraží (Marie Majerové), zatímco teď jsou přes den dost zaplněné i ty vzdálenější ulice. A rozhodně během několika málo měsíců nekoupili obyvatele Škvárovny tolik aut, že jimi zaplnili většinu ulic přilehlých k nádraží.

Chápu, že to vedení města asi nechce slyšet, ale je třeba se znovu zamyslet nad dalšími vhodnými kapacitami k parkování v okolí nádraží, a smířit se s tím, že v okolí nádraží vždy budou parkovat i přespolní. Není to o tom dojít pěšky pár kroků, pro řadu lidí z vzdálenějších částí nebo z jiných obcí prostě není jiná možnost, jak se včas dostat do práce (a odpoledne např. vyzvednout včas děti, než vše v 16.30 zavře), než autem k nádraží. Zákaz parkování ani jednosměrky tento problém neřeší.

5

Re: Dotazník Škvárovna

Moc mne mrzí, že jsem díky výměně zkratovaného počítače a nemoci nestihl vyplnit dotazník. Proto jen na okraj - systém jednosměrek je sice moderní, leč pro danou oblast nevyhovující, kloním se k podstatnému snížení rychlosti v oblasti Škvárovny (celé, nejen kolem parku). Rozhodně jako prioritu vidím omezení rychlosti vjezdu do Ruské z Klučovské od Poříčan a v celé Ruské pomocí stavebních úprav (zvýšené prahy). Problémem rezidentského parkování se řeší jen část problému. Jak by asi bylo řešeno parkování trvale hlášených občanů, leč pravidelně nebydlících? Berte to jako řečnickou otázku a podněty k zamyšlení. I jako doplněk ankety, kterou jsem pro.....

Born stupid? Try again!

6

Re: Dotazník Škvárovna

Souhlasím s Pivasem, že je třeba omezit přímý vjezd z Klučovské ulice do Ruské ulice. Pokud bude vjezd do této ulice z boku před zadním parkem, znemožní to vjezd především nákladním automobilům nebo jejich parkování ale i omezení rychlosti. Dopravní značení se zákazem vjezdu nikoho nezastaví.Systém jednosměrek řeší parkování vzhledem k šířce vozovky (obousměrný provoz omezuje parkování vzhledem k šířce vozovky, pro každý směr 3m průjezdnosti), je moderní, ale pro tuto oblast nevyhovující. TS především omezuje stání po obou stranách ulice při svozu odpadu, vzhledem k šířkám vozovek může dojít k poškození parkujících vozidel nebo se snižuje možnost vývozu odpadu.Omezení rychlosti musí být provedena stavebními úpravami, dopravní značky s omezením rychlosti nic nevyřeší.Praha neustále rozšiřuje parkovací zony a tím vytlačuje mimopražské na parkoviště okolních měst. V Úvalech je to podobné.Veškeré parkování se musí řešit komplexně, jelikož vytlačíme problém např. do Mexika.

7

Re: Dotazník Škvárovna

Souhlasím s Pivasem, že je třeba omezit přímý vjezd z Klučovské ulice do Ruské ulice. Pokud bude vjezd do této ulice z boku před zadním parkem, znemožní to vjezd především nákladním automobilům nebo jejich parkování ale i omezení rychlosti. Dopravní značení se zákazem vjezdu nikoho nezastaví.Systém jednosměrek řeší parkování vzhledem k šířce vozovky (obousměrný provoz omezuje parkování vzhledem k šířce vozovky, pro každý směr 3m průjezdnosti), je moderní, ale pro tuto oblast nevyhovující. TS především omezuje stání po obou stranách ulice při svozu odpadu, vzhledem k šířkám vozovek může dojít k poškození parkujících vozidel nebo se snižuje možnost vývozu odpadu.Omezení rychlosti musí být provedena stavebními úpravami, dopravní značky s omezením rychlosti nic nevyřeší.Praha neustále rozšiřuje parkovací zony a tím vytlačuje mimopražské na parkoviště okolních měst. V Úvalech je to podobné.Veškeré parkování se musí řešit komplexně, jelikož vytlačíme problém např. do Mexika.
Ing. Miroslav Kruliš

8

Re: Dotazník Škvárovna

Přibližně před půl rokem proběhlo na MěNV jednání, kde bylo obyvatelům Škvárovny slibováno, že se bude řešit parkování aut z okolních vesnic, jejichž řidiči přijíždějí k vlakům. Situace se za tuto dobu nezměnila a ulice M. Majerové, Za Svitávkou, Slovenská a  Za pilou jsou denně plné ( na př. ve Slovenské stojí v některých dnech týdnu až 25 cizích aut). Začíná být problém těmito ulicemi i jen projet.
Mám tedy následující dotaz: kdy konečně se začne v uvedených ulicích něco dít, jak bylo slibováno v listopadu 2017? Prosím o brzkou odpověď.

9

Re: Dotazník Škvárovna

Prověřuje se několik na schůzce diskutovaných opatření a zrovna tento pátek budou projednávaná s dopravním inspektorátem v Kolíně. Co se týče dotazu, tak omezit parkování nerezidentů lze zavedením parkovacích zón, ale při nedostatečných šířkových poměrech by se v dotčených ulicích musel změnit dopravní režim na jednosměrný. Dáváme dohromady návrh, který vám v krátké době představíme.

10

Re: Dotazník Škvárovna

Dobrý den, chtěl bych vědět zda je něco nového v uvedení do "života" s řešením dopravní situace a parkování v lokalitě Škvárovna. Od doby odevzdání dotazníků k této problematice už si zde "odparkovalo stovky a stovky" automobilů odchozích řidičů na nádraží. V odpovědi z radnice zaznívalo, že situace bude vyřešena v řádu týdnů...….V jakém jsme tedy stadiu?M.