1

Téma: Festival RFP 1995

Zarazilo mne, že se o této akci na stránkách ČB nic nepíše a že reklama je víceméně nulová.Proč, když o každé pidiakci v místních kavárnách se mele celé dny?

2

Re: Festival RFP 1995

Město propagovalo festival dle mého názoru dostatečně. Upozornění byla umístěna na těchto stránkách, v kalendáři akcí, v rotátoru, na facebookovém profilu města, na stránkách českobrodského zpravodaje, na vývěskách města, na budově KD Svět, na zábradlích či v Informačním centru. Informaci nezaznamenal pouze člověk, který tyto kanály nevyužívá často nebo je proti nim imunní.