11

Re: Tranzitní doprava v ulici Zborovská a Klučovská

Dobrý den,
jak jsem se dočetl, v tématu MP - pokuty na Škvárovně, tak jediná práce MP je rozdávání (nesmyslných) pokut. Kdyby ty pokuty rozdávala raději řidičům kamionům. Vesele tu jezdí nejen české, ale i polské, ukrajinské a bulharské. MP a PČR by mohla v tomto směru zvýšit svoji činnost.

12

Re: Tranzitní doprava v ulici Zborovská a Klučovská

Každý den mají strážníci městské policie v plánu činnosti kontrolu projíždějících kamiónů.

13

Re: Tranzitní doprava v ulici Zborovská a Klučovská

Téma: Tranzitní doprava v ulici Zborovská a Klučovská
V posledních měsících narůstá průjezd těžký kamionů i s přívěsy v ulici Zborovská a také Klučovská . Po zavedení dálničních poplatků dochází k nadměrné dopravě v hlavně v ulici Zborovská , kde při přejíždění kanálových poklopů a z druhé strany nerovné vozovky ,dochází k ranám , které převyšují úroveň 95 dB !  Mám na to měřidlo . V tomto místě se nedá normálně bydlet . Od 6 hodin ráno zhruba do 19 tady projíždí za obrovského kraválu množství kamionů přes 20 tun i s přívěsy , které vytváří rány jako od kanonu . To způsobuje poškozování zdraví zde bydlících obyvatel a současně dochází vibracemi k narušování staveb podle silnice . Žádám zastupitele o neprodlené řešení tohoto problému ,omezit na minimum projíždění kamionů ,které mají jezdit po dálnicích a ne po silnici 2 třídy .
Hlavně v první fázi je nutné dopravním značením snížit rychlost projížděných kamionů na 30 km , a kontrolovat dodržování úsekovým měřením .Tím se omezí alespoň ty rány , které způsobují zemětřesení.  Dunění je cítit i v bytě .Nebo je také dobré se podívat , jak to řeší zastupitelé v Újezdě nad Lesy . Neustálým rozkopáváním silnice se jim podařilo úplně zakázat průjezd nákladních vozidel a mají klid . Ovšem současně to je na úkor Českého Brodu .
Rozhodně je nutné něco podniknout , je to hrozné .
Takže moje otázka zní : Co provedete pro zlepšení popsaného stavu  a hlavně kdy to bude ?
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Nyní po 1 roce ,kdy se v 10 měsíci 2016 tkz.podařilo zajistit omezení dopravy nad 12 tun je situace zcela stejná . Ulicí Zborovskou a Klučovskou projíždí velké množství kamionů evidentně nad 12 tun ( Dotazem řidičů kamionů v Česku i na Slovensku jsem zjistil následující : Prázdný kamion váží 14 i více tun , plný 35 -50 tun , cisterna prázdná 16 tun plná až 50 tun , nákladní automobil s říčním pískem když má přívěs ,tak až 80 tun.
V současné době zde projíždí stovky takových vozidel oběma směry , policii jsem tu neviděl celý rok . Mají snad nákladní automobily převážející labský písek nějakou výjimku ? A neobstojí Vaše vysvětlení, že do tranzitu patří obce Poříčany , Klučov , a Kounice , osobně jsem sledoval cestu těchto vozidel , které vozí těžký labský písek daleko přes Český Brod , ostatně i kamiony které jedou ze skladů v labské rovině ráno ,odjíždějí přes Český Brod ,dále Přistoupim a dále na Kostelec a Kolín ,ale také vesnicemi na D1 , odpoledne se zase vrací . Navíc se pohybují rychlostí nad 70Km/hod .
A já se ptám , jak dlouho ještě budou nákladní automobily ničit můj dům , jak dlouho
ještě budeme dýchat velkou koncentraci rakovinotvorných emisí a jak dlouho ještě 
musím používat na své zahradě ochranná sluchátka proti nadměrnému hluku .
S celou situací zde jsem seznámil paní hejtmanku Jirmanovou ,ta přislíbila zlepšení ve zpřísnění policejních kontrol , dále jsem s touto věcí seznámil i ing .Vacka který má na starosti řízení dopravy ve středočeském kraji  a tím i  dopravu na silnici II třídy, což jak se ukázalo je i ulice Zborovská a Klučovská .Od ing. Vacka jsem odpověď nezískal ,přestože jako státní orgán má povinnost odpověď poskytnout  Jen pro upřesnění ,na Slovensku obdrží řidič kamionu při vjetí na silnici s omezením na 12 tun  pokutu 27000 Kč . To už by se nelíbilo českým dopravcům , kteří evidentně řidiče na silnice II třídy s omezením na 12 tun posílají .
Opravdovou kuriozitou jsou ovšem kamiony , které jedou po Klučovské , a odbočují na Zborovskou na Kounice , a tak objíždějí zpoplatněný úsek dálnice D11 .Mám je vyfotografované . A při fotografování všech těchto kamionů řidiči hrozí pěstí, zkrátka se jim to nelíbí .Ještě bych rád uvedl ,že na silnici Zborovská před Karmou se začíná vytvářet vlna , a při přejedu kamionů to dává pěkné rány .
Je to tady opravdový Kocourkov. Je nejvyšší čas ,aby se touto situací zabýval starosta pan Nekolný , dále potom pan Pohůnek ,který má na starosti řízení dopravy v Českém Brodě,  i místní policie a začali konečně vybírat pokuty .
Prosím o vyjádření pana starosty

Jiří Pospíšil
E-mail
Ohlásit