831

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

To nedokážu říct, vážným problémem je pro hasiče neexistence druhého schodiště. Jeho zřízení však nechce povolit majitel, kterému by vadilo při zásobování objektu.

832

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Evidence zájemců bude při mateřském centru kostička. Jelikož akce začala minulý týden, zatím bych ještě závěry nechtěl dělat. Distribuce zatím vázne u mě, neboť se vyskytly vážné problémy s prostory "prodoma", ale nakonec jsme se dohodli s Janou Kratochvílovou, že distribuci propagačních materiálů stejně rozjedeme. Takže počítejte, že se plakátky objeví patrně zítra.

833

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

O distribuci mimo Český Brod mezi starosty okolních obcí se rád postarám.

834

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Pro Martinu Benákovou a spol.: Máme již i souhlasné stanovisko hygieny a je potřeba udělat jen pár drobných úprav a požádat o změnu užívání na stavebním úřadě. To by se mělo stihnout do poloviny srpna, kdy musí být podána žádost na krajský úřad o zařazení detašovaného pracoviště do sítě škol. Vše je tedy po technické stránce bez problémů. Avšak problémy začínají být dle očekávání v počtu dětí. Jedna třída má normo stav 24 dětí a v tuto chvíli zdaleka tohoto čísla poptávka nedosahuje. Některé maminky dávaly žádosti na více školek najednou a nyní své děti odhlašují ze školního roku 2007/2008 a proto se dodatečně přijímají děti, které přijaty nebyly v řádném termínu. Čili v tuto chvíli máme evidováno šest zájemců na MŠ Sokolská, ne více než deset na MŠ Kollárova (pí ředitelka upřesní do konce týdne) a nikoho na MŠ Liblice. Stejně budeme podávat žádost v srpnu, s tím, že by prostory v Prodoma začaly pro tyto účely fungovat později (patrně od 1.1.2008). Prosím Vás zároveň o pomoc a vytvoření evidence potenciálních zájemců, kteří své žádosti na přijetí dětí do MŠ ještě nepodávali.

835

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Zatím nijak, paní, co to má na hygieně na starosti, je na dovolené, tak se schůzka přesunula na pondělí 9.7., ředitelka MŠ Jelínková je nyní také na dovolené, tak pevně věřím, že to příští týden po úřední stránce dotáhneme do konce.

836

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Projektant jede na hygienu zítra.

837

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Již od letošního září by mohlo fungovat detašované pracoviště v prvním patře areálu Prodoma v podskalí. Oslovili jsme již i projektanta a s vlastníkem objektu máme připravenou nájemní smlouvu. Rada města vzala tyto skutečnosti na vědomí a záměr se jí líbí. Stavební úřad by se změnou užívání neměl mít problém. Potřebujeme však k záměru znát stanovisko hygienika a to je asi poslední významější překážka. Dobré by také bylo ještě zajistit samostatný přístup z veřejných komunikací, aby se oddělila přijíždějící vozidla od dětí. Asi takto zatím vypadá situace se školkou.

838

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Na základních i středních školách tento problém neočekáváme, neb jejich kapacita je dostatečná i pro takovýto nárůst.

839

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Upravovaly by se pouze interiéry a předpokládám, že práce by trvaly několik týdnů.
Regulérní třídu mateřské školky musíte mít zařazenou do sítě škol, k tomu máme od Středočeského kraje příslib, ale musí být připravené prostory nejpozději do půlky srpna. To je dle mého názoru nereálné a další šance je zase až další školní rok. To se týká normální třídy mateřské školy, kdy jsou hrazené mzdové náklady zaměstnanců z veřejných rozpočtů.
Nic však nebrání, abychom patrně ve spolupráci s mateřským centrem mimo tento termín rozjeli hlídání dětí kvalifikovaným personálem, jak už psala Lenka. Avšak náklady s tím spojené by musely uhradit rodiče.
Všechno to zatím vázne na volných prostorech, kterých je dle mého názoru v nemocnici dost, ale jelikož ještě není rozhodnuto o konečné dispozici poskytování zdravotní péče v nemocničním areálu, dělat něco na pár měsíců, my přijde mrháním peněz.

840

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Znamená to, že v porodnici v tuto chvíli funguje a ještě fungovat několik měsíců bude zdravotnické zařízení, čili je nereálné počítat s jiným využitím od letošního září. Budoucí využití třeba i pro potřeby školky je stále možné nikoliv však letos. Jiné prostory se snažíme najít, ale v takto krátkém časovém horizontu je to prakticky nemožné, to by musely být prostory vyhovující a vyžadující minimum stavebních úprav a takové v současnosti nevidím. Jakýkoliv nápad či pomoc samozřejmě uvítáme.
Ano, připravuje se půdní vestavba školky v Sokolské ulici a tam by od příštího roku mohla fungovat další třída.
Základní i střední školy v Českém Brodě mají dostatečnou kapacitu.