821

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Ano, další kapacity v mateřských školách budou dle demografického vývoje patrně potřeba po roce 2010.

822

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den,
MŠ Kollárova přijímala 36 a odmítla 17, MŠ Liblice přijímala 11 a odmítla 13 a MŠ Sokolská přijímala 60 a odmítla 18 dětí. Je však potřeba podotknout, že velká část odmítnutých dětí nesplňovala věk tří let, dále byly odmítány děti z míst, kde mají vlastní školku a bohužel školky odmítly i několik dětí, kdy maminka je na mateřské dovolené.

823

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Ano, záměrem města je vybudování nové budovy mateřské školy v Liblicích, neboť současná budova již nesplňuje nároky na tyto účely. Kdy se však bude nová školka stavět, Vám nedokáži říct, neboť to závisí na tom, jak se podaří vyjednat s krajem převod pozemků a samozřejmě také na tom, zda se povede získat nějaké finance z dotačních titulů. Město totiž samo nebude schopné takovouto investici uhradit pouze ze svého rozpočtu.
Nápad na vybudování soukromých jeslí se mě osobně líbí.

824

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Výsledky zápisů mám zatím k dispozici jen z MŠ Liblice, kde žádost podalo 23 zákonných zástupců dětí a vyhověno bylo v 11 a nevyhověno v 12 případech. Na nástavbu MŠ Sokolská již proběhlo výběrové řízení, při kterém byl vybrán zhotovitel. Rada již schválila podepsání smlouvy o dílo a v nejbližší době dojde k předání staveniště. Termín dokončení je tuším plánován na 25. srpna.

825

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Zápis patrně proběhne stejně jako loni, s tím že se v případě dodržení termínů zhotovení nástavby dodatečně přijmou neuspokojení žadatelé.

826

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Nevím jakého zastupitele máte na mysli, ale pokusím se vám odpovědět já.
Děláme vše pro to, aby nástavba na mateřské škole i nová školní družina byly hotové do konce prázdnin a mohly již od začátku příštího roku být dány do užívání. Tak pevně věřím, že se to povede.

827

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Tak jsme měli schůzku s Janou Kratochílovou (předsedkyně OS Leccos) a Jarkou Jelínkovou (ředitelka MŠ Sokolská) a dospěli jsme k následujícímu závěru. Zatím není dostatek dětí na naplnění celé jedné třídy mateřské školy, ale podle odhadů by bylo možné od příštího školního roku tuto třídu naplnit. Stejně tak prostory v areálu Prodoma mají pro provoz školky několik nedostatků (první patro, do areálu jezdí docela dost aut, žádné vhodné venkovní prostory). Proto byla zpracovaná projektová dokumentace na vybudování nástavby na mateřské školce v Sokolské ulici. V těchto dnech bude požádáno o stavební povolení a v první polovině příštího roku by měla probíhat stavba, tak aby nová třída byla otevřena od začátku příštího roku.

828

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Jestliže jste mluvili na úřadě s paní Fousovou, která má na starosti školství, tak ta o tom opravdu neví, protože má na starosti státní správu či již fungující školská zařízení. Spíš mě udivuje, že by o tom nevěděla paní ředitelka, která informace má. na možnost placeného hlídání v kostičce musí odpovědět Jana Kratochvílová. Ale ke školce. Od začátku září určitě otevřená nebude, protože v tuto chvíli máme žádosti asi na třináct dětí. Jelikož by se jednalo o pracoviště mateřské školky, nepřijímaly by se děti mladší tří let. O otevření jeslí zatím neuvažujeme. Čtyřhodinové děti jsou nerentabilní a provoz další třídy školky by byl opravdu nákladný, ale toho jsme si vědomi. Jelikož však zatím není takový zájem, tak možnost otevření jsme zatím posunuli na 1.1.2008.

829

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Že by informační šumy? smile

830

(82 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Hlavně nepropadejte panice, nesepisujte petice a nedělejte jiné unáhlené kroky. Některé fámy totiž tomu nasvědčují. Jsem přesvědčen, že vše dobře dopadne a jestliže bude opravdu zájem, další třída mateřské školy vznikne, i když ne od září letošního roku.