1

(62 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Hezký den všem,
v sobotu jsem se s rodinou zúčastnil Dětského branného dne pořádaného o.s. Českobroďák. Musím všem organizátorům a dobrovolníkům poděkovat. Akce byla velmi vydařená a zejména má svůj smysl, neboť mj. plní roli prevence proti kriminalitě už u těch nejmenších.
Dovedu si představit, kolik práce dala příprava i samotná realizace akce, proto ještě jednou díky za to, co pro naše město děláte!
S pozdravem
Marek Binko

2

(4 odpovědí, posláno do Jen tak)

Dobrý den,
zajistit doprovod "osoby s omezenou schopností pohybu a orientace", což je případ i maminky s kočárkem, na 2. a 3. nástupiště je povinností výpravčího vnější služby. Vyplývá to z tzv. Staničního řádu, článek 137, což je interní norma pro práci zaměstnanců železnice. Nenechte se proto odradit příp. neochotou zaměstnanců a vyžadujte doprovod až na nástupiště. V tomto případě jde o život. Slyšel jsem i o případu, kdy zaměstnanec řekl mamince, že může přejít a vzápětí projel vlak...
Problematická je situace po příjezdu, kdy můžete zkusit zavolat výpravčího na tel. 972 227 711 nebo 972 227 715.

3

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Milý „Alane“,

dne 24.11.2011 jste napsal:
„Povídal mi tuhle kolega o průběhu jednání zastupitelstva k tématu stížnosti obyvatel ulic Jungmannova a Havlíčkova k zavedení obousměrného provozu v těchto ulicích. … Inu tak jsem se tam zašel několikrát podívat a musím přiznat, že tam bych bydlet nechtěl.“

Dne 6.5.2012 jste napsal:
„Vaše příspěvky čtu pečlivě, ale také jsem slyšel vaše obhajování zavedení obousměrného provozu v Jungmance.“

Slyšet mluvit (nikoliv obhajovat) na dané téma jste mne mohl buď na jednání komise dopravy (tam jste nebyl) nebo na jednání zastupitelstva dne 9.11.2011. Tam jste ale podle svého vyjádření ze dne 24.11.2011 také nebyl.

Dne 8.5.2012 jste napsal:
„Bohužel i dnes, tj. ve svátek, tu v 5.30 projelo nějaké silně hřmotící nákladní auto.“

To ovšem nevypadá, že byste v Jungmannově ulici nebydlel, jak jste uvedl 24.11.2011…

Již jsme si tu jednou vyjasňovali pravidla slušného chování během diskuse. Já lež nepovažuji za součást slušného chování, a proto nebudu dále diskutovat s lidmi, kteří tato pravidla nectí.

Marek Binko

4

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den pane Dvořáčku,

má reakce na nápad s anketou byla na příspěvek člena Claudye z 2.5.2012 (předposlední odstavec). ČB zpravodaj jsem si dnes po příjezdu z dovolené vyzvedl ze schránky a anketu jsem viděl poprvé. Na její tvorbě jsem se nijak nepodílel. Nezapomeňte, že jsem „jen“ jeden z 21 zastupitelů, navíc jeden z 5 v opozici. Tj. město mne nemusí nijak obcházet, protože se mnou není povinno nic konzultovat. Vámi použitý výraz „křivé jednání“ mne uráží. Na rozdíl např. od "Alana" zde vystupuji na rovinu.

Marek Binko

5

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Milý „Alane“,

k vašemu zpochybňování smyslu realizace opatření pro cyklisty, se pokusím (beztak zřejmě marně) uvést vysvětlení.

Zkuste po našem městě jezdit na kole a dodržovat při tom zákon o provozu na pozemních komunikacích. Narazíte na spoustu překážek, které vás spolu s problematickým zaparkováním kola odradí od toho kolo vůbec při každodenních cestách používat. Proto raději pojedete autem. Volíte cestu nejmenšího odporu. Pro to, aby se část lidí přesunula z aut na kola, je potřeba jim vytvořit podmínky. Je-li vytvořena dobrá nabídka, poptávka se pak již naindukuje sama. To není zase tak složitá úvaha. Funguje to tak v řadě měst i v ČR. Český Brod není tak výjimečné město, aby tato praxe zde nefungovala.

O tom, že v ČB zaznívají zcela běžné (průměrné) názory jako v jiných městech svědčí i fakt, že část motoristické veřejnosti požaduje svobodu pohybu (a zaparkování svého auta) takřka všude vč. historických center (i např. pod historickými branami), přičemž samozřejmě odmítají, aby sami byli postiženi negativními důsledky této "svobody" pohybu.

Každá skupina uživatelů komunikací má své právo na život. Chodci, cyklisté, automobilisté. Nejvíce se vychází vstříc té poslední skupině, což dle mého názoru není dobře. Teď samozřejmě budete chtít namítnout, že já jsem za zobousměrněním Jungmannovy a Havlíčkovy ulice, což je přesně ten případ, kde se vychází vstříc automobilové dopravě. Ale přečtěte si mé příspěvky ještě jednou a pořádně, než zase něco napíšete.

Z vašeho příspěvku vyplývá, že jste nepochopil má slova o důvodech k navrácení Jungmannovy do původního režimu. Takže ještě jednou:

Pokud bude součet automobilů Jungmannova + Kollárova + rezerva na statistickou chybu vyšší dnes než v původním stavu, tak pak je to podle mne důvod k navrácení jednosměrky. Je to doufám již srozumitelné.

Marek Binko

6

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den všem,

líbí se mi nápad s anketou. V ČB zpravodaji by mohla vyjít výzva k účasti občanů v internetové anketě, aby její účast byla pokud možno co nejvyšší.

Dne 29.11.2011 jsem zde uvedl:
"V příp., že by se např. prokázalo, že obousměrná Jungmannova generuje více aut přes město, než tomu bylo původně, tj. že zátěž v Jungmannově se výrazně zvýšila, ale Kollárově se významně neulevilo, byl bych pro to navrátit věci do původního stavu se 2 změnami. Ulici Havlíčkovu bych doporučil ponechat obousměrnou z důvodu lepší místní obsluhy, např. když budete vyjíždět z Podskalí na Suvorovovu, Palackého a pak bych v ulici Jungmannově doporučil udělat pruh pro cyklisty ve směru od Kouřimské brány (viz Tyršova). V Jungmannově by tedy nebylo možno dále parkovat. Zároveň by již nebyla tak stísněná, protože pro auta by byl pruh o šířce cca 4,5 m oproti dnešním 3 m, což ovšem zase bude svádět k rychlejší jízdě. Ponechání Jungmannovy obousměrné pro cyklisty pokládám za naprosto klíčové z hlediska ucelenosti a použitelnosti sítě ulic města pro cyklodopravu."

Tento svůj osobní názor jsem nezměnil, a proto bych navrhoval buď výše popsanou variantu nebo ponechat stávající obousměrný stav. Zároveň by ale zjednosměrnění Jungmannovy bylo možné až po podmiňujících úpravách v ulici Krále Jiřího a na náměstí, které město slibuje realizovat v průběhu letošního roku. Důvody k této podmíněnosti zde také již byly popsány.

Marek Binko

7

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Milý Alane a ostatní,

budou-li se ctít pravidla slušného chování, věcné diskusi se nebráním. Můžete si všimnout, že se snažím odpovídat jen na konkrétní odborné dotazy. Ostatní je jen ztráta času všech zúčastněných, přičemž každý z nás si svůj čas váží trochu jinak...

K diskusi ohledně Jungmannovy a Havlíčkovy ulice nemám v tuto chvíli již více co říci. Stačí se podívat na mé příspěvky z 29.11.2011 (ten především), 29.3., 16. a 18.4.2012 a zjistíte, že vše bylo již řečeno a točíme se tak trochu v kruhu. Taková diskuse pak nemá smysl a je to s odpuštěním jen tlachání. Bude-li nalezeno nějaké nové proveditelné řešení, tak o něm diskutujme.

Určitou nevýhodou této diskuse je omezený počet diskutujících. Ve věci Jungmannova a Havlíčkova jsem napočítal cca 8 odpůrců stávajícího řešení. Tím diskusi nechci nijak zlehčovat - aspoň nějaké reakce od občanů, ale přeci jen to, co se napíše zde, nemusí být většinovým názorem (a to samozřejmě nejen v této kauze). Mimochodem, to je i odpověď pro Pivase na jeho narážky o mém opuštění komise dopravy.

Marek Binko

8

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Na prodloužení podchodu a rekonstrukci nástupišť na nádraží (vč. výtahů z podchodu) se nyní zpracovává aktualizace přípravné dokumentace, aby stavba mohla být, v příp. zařazení do plánu investic, zahájena v roce 2013.

9

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Milý Alane,
přečtěte se, co jste napsal 8.1.2012 v 21:53 na konci předposledního odstavce svého příspěvku. Překvapuje mne, že jste dosud nepochopil, že jste tímto diskusi mezi námi již uzavřel...
Marek Binko

10

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý večer,
já si průběh našeho jednání pamatuji trochu jinak - tak, jak jsem ještě týž den zapsal do zápisu: "P. Svoboda doporučil snížení tonáže v Jungmannově ul. na 3,5 t, nicméně podle Ing. Pohůnka to bez řádného odůvodnění (musí být např. posudek mostařů, statiků, KHS, vlastníka komunikace apod.) narazí na nevoli dopravního inspektorátu PČR." Nicméně o tom co bylo nebo nebylo řečeno se nechci přít - ničemu by to beztak nepomohlo.
Bylo zde domluveno, že jako občané podáte žádost o měření na Krajskou hygienickou stanici, s čímž Vám odbor dopravy může pomoci. Pokud by žádalo město, tak by toto měření KHS na rozdíl od občanů muselo zaplatit a navíc město se na problematiku zátěže v dotčených ulicích dívá jinak než místní obyvatelé (jen pro upřesnění - já nejsem výkonný orgán města a navíc v této záležitosti nemám zcela jednoznačný názor, což jsem uvedl již několikrát).
Včera jsem na jednání komise dopravy mluvil s Ing. Pohůnkem a v této věci se na něj prý nikdo z vás dosud neobrátil.
Tudíž, pokud chcete, aby se celá kauza někam pohla, musíte se starat sami -  omlouvám se za tu upřímnost. Podejte si žádost na KHS a nečekejte, že se to vyřeší na tomto diskusním fóru. (Pokud bych přijal taktiku mrtvého brouka, která s úspěchem vládne v jiných vláknech diskusního fóra, např. ohledně nemocnice, kvality pitné vody, či zveřejňování zápisů z rady města, tak by i zde panoval klid...)
S pozdravem
Marek Binko