1

(4 odpovědí, posláno do Jen tak)

Jakost pitné vody dodávané do veřejného vodovodu města Český Brod je kontrolována průběžně během roku 11 krácenými a 2 úplnými rozbory a podle všech těchto rozborů vyhovuje kvalita pitné vody vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 252/2004 Sb.

Jedná se o vodu podzemní, která má ze své podstaty vyšší tvrdost.

Do plánu investic města Český Brod na rok 2011 bude pravděpodobně zahrnuta technologie snižující tvrdost vody, respektive omezující vznik vodního kamene. Dovolujeme si upozornit, že každá nová technologie sebou nese vyšší provozní náklady a tedy nevyhnutelně i zvýšení vodného. Navíc vodné není tvořeno jen provozními náklady, ale i nájemným, které je nutné pro obnovu a rozvoj celé vodárenské infrastruktury.