1

(49 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

liborc napsal:

Doporučuji přečíst podmínky Slavoje pro odprodej pozemku.....naprosto nehorázné a nepodepsatelné z pozice města!
https://lotus.cesbrod.cz:3130/MUCB%5Car … ozemku.pdf

Všechno je to jenom trapná komedie, vedení města pozemek odkoupit nechce, uvědomte si, kteří lidé jsou ve vedení Slavoje, který za každou cenu tlačí soukromého investora a zároveň ve vedení města, ano starosta a dva radní, jeden z radních je předsedou TJ Slavoj a druhý radní se dokonce na setkání s obyvateli prezentoval jako zástupce investora. Proč pod tímto dokumentem není podepsán, jak bývá zvykem předseda TJ Slavoj, ale místopředseda? Že by účelově právě kvůli tomu, že na rozdíl od předsedy/radního a jednoho člena výkonného výboru/radního není ve vedení města? Podmínky pro odkup pozemku horního hřiště, tak aby zde mohl vyrůst prostor pro odpočinek pro všechny obyvatele Českého Brodu dle původního záměru jsou od TJ Slavoj vůči městu vyděračské a samozřejmě pro město nesplnitelné a s tímto záměrem byl dokument napsán. Jestli byl v minulém volebním období střet zájmů vedení TJ Slavoj x vedení města/rady města veliký, teď se to dostalo ještě do úplně jiné dimenze. Budou si dělat co budou chtít, na petice a názory/potřeby českobrodských občanů nehledě.

2

(49 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

spopk-hristenavyhlidce napsal:
cirkusceskybrod napsal:
cirkusceskybrod napsal:

Můžete občanům objasnit pojem "přerušena"? Chápu správně, že jste svévolně rozhodli, že petice, kterou vám občané podepsali na základě nesouhlasu s výstavbou haly na horním hřišti nebude na město odevzdána, tak jak jste při podpisech slibovali a byla zrušena?

Bude Spolek pro ochranu přírody a krajiny města Český Brod tak laskav a konkrétně odpoví na položenou otázku? Děkuji

Rádi bychom Vás ubezpečili, že s petičními archy bude naloženo zodpovědně v souladu s naší společnou snahou o zachování veřejnosti volně přístupného prostoru na horním hřišti. S jakýmikoliv dotazy, návrhy a připomínkami nás kontaktujte na adrese spolku nebo e-mailem na spopk-hristenavyhlidce@seznam.cz .

Za Spolek pro ochranu přírody a krajiny města Český Brod odpověděl Jiří Kvapil

Toto vám připadá jako konkrétní odpověď, ze které 600 lidí, kteří petici podepsali pozná, co konkrétně se bude s peticí dít? Buďte tak laskav a napište kdy konkrétně hodláte tuto petici oficiálně odevzdat na město. Nebo je problém v tom, že ten co se v této petici za vás nejvíce angažoval a nejvíc křičel je členem strany, která je nyní součástí vládnoucí koalice a ta jak je dobře známo tlačí za každou cenu výstavbu haly soukromým investorem viz. komedie s pro město nerealizovatelnou nabídkou odkupu horního hřiště? Děkujeme za konkrétní odpověď

y.no napsal:

Dobrý den, všem zastupitelům. Věřím, že až skončí povolební vyjednávání, přijde čas chopit se práce pro město, pro lidi. Můžete prosím koncepčně uchopit téma propojení městské části Zahrady se zbytkem města, definovat jejich postavení v rámci města, vytyčit možnosti využití jak pro usedlíky a obyvatele ČB, tak pro turisty a rekreanty? Nevidím řešení v tom vypichovat jednotlivé těžkosti obyvatel Zahrad, ale uchopme to tak, aby Zahrady byly důstojnou městskou částí i reprezentativní bránou do Pošembeří. Leží zde značný nevyužitý potenciál pro celý ČB. Prosím o zařazení tohoto tématu do městské rady s cílem uložit konkrétní zadání kompetentním odborům města. Ráda se do celé aktivity osobně zapojím. Děkuji. KS

Opět se ukazuje, jak moc na obyvatele Zahrad zastupitelstvo kašle a zde komunikující starosta i místostarosta se ani neobtěžují na váš příspěvek reagovat...

4

(49 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

cirkusceskybrod napsal:
spopk-hristenavyhlidce napsal:
cirkusceskybrod napsal:

Dobrý den,
chtěl bych se vás zeptat na záležitost petice proti výstavbě haly na horním hřišti. Starosta Nekolný tvrdí, že žádná petice nebyla na město doručena, tudíž se jí vedení města nemůže zaobírat. Budete tak laskav a sdělíte občanům Českého Brodu jestli byla, případně kdy bude petice na město předána a kolik ji nakonec podepsalo lidí? Dále bych se vás chtěl zeptat, zda hodláte pokračovat ve své iniciativě ohledně setkání investora, zástupců města a obyvatel Českého Brodu, neboť i přes dávno daný starostův slib se toto neděje. Děkuji za odpovědi.

Petiční akce byla přerušena poté, co v.v. TJ Slavoj rozhodl, že bude jednat s městem o podmínkách prodeje hřiště městu. V tu dobu (na konci prázdnin) byla překročena hranice 600 podpisů. Nyní vyčkáváme, jak se k této kauze postaví nová rada a zastupitelstvo.

Za spolek bychom se rádi připojili k dotazu na starostu, nebo spíše na radního a zástupce investora v jedné osobě p. Majera, na kdy je plánováno slíbené veřejné projednání s osobní účastí investora?

Můžete občanům objasnit pojem "přerušena"? Chápu správně, že jste svévolně rozhodli, že petice, kterou vám občané podepsali na základě nesouhlasu s výstavbou haly na horním hřišti nebude na město odevzdána, tak jak jste při podpisech slibovali a byla zrušena?

Bude Spolek pro ochranu přírody a krajiny města Český Brod tak laskav a konkrétně odpoví na položenou otázku? Děkuji

5

(30 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Jakub Nekolný napsal:

Jde o záměr, ke kterému se teď může vyjádřit veřejnost. Po uplynutí zákonné doby bude záležitost postoupena k rozhodnutí nové radě, která projedná, zda SK bude moci využívat pozemek pro své účely. Město se tímto majetku nezbavuje a jakákoliv investice či zhodnocení majetku podléhá opětovně schválení vlastníka. Čili jde o faktické narovnání současného stavu, kdy tam fotbalisté a diváci stejně parkují. Do budoucna, hlavně v případě, že by se vyskytla nějaká dotace, se stejně musí vlastník (Město) a uživatel (SK) dohodnout, co a v jakém rozsahu bude dělat. SK tam za své peníze rozhodně bazén opravovat nebude. Město by tam nějaké koupání mělo rádo, ale nemá finance na pořízení a ani provoz klasického koupaliště. Takže spíš vidím možnost nějakého kompromisu v podobě biotopu a vedle hřiště s umělým povrchem. Další možností jen využití celé plochy bývalého koupaliště pro sportoviště (nejen fotbalová hřiště) a vytipování místa pro koupání v jiné lokalitě. Jen chci upozornit že v územní studii je plánované přírodní koupaliště v areálu cukrovaru.

Výborně, tleskám, obyvatelé se můžou vyjádřit, ale dopředu píšete, ať na koupání zapomenou. Bydlíte vedle, nechtěl byste si z pozemku koupaliště udělat pole a aspoň tam dělat něco užitečného, třeba pro obyvatele pěstovat brambory? Pokud píšete, že by vedení města mělo koupání rádo, jistě by našlo finance na zprovoznění bývalého koupaliště minimálně formou biotopu, ale zájem propachtovat plochu fotbalistům je mnohaletý. Upozorňujete, že v územní studii je v areálu bývalého cukrovaru plánované přírodní koupaliště, to se tam jako postaví samo? Nebo na něj mít město finance bude? A na opravu bývalého koupaliště ve formě biotopu finance nemá?

6

(30 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

MR napsal:

Je krátce po volbách a je to opět zde. Úporná snaha radnice a spřízněných organizací o likvidaci možná poslední šance na plavecký bazén ve městě. Sucho, nesucho - zasypeme to, dáme na to umělý trávník a budeme tam hrát fotbal. Co na tom, že nám z dětí pravděpodobně vyrůstají další a další generace neplavců. Když chtějí, ať jedou plavat do Čelákovic, do Kolína, do Prahy nebo jinam, kde to jde. Nebo ať si koupí na zahradu bazén. Jako náhradu jim nabídneme chiméru biotopu velikosti brouzdaliště. Nejsou peníze – na koupaliště již nejsou dlouhá léta, na jiné věci evidentně jsou /silo od Agrofertu/. Je to otázka priorit. A poslední věc: k záměru se nyní bude moci vyjádřit veřejnost. Ten záměr našel/našla/ uživatel/ka/ Lída skrytý mezi stovkami dalších na úřední desce /všechna čest/. Pokud má ale k něčemu veřejnost zaujmout stanovisko, musí o tom nejdříve vědět a k vyjádření pak slouží anketa, průzkum mínění apod.
Michal Rozmahel

Souhlasím a podepisuji v plném rozsahu, toto je bohužel typické jednání vedení města už po několik volebních období ve stylu: zvolili jste nás, tak my si teď budeme s městem dělat co uznáme za vhodné a to chcete vy občané nás nezajímá.

7

(49 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

spopk-hristenavyhlidce napsal:
cirkusceskybrod napsal:
pavel kvasnička napsal:

Děkujeme Broďákům za 568 hlasů v petici, kterými dosud podpořili původní záměr dostavby školy s tělocvičnou + parku s hřištěm a současně vyjádřili nesouhlas s umístěním haly o prezentované kapacitě v místě pískového hřiště. Těší nás, že naše výhrady nejsou jen naším názorem, ale shodují se s názorem školy i veřejnosti a věříme, že nyní zástupci města využijí svých možností v radě města a výkonném výboru TJ Slavoj Český Brod z.s. k tomu, aby respektovali názor odborníků i veřejnosti.

Současně deklarujeme, že aktivity spojené s projektem multisportovní haly necheceme nijak dehonestovat a záměr bychom rádi podpořili.

Navrhujeme, aby se s investorem jednalo o jiné lokalitě. Pokud se tohoto jednání ujme město, namísto TJ Slavoj, dojde k významnému snížení střetu zájmů zastupitelů, kteří jsou současně představiteli města i Slavoje a dojde k odstranění střetu zájmů paní Chuchlové, což doufám přispěje k uklidnění situace a umožní konstruktivní jednání.

Zároveň bych rád vyzval členy TJ Slavoj, aby pečlivě zvážili otázku prodeje pozemku v situaci, kdy se spěchá a současně není výkonný výbor pověřen dojednat záruky ohledně realizace slíbené haly. Prodej pozemku definitivně zablokuje jakékoli jiné řešení a v případě nerealizace hrozí patová situace. Chápeme potřebu peněz i zbytečnost nevyužívaného majetku, ale třeba tento zájem TJ Slavoj dokáže vyřešit nabídkou odkupu (směny) město, tak jak to bylo původně dohodnuto.

Dobrý den,
chtěl bych se vás zeptat na záležitost petice proti výstavbě haly na horním hřišti. Starosta Nekolný tvrdí, že žádná petice nebyla na město doručena, tudíž se jí vedení města nemůže zaobírat. Budete tak laskav a sdělíte občanům Českého Brodu jestli byla, případně kdy bude petice na město předána a kolik ji nakonec podepsalo lidí? Dále bych se vás chtěl zeptat, zda hodláte pokračovat ve své iniciativě ohledně setkání investora, zástupců města a obyvatel Českého Brodu, neboť i přes dávno daný starostův slib se toto neděje. Děkuji za odpovědi.

Petiční akce byla přerušena poté, co v.v. TJ Slavoj rozhodl, že bude jednat s městem o podmínkách prodeje hřiště městu. V tu dobu (na konci prázdnin) byla překročena hranice 600 podpisů. Nyní vyčkáváme, jak se k této kauze postaví nová rada a zastupitelstvo.

Za spolek bychom se rádi připojili k dotazu na starostu, nebo spíše na radního a zástupce investora v jedné osobě p. Majera, na kdy je plánováno slíbené veřejné projednání s osobní účastí investora?

Můžete občanům objasnit pojem "přerušena"? Chápu správně, že jste svévolně rozhodli, že petice, kterou vám občané podepsali na základě nesouhlasu s výstavbou haly na horním hřišti nebude na město odevzdána, tak jak jste při podpisech slibovali a byla zrušena?

8

(49 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

pavel kvasnička napsal:

Děkujeme Broďákům za 568 hlasů v petici, kterými dosud podpořili původní záměr dostavby školy s tělocvičnou + parku s hřištěm a současně vyjádřili nesouhlas s umístěním haly o prezentované kapacitě v místě pískového hřiště. Těší nás, že naše výhrady nejsou jen naším názorem, ale shodují se s názorem školy i veřejnosti a věříme, že nyní zástupci města využijí svých možností v radě města a výkonném výboru TJ Slavoj Český Brod z.s. k tomu, aby respektovali názor odborníků i veřejnosti.

Současně deklarujeme, že aktivity spojené s projektem multisportovní haly necheceme nijak dehonestovat a záměr bychom rádi podpořili.

Navrhujeme, aby se s investorem jednalo o jiné lokalitě. Pokud se tohoto jednání ujme město, namísto TJ Slavoj, dojde k významnému snížení střetu zájmů zastupitelů, kteří jsou současně představiteli města i Slavoje a dojde k odstranění střetu zájmů paní Chuchlové, což doufám přispěje k uklidnění situace a umožní konstruktivní jednání.

Zároveň bych rád vyzval členy TJ Slavoj, aby pečlivě zvážili otázku prodeje pozemku v situaci, kdy se spěchá a současně není výkonný výbor pověřen dojednat záruky ohledně realizace slíbené haly. Prodej pozemku definitivně zablokuje jakékoli jiné řešení a v případě nerealizace hrozí patová situace. Chápeme potřebu peněz i zbytečnost nevyužívaného majetku, ale třeba tento zájem TJ Slavoj dokáže vyřešit nabídkou odkupu (směny) město, tak jak to bylo původně dohodnuto.

Dobrý den,
chtěl bych se vás zeptat na záležitost petice proti výstavbě haly na horním hřišti. Starosta Nekolný tvrdí, že žádná petice nebyla na město doručena, tudíž se jí vedení města nemůže zaobírat. Budete tak laskav a sdělíte občanům Českého Brodu jestli byla, případně kdy bude petice na město předána a kolik ji nakonec podepsalo lidí? Dále bych se vás chtěl zeptat, zda hodláte pokračovat ve své iniciativě ohledně setkání investora, zástupců města a obyvatel Českého Brodu, neboť i přes dávno daný starostův slib se toto neděje. Děkuji za odpovědi.