1

(106 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobré ráno,
    přijatá pravidla režimu parkování na Škvárovně jsou podle mého skutečně v rozporu s tím, co bylo domluveno/přislíbeno obyvatelům Škvárovny na schůzce před volbami. Například z důvodu rodinných návštěv přes týden je v pravidlech výrazně zatěžující placené stání aut až do 18 hodin, ačkoliv aklamativně bylo domluveno, že vzhledem k omezení parkování osob dojíždějících do Prahy + vzhledem k rodičům, vozícím děti na dětské hřiště (!!) stačí placená doby jen cca do 14/15 hodin. Předpokládám, že posunutím hodin na 14./15. hodinu by se výrazně vyšlo vstříc i klientům posilovny.

    Počkám, jak dopadne jednání rady města a případně předložím jako obyvatel Škvárovny z pravomoci zastupitele návrh na úpravu pravidel v tomto směru.

Hezký den,
VJM

2

(24 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Ahoj Vláďo, jen se chci zeptat, dát pryč břízy kolem kostela (u bankomatu Monety) doporučil také pan architekt? Nebo byly ve špatném stavu?

Oboje - podle dendrologického posudku byly 3 břízy (hlavně u bankomatu Monety) v havarijním stavu k okamžitému odstranění, spodní dvě měly životnost v řádu roků. Jejich náhradu navrhoval i arch. Koubek.

3

(24 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vážená paní Fiaro, kdo chce psa být, hůl si vždycky najde. Koncepci obnovy zeleně na náměstí navrhl zkušený zahradní architekt mj. na základě normativů pro městské památkové zóny, doporučovaných Výzkumným ústavem Sylva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Praze-Průhonicích a jakýkoliv zásah, včetně výsadby, musel projít schvalovacím řízením na Nár. památkovém ústavu. Čili jedná se o věc z hlav nejpovolanějších. Dále je projednaly a opakovaně radě města doporučily všechny příslušné poradní komise z řad občanů našeho města. Pravidelně kolem některých Vámi zmiňovaných thují procházím a některé vybrané sloužily jako druhé veřejné záchodky, a podle počtu čerstvých papírových kapesníčků opravdu hojně. Rád bych ovšem položil na oplátku otázku Vám - pokud myslíte své názory opravdu vážně, proč na fóru města vystupujete jako anonym, nikoliv pod svým jménem?