1

(21 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

tomas18 napsal:

A ty betonová svodidla co tam jsou by jako zábrana nestačila? Když už je řeč o úklidu, jak to vypadá s tou skládkou v místě co byl prasečák? Stále se to tam rozrůstá, teď tam je nově autovrak, dřevěné bednění, desky, kousky tašek, dlažby a dokonce eternit. za posledních 14 dní je tam další hromada odpadků navíc - řeší se to? Děkuji za odpověď.

Dobrý den, betonová svodidla (tzv.citybloky) by opravdu nestačila. Co dokáže místní občan je obdivuhodné, odtáhnout je, případně shodit z mostku. Zatím proběhlo vždy odtažení. S kontejnerem se sutí je to trochu problém:) Stav mostku je opravdu nebezpečný, proto byl uzavřen.
Co se týká uvedené skládky: Ta se rozkládá na soukromém pozemku, který údajně majitel pronajal nájemci. Přesto na základě jednání s OR a tajemníkem města došlo dnešního dne k instalaci dvou ocelových sloupů o výšce 9m, na které budou v pondělí instalovány za asistence MP a pracovníků TS Český Brod 2 fotopasti. Dále proběhne v pondělí od 16.30 hodin na místě jednání s majiteli pozemku, za účasti vedení města a mé účasti o vyčištění právě těchto soukromých pozemků. Dnes jsem prováděl kontrolu pozemků až k výjezdu na Břežany po asfaltové cestě a v uvedené lokalitě se žádná jiná černá skládka nenachází. Přestože jsou pozemky v majetku města a správě TS Český Brod v pořádku, chceme prosadit vyčištění právě těchto pozemků, které jsou v soukromém vlastnictví.
Ing. Miroslav Kruliš

2

(21 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

tomas18 napsal:

Dobrý den, tak už je to zase 6 měsíců od posledního dotazu, proto se opět ptám: Kdy bude reálně opravený mostek na polní cestě u hřbitova ve Štolmíři? Věřím že všichni uživatelé této komunikace by preferovali i provizorní opravu, než žádnou (pomohlo by určitě i omezit hmotnost projíždějících vozidel). V místě začíná vozovka velmi rychle praskat a zarůstat. Kontejner zde uložený je přecpaný odpadky - začíná to vypadat jako skládka. Co pro obnovu město za posledních 6 měsíců udělalo? Děkuji za reakci.

Za TS: kontejner pravidelně čistíme, jelikož na suť uloženou v kontejneru místní odkládají objemný odpad, což je vizitka Štolmíře, takže i tuto začínající skládku vždy naši pracovníci odstraňují. Kdyby tento kontejner nebyl na mostku jako překážka pro automobily, jistě by už žádný mostek nebyl.
Termín opravy mostku je spíše otázkou na odbor rozvoje dockalova@cesbrod.cz
Ing. Miroslav Kruliš

3

(3 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

vlapo1 napsal:

Měl bych něco ke stavu vozovek na Škvárovně. Že je katastrofální skoro na celé Škvárovně to všichni víme, ale s tím asi nic neuděláme, ale něco konkrétně. My co bydlíme v Bulharské ulici a v traktoráckých bytovkách máme dvě možnosti jak si zničit auto. Buď jet tankodromem v ulici Pod Velkým vrchem, jejiž oprava je zřejmě v nedohlednu, nebo jet polní cestou kolem garáží, která byla zřejmě povýšena na silnici, protože tam byla udělána jednosměrka. Chtěli bychom poprosit TS jestli by mohly ,,tuto silnici" zavést třeba asfaltovým recyklátem, protože i ony ji používají při svozu popelnic. A kdo tam má garáže má je pocákané bahnem z děr.

Děkujeme.

Dobrý den, výtluky v ulici Pod Velkým Vrchem v druhé části ulice byly opraveny. Jedná se o úsek, kde byla provedena výměna kanalizace a plynového potrubí. Firma CEDA bude provádět rekonstrukci a výstavbu nových chodníků a komunikace. Dle informací od stavitele, chce začít rekonstrukcí  chodníků v co nejkratším možném čase, ale dle povětrnostních podmínek. Do té doby se budeme snažit udržet sjízdnost komunikace vzhledem k možným výtlukům. Co se týká komunikace kolem garáží, jedná se o nezpevněnou cestu, dnes bylo provedeno stržení části povrchu silnice, v příštím týdnu dle počasí by jsme chtěli částečně navést štěrk nebo jemný recyklát, tak aby byla cesta pojízdná.  Úprava komunikace byla provedena i v ulici Jatecká k rybníkům a v levé straně ve Štolmíři směrem k rybníku.   
Ing. Miroslav Kruliš

4

(3 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

vlapo1 napsal:

Měl bych něco ke stavu vozovek na Škvárovně. Že je katastrofální skoro na celé Škvárovně to všichni víme, ale s tím asi nic neuděláme, ale něco konkrétně. My co bydlíme v Bulharské ulici a v traktoráckých bytovkách máme dvě možnosti jak si zničit auto. Buď jet tankodromem v ulici Pod Velkým vrchem, jejiž oprava je zřejmě v nedohlednu, nebo jet polní cestou kolem garáží, která byla zřejmě povýšena na silnici, protože tam byla udělána jednosměrka. Chtěli bychom poprosit TS jestli by mohly ,,tuto silnici" zavést třeba asfaltovým recyklátem, protože i ony ji používají při svozu popelnic. A kdo tam má garáže má je pocákané bahnem z děr.

Děkujeme.

Dobrý den, "katastrofální stav vozovek skoro na celé Škvárovně" je dost zvláštní popis. Možná je se třeba podívat při výkopech na Škvárovně, jak se zde před lety komunikace budovaly a na čem stojí...trocha kamení, štěrk, žádný kufr a hlína.                        Povrch vozovek v jednotlivých ulicích: ulice Lužická nový povrch, ulice Za Svitávkou a navazující povrch v ulici Jugoslávská až k ulici Ruské velmi dobrý povrch, ulice Slovenská, Bulharská, Slezská dobrý povrch, polovina zrekonstruované ulice Pod Velkým Vrchem nový povrch, druhá část, kde se rekonstruovala voda a kanalizace včetně plynu-nový povrch včetně chodníků je vysoutěžený a bude se provádět v jarních měsících. V zimě to bohužel nejde. Ulice Moravská- provedena rekonstrukce kanalizace, povrchy uvedeny do původního stavu, příští čtvrtek ještě provedena povrchová úprava Turbem, v roce 2022 naplánována rekonstrukce plynu a následně budou prováděny práce - nové chodníky a nový povrch komunikace. Ulice Ruská projektuje se a počítá se s celkovou rekonstrukcí, záleží na finančních prostředcích, ale zaslouží si obnovu. Marie Majerové vyhovující stav pravidelně se provádí oprava výtluků ze strany TS. Nejhorší vámi uváděná ulice druhá část Pod Velkým Vrchem o té jsem již psal a nezpevněná ulice u garáží. V neposlední řadě druhá část ulice Jugoslávská směrem k ulici               Pod Velkým Vrchem, kde byla kanalizace rekonstruována před 9 lety, je třeba udělat nový povrch (zvlněný povrch). Co se týká nezpevněné ulice U garáží (vámi nazvaná.. povýšena na komunikaci, především se musí strhnout část povrchu, tak aby se snížila vrstva materiálu. Chceme provést ještě do konce roku. Navážet recyklát na tuto část komunikace je nesmysl, ten se pokládá   v letním teplém počasí, aby se recyklát zapekl a zůstal celistvý. Odhaduji to na nějaký štěrk nebo drť, záleží podle povětrnostních podmínek, blíží se prosinec, ale přesto záleží na počasí. Tuto komunikaci nevyužívají jen popeláři, ale také ji využívají firmy, které rekonstruovaly komunikaci Pod Velkým Vrchem, ale i Moravskou ulici. Naše přání bylo, aby nejezdili po novém povrchu v ulici Pod Velkým Vrchem.
Ing. Miroslav Kruliš

5

(2 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Kateřina napsal:

Dobrý den,

prosím o informaci, proč je opětovně uzavřena Moravská ulice, když jsou veškeré práce v ulici již ukončeny.

Kateřina

Dobrý den, mluvil jsem dnes s vedoucím stavby p. Ptáčkem, uzavření ulice je               pro zítřejší akci a to kamerové zkoušky místní kanalizace, která byla rekonstruována, následně po té se ulice otevře. Následující týden ještě bude probíhat oprava komunikace systémem Turbo, ale to již uzavírka ulice nebude potřebná.
Ing. Miroslav Kruliš

6

(3 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Adámková napsal:

Dobrý den,

každé ráno vodím svého syna na autobusovou zastávku ČB-Liblice-Obec (směr Muzeum) na autobus do školy. Vlastník nemovitosti před touto zastávkou (č.p. 83) si z chodníku a přiléhajícího travnatého pásu udělal sklad stavební suti, dřeva, cihel, starých oken apod., takže všechny děti přicházející na zastávku jsou nuceni místo po chodníku jít po silnici. Zdůrazňuji, že se toto místo nachází nebezpečně v zatáčce, takže po ránu, kdy je ještě šero, řidiči do poslední chvíle nemohou vidět, jestli se po vozovce někdo pohybuje. Určitě každý chápeme zábor veřejného prostranství na omezenou dobu (kdy např. bylo bouráno okno přímo nad chodníkem), ale pro dlouhodobé neodůvodněné skladiště bordelu pochopení opravdu nemám, obzvlášť tehdy, kdy je ohrožena bezpečnost dětí.

Chci se proto zeptat, zda by bylo možné zjednat nějakým způsobem nápravu, abychom všichni opět mohli bezpečně chodit po chodníku?
Dobrý den, majiteli nemovitosti jsme posílali dopis s výzvou, dnes se mi ohlásil vedoucí stavby, chodník bude průchozí dnešním dnem. V případě problémů volejte přímo mě. 733206053
Ing. Miroslav Kruliš

Děkuji moc.
Adámková

7

(12 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, v části města Škvárovna se nyní řeší oprava (havárie) kanalizace Moravská, kde bude uvedený povrch do původního stavu včetně všech výkopů (živičný povrch),    v druhé části ulice Pod Velkým Vrchem se po ukončení prací plynařů soutěží nové chodníky a komunikace, kdy by se zhotovení a dodělání celé ulice Pod Velkým Vrchem provedlo na jaře příštího roku. Stav ostatních ulic a to Slovenské, Jugoslávske u parku  a kolem parku Škvárovna je v dobrém stavu. Připravuje se projektová dokumentace na obnovu ulice Ruská. V příštím týdnu provedou naši pracovníci opravu výtluků v ulicích na Škvárovně a podívají se na příčinu propadu kanálu v ulici vámi zmiňované. Výtluky v Jugoslávské ulici se opraví, bohužel většina ulice je zvlněný povrch, požadavek šel ze strany TS na odbor rozvoje města a vaši ulici jsme řešili i při mém vystoupení na zasedání RM. Kanalizace může být stará tak od roku 2008-2009, tam pravděpodobně problém nebude.
Ing. Miroslav Kruliš

vbul napsal:

Dobrý den,
     ani po dvou měsících nevidím žádnou odezvu města, na to, co bude s osvětlením mezi nádražím a křižovatkou ulic Cukrovarská x Za drahou. Nevím, jak přesně vypadala situace koncem července, ale aktuálně z 24 lamp svítí dobře jenom 6. Konkrétně 002_008, 002_019, 002_022, 002_024, 002_028 a 002_029.
     Ostatní svým jasem (ne)oslní natolik, že lze prostým okem spočítat, kolik bodů v nich (ne)svítí.
     Jas lamp je takový, že nedosvítí ani na silnici, v čemž jim opravdu žádné stromy nepřekáží. Při cestě autem z nádraží do Liblic je vhodné použít dálková světla, protože se tu pohybují špatně osvělení resp. neosvětlení cyklisté nebo skateboardisté. Při cestě na nádraží jsou vidět alespoň proti osvětlené ploše před nádražím.
     Při chůzi situaci sice částečně zachraňuje trať, ze které dopadá alespoň trochu světla až k chodníku, ale to opravdu není řešení.

Valérie Bulířová

Dobrý den, v minulém týdnu bylo provedeno měření svítivosti vámi uvedených lamp      v ulici Cukrovarská odborným pracovníkem. Naměřené hodnoty vzhledem k prostoru, který mají nasvítit je nedostatečné. Lampy byly instalovány při rekonstrukci přednádraží a ulice Cukrovarská někdy před 7 lety a byly instalovány jako jedny z prvních v Českém Brodě. Vliv jednotlivých vzrostlých stromů má taktéž svůj podíl na nekvalitním osvětlení chodníku v některých částech ulice Cukrovarská. Po dohodě se starostou města provedeme výměnu těchto lamp za sodíkové, které nyní máme k dispozici, vzorek LED lamp pošleme na odbornou expertízu, zda má cenu tyto lampy ještě opravovat. Vývoj těchto lamp pokročil v dnešní době mílovými kroky a vzhledem k pořizovací ceně je možné, že se oprava již nevyplatí. Každopádně děkuji za Váš příspěvek.
Ing. Miroslav Kruliš

9

(1 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

kocourec napsal:

Děkujeme za zjednosměrnění ulice Jungmannova - u parku. Můžete mi, ale vysvětlit proč není zjednosměrněná až na křižovatku s ulicí Havlíčkova. Dnes 27.9. se jelo "otočit" ze směru od Kouřimské brány mezi bytovky a parkoviště, od 15:00 do 18:00 67 řidičů a 24 jelo rovnou Jungmannovou v protisměru. Netálo by za to dát přikázaný směr jízdy do Havlíčkovy, nebo do Podskalí již před křižovatku? Do Jungmannovy ul. se dá najíždět z druhé strany od Tuchorazské. Díky za odpověď.

Dobrý den, dopravní značení a zjednosměrnění ulice Jungmannova provedli pracovníci TS Český Brod na základě pokynů a projektu zpracovaného  Odborem dopravy a schváleného DI. Máte pravdu, nejjednodušší by bylo umístit do ulice přikázaný směr jízdy a veškerou dopravu vést do ulice Havlíčkova a dále ulicí Suvorovovou a Palackého. Na druhou stranu se zohledňoval přístup pro obyvatele Sadové ulice a RD na rohu ulice. Dopravní značení, které zakazuje vjezd na jednosměrnou ulici do Jungmannové ulice je zřetelně vidět již při příjezdu na křižovatku. Řidiči se musí naučit sledovat dopravní značení a nejezdit jen po paměti. Přeji hezký den
Ing. Miroslav Kruliš

10

(2 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

MR napsal:

Dobrý den. Chtěl bych se zeptat na řešení situace se slepou kolejí za bývalým  ZZN.  Pokud vím, bylo v plánu místo ní udělat chodník na nádraží, mimo jiné aby se ulevilo přetížené a nebezpečné křižovatce u sila. Stav koleje je nyní takový, že je zde začínající černá skládka, mnoho částečně vyhořelých pražců, zbytky vypálených kabelů a ampulky od injekcí. Vím, že kolej stále patří drahám, ale tento stav není únosný. Doufám, že se dočkám odpovědi, stejně jako se jí snad dočká pán, který se zde 21.8. ptal na herny ve městě. Obojí  totiž souvisí se stavem města i bezpečností jeho obyvatel.

Dobrý den, vyjádřím se pouze k začínající černé skládce, toto místo je pravidelně navštěvováno našimi nepřizpůsobivými...TS-naši pracovníci pravidelně toto místo monitorují, zrovna dnes mi hlásili, že v odpoledních hodinách toto místo budou křovinořezy vysekávat, aby bylo přehledné. Pravidelně toto místo i uklízíme, ale je to boj s větrnými mlýny.
Ing. Miroslav Kruliš