1

(4 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

dle informací oboru rozvoje města je zažádáno o dotaci na VO, že je takto zažádáno nově, ve věci dotace na VO nejsou zkušenosti, takže se neví, zda to projde a na jaké VO se to použije.. V Liblicích je dle sdělení Technických služeb VO v havarijním stavu, některé lampy již ani není možné opravit, navíc svítí tak, že není vidět 3 metry za lampou. pak dostanete informaci, že se v Brodě instaluje za nemocnicí nové VO.. z dotace, z rozpočtu města!? A navíc již rok občané vznášejí dotazy na doplnění VO  do ulice Za Drahou a také prodloužení VO na konec obce v ulici Lstibořská, kde je několik novostaveb.

2

(145 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

nedávno byl vznesen dotaz na MÚ o možnosti doplnění lucerničky na kapličce v Liblicích, dotazující osoba nemá žádnou odezvu. Ve Zpravodaji v prosinci 2014 p.Mrvík zmiňoval, že lucernička bude doplněna v roce 2015-respektive se v roce 2015 počítá s její obnovou... jak tato záležitost vypadá, je rok 2016.. děkujeme paní Kocourkové za reakci

3

(6 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

dobrý den, na základě požadavků pár pejskařů a několika dalších obyvatel v Liblicích o možnost doplnění pár odpadkových košů v Liblicích. možná tak 2 najdeme u autobus.zastávek a u obchodu.
díky

4

(0 odpovědí, posláno do Kultura)

http://www.cesbrod.cz/category/kulturni-akce