1

(38 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vystupovat pod anonymem je jaksi chabá úroveň sebevědomí. Vždyť jistě máte úmysl městu pomoci, tak jak to 25 let dělá vládnoucí koalice.

2

(38 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Kruhák u výkupu byl řešen již ve volebním období 2002-2006. To jsem také seděl v zastupitelstvu. A jestli si dobře vzpomínám, tak se za studii dalo 300 tis. Od této doby je to 14 let a opět budeme řešit kruhák. Celkem slušná setrvačnost v řešení problému.Obdobné je to s akcí kulový blesk  v případě městské policie. Kulový blesk trvá 6 let. ZZN město vlastní 2 roky a začíná se intenzivně o problému jednat. Obdoba školní jídelny. A to máme další naléhavé problémy, které měly být již vyřešeny. MŠ Kollárova, koupaliště, rozestavěná poliklinika, chodníky a ulice.

3

(38 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Jednoduchá záležitost pane starosto a pane místostarosto. Schodek města k
31.12.2019 je cca 38 mil. Kč. Na zastupitelstvu jste předložil rozpočet se schodkem 13 mil. Takže k dnešnímu dni je celkový schodek cca 51 mil. Kč. Jestli je za hrušky nebo jablka, to je celkem jedno. Taková je realita ve financích našeho města. Jak byl materiál dobře připraven ohledně ZZN na jednání zastupitelstva, ukazuje výsledek hlasování. Tak byl dobře připraven, že i vaši koaliční partneři /někteří/ hlasovali proti. Tomu říkáte, že byl dobře připraven. To, že 2 roky areál není jakýmkoliv způsobem využíván je vizitka vedení města. Přeji krásné dny.

4

(38 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Jenom bych doplnil, že studie na parkovací dům stála město 900 tis. Kč a nikdo nenese žádnou odpovědnost za vyhozené peníze, protože i koaliční zastupitele /někteří/ hlasovali proti takto navrženému parkovacímu domu. Obdoba MŠ Kolárova, kde studie stála 1,2 mil. Kč. Město je v celkovém dluhu i s letošním schváleným rozpočtem - 13 mil. ve schodku 50 mil. Kč. Opozice nehlasovala pro tento rozpočet.

5

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Pivas napsal:

Rozhodně nezpochybňuji ničí fyzický a duševní stav. Jenom nevím, proč se řeší poplatky ve škole v diskusním vláknu Světelný smog...! Že by bylo potřeba si na něco posvítit???

Omlouvám se za uložení mého příspěvku. Je založeno v novém tématu poplatky v ZŠ. Kokeš

6

(1 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Každé zastupitelstvo je veřejnosti přístupné. Další možností je si jednání zastupitelstva poslechnout na zvukovém záznamu. Na červnovém jednání jsem
vznesl dotaz na vybírání peněz na ZŠ Tyršova. V každé třídě se vybírá jiná částka a není rodičům vystaveno
potvrzení o převzetí peněz. Odpověď od pana ředitele
byla, že u nich ve škole se žádné peníze nevybírají.
Řekl jsem, že mi je líto pana ředitele, který neví, co se     děje v jeho škole. V říjnovém zasedání jsem otevřel tento problém znovu z toho důvodu, že děti mají    přinést  toaletní papír a mýdlo vyjma poplatku 300 – 1000 Kč, který platí každá třída v jiné výši. Za chvíli se můžeme dočkat toho, že děti dobrovolně budou nosit do školy i úklidové prostředky. Argument, že je to dobrovolné je velice slabý. Je otázka, proč se to rodičům vůbec říká, když škola  na tyto věci dostává od města peníze. V horní ZŠ jsou tyto peníze vedeny pod SRPŠ, které vede i účetnictví. V Tyršově ZŠ žádné SRPŠ není. Jak víme
zaniklo asi před 5 lety s nádechem jisté nejasnosti.
Po skončení jednání Zastupitelstva jsem měl pocit, že jsem se zeptal na věci, které dořeší buď Rada města nebo KV zastupitelstva. Místo toho jsem dostal vzkaz
od jisté paní učitelky z Tyršovy ZŠ, že bych se měl léčit. Je mi sice 74 let, ale cítím se jak fyzicky, tak i duševně dobře. Patrně si spletla adresáta svého výroku.
Dokonce mám tolik síly, že mluvím s každým přímo
bez obav, že bych na to nějak doplatil. To nám ve společnosti moc chybí.     Kokeš

7

(14 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Každé zastupitelstvo je veřejnosti přístupné. Další možností je si jednání zastupitelstva poslechnout na zvukovém záznamu. Na červnovém jednání jsem
vznesl dotaz na vybírání peněz na ZŠ Tyršova. V každé třídě se vybírá jiná částka a není rodičům vystaveno
potvrzení o převzetí peněz. Odpověď od pana ředitele
byla, že u nich ve škole se žádné peníze nevybírají.
Řekl jsem, že mi je líto pana ředitele, který neví, co se     děje v jeho škole. V říjnovém zasedání jsem otevřel tento problém znovu z toho důvodu, že děti mají    přinést  toaletní papír a mýdlo vyjma poplatku 300 – 1000 Kč, který platí každá třída v jiné výši. Za chvíli se můžeme dočkat toho, že děti dobrovolně budou nosit do školy i úklidové prostředky. Argument, že je to dobrovolné je velice slabý. Je otázka, proč se to rodičům vůbec říká, když škola  na tyto věci dostává od města peníze. V horní ZŠ jsou tyto peníze vedeny pod SRPŠ, které vede i účetnictví. V Tyršově ZŠ žádné SRPŠ není. Jak víme
zaniklo asi před 5 lety s nádechem jisté nejasnosti.
Po skončení jednání Zastupitelstva jsem měl pocit, že jsem se zeptal na věci, které dořeší buď Rada města nebo KV zastupitelstva. Místo toho jsem dostal vzkaz
od jisté paní učitelky z Tyršovy ZŠ, že bych se měl léčit. Je mi sice 74 let, ale cítím se jak fyzicky, tak i duševně dobře. Patrně si spletla adresáta svého výroku.
Dokonce mám tolik síly, že mluvím s každým přímo
bez obav, že bych na to nějak doplatil. To nám ve společnosti moc chybí.     Kokeš

8

(0 odpovědí, posláno do Jen tak)

Velký úspěch naší českobrodské školní jídelny. :-)
Odkaz: http://snk.ceskobrodak.cz/nase-skolni-j … republiky/

9

(32 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Je nutné podotknout, že při schvalování rozpočtu bylo pouze pro koaliční vedení města, takže rozpočet prošel pouze o 2 hlasy a z toho jeden zastupitel nebyl přítomen. Jinak i na toto bylo při diskuzi upozorněno, ale nebylo dbáno. Tak je tomu i v jiných případech. 1.2 miliony dáváme na radar do Rostoklat, přestože máme spoustu jiných důležitějších potřeb v našem městě. Mudr Drahoňovská upozorňovala na stav pronajímaných ordinací lékařům a také se zatím nedbá. Inu vedení města má jiné priority než vlastní majetek. Přitom několikrát z úst radních zaznělo  - s péčí řádného hospodáře -. Podívejme se na zeď ohraničující areál nemocnice, chátrající rozestavěnou budovu polikliniky a stav některých silnic patřící městu. Tam by se vešlo hodně milionů.   Kokeš

10

(77 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Traurig  je zastupitel, který nikoho v zastupitelstvu téměř nezastupuje. Stále vymýšlíte lži na adresu našeho sdružení. Vy si vůbec neuvědomujete, že vyřešit problémy s Ing Vojtíškem vám trvalo 8 let a stále je nemáte vyřešené. Vy jste jaksi opomněl další milion Kč, který dluží městu. Vy a vaši koaliční partneři stále zapomínají mluvit o celé dlužné částce.  Tak co říkáte, že je s Vojtíškem vše vypořádáno. Z našeho sdružení dalších 12 kandidátů dostalo víc hlasů při volbách než vy sám. Tak vlastně zastupujete jen sám sebe. To je demokracie a volební pořádek. Tak jak téměř ve všem v našem státě. Vy přeci nebudete říkat kdo a jak má hlasovat v zastupitelstvu. Ty rozumy si nechte pro sebe. Jistě je budete při dalších jednáních potřebovat. A co říkáte, že jsou nevyřešené dlužné částky už od roku 2000 a jedná se o další 2 mil. Kč, které město nikdy neuvidí. To je vizitka tohoto vedení, které vládne od roku, kdy se tyto dluhy dělají. Další ztráty peněz při prodeji Liďáku, které také dělají řádově miliony. Na tom všem se tato koalice podílí. Jste tady jako naplavenina moc krátkou dobu a stále budete urážet Českobroďáka. Toto sdružení má jisté výsledky, ale vy sám jste pro město toho moc neudělal až na to, že jste zlikvidoval Sociální demokracii. To je záslužná práce. Rozhodně bychom takto nehospodařili. Dnes máte jistou opozici a neumíte s ní jinak jednat než urážet a sám na sebe upozorňovat jak jste chytrý. Snažíte se měnit významy slov. Normou se stává lež. Město si nechá udělat za 40 tisíc odborný posudek na to, že má splácet dluhy a že může mít ještě větší dluhy. To je analýza, kterou potřebujete oslnit občany jak dobře hospodaříte. A když někdo je proti, tak  je vlastně pro město nebezpečný. To přece jsou vyhozené peníze.  Je otázka kdo tuto analýzu potřebuje. Asi ten kdo neumí hospodařit jako řádný hospodář.        Kokeš