1

(5 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, dotaz se týkal iniciativy vedení  MÚ, nikoliv kompetencí, děkuji, že jste iniciativu nakonec vyvinul. Další dotaz se týkal lokalizace dotčených polností, odpověď postrádám. V každém případě znovu děkuji a dohodu o informování předem velice vítám. S úřadem, který provádí kontrolu nad  touto činností jsme již v kontaktu. Věřím, že vše již bude v pořádku.
Přeji hezký den.
Pirochová

2

(5 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den,  děkuji  za odpověď. Ví tedy, prosím, někdo z MÚ, kdo a kde pravděpodobně v Českém Brodě toto hnojení provádí? Ukáže-li se, že tento problém trápí nejen mě, ale značnou část obyvatel města, vyvine vedení města nějakou iniciativu pro to, aby se situace zlepšila a Český Brod byl "celkově vhodným místem pro život" a zájem o spokojenost občanů neskončil pouze grafem na papíře? 
Děkuji, Pirochová

3

(5 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den,

je prosím vedení města známo, co je zdrojem nesnesitelného zápachu, který v poslední době významně obtěžuje obyvatele Českého Brodu? Například ve dnech 5. - 7. 8. 2016 (pátek až neděle) nebylo z důvodu zápachu reálné trávit čas venku a bohužel nešlo ani větrat. Dnes se tento problém objevil znovu a mám reálnou obavu, že ne naposledy. Může pro nás vedení města v této záležitosti něco udělat nebo se mám s podnětem obrátit na Českou inspekci životního prostředí, popř. další oprávněné orgány?

Děkuji za odpověď.

Mgr. Jitka Pirochová
Český Brod - Škvárovna
pirochova@centrum.cz

4

(102 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Blare napsal:
pirochova napsal:

Dobrý den, já jen dodávám, že předaný počet podpisů není konečný, neustále se hlásí další nespokojení obyvatelé, kteří mají zájem se k petici připojit. Další podepsané petiční archy budou postupně předány na městský úřad.
Panu starostovi děkuji, že si i přes nabitý program našel čas.

J.Pirochová

Kde zjistím, kam se jít podepsat? Děkuji

Dobrý den, seznam míst, kde je možné se připojit k petici si můžete vyžádat např. na mailu: pirochova@centrum.cz.

Přeji hezký den.
Pirochová

5

(102 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, já jen dodávám, že předaný počet podpisů není konečný, neustále se hlásí další nespokojení obyvatelé, kteří mají zájem se k petici připojit. Další podepsané petiční archy budou postupně předány na městský úřad.
Panu starostovi děkuji, že si i přes nabitý program našel čas.

J.Pirochová

6

(102 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den,

jaký je, prosím, plán sociálních služeb města? Ukazují výsledky šetření na to, že je zde nějaká ubytovna pro tento okruh lidí nutně potřebná? Město Český Brod by asi nemělo řešit tíživé sociální otázky občanů jiných regionů/zemí. Nechce se mi věřit, že by město nemohlo mluvit do toho, jaká zařízení zde chce či nechce mít. Vím, že v některých městech např. hlasovali o tom, zda si občané přejí, aby v jejich městě bylo vybudované nízkoprahové zařízení (většina byla překvapivě proti, nic se nepostavilo, dotace byla použita na něco jiného).

7

(102 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Dobrý den, pane starosto, Vaše odpověď mě sice potěšila, ale bohužel příliš neuklidnila, protože trochu jiné informace jsem dostala na své 2 telefonické dotazy v této věci na stavebním odboru. Dle paní Ing., která má na starost územní plán, k jeho změně tak rychle nedojde (neboť se dotčené obce mohou proti němu odvolat) a pokud si pan podnikatel zažádá o stavební povolení než proběhne změna územního plánu, tak to povolení prý také nejspíš dostane, protože dle pracovnice ze stavebního odboru bohužel nemají důvod, proč by ho neměl dostat. Zmíněný pan podnikatel by prý také rád na tuto "ubytovnu" získal dotaci... Velmi si nepřeji (a jistě nejsem jediná), aby se zde stalo to, co ve Varnsdorfu, Šluknově, Jiříkově... 
J. Pirochová, ČB, Škvárovna