1

(25 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vážení spoluobčané, chci vám sdělit, že stromy v pátek prohlédl odborník, arborista a dendrolg, který napíše posudek.Byl mile překvapen dobrým zdravotním stavem stromů .Stromy prokazují příkladnou vitalitu.Opravdu by to byla nedozírná škoda, skácet je.V Praze na Hradčanské, při výstavbě ochránili všechny stromy bedněním a stromy přežily.Ted jsou bednění na Evropské ulici, oblast Hadovky - uvědomují si tam hodnotu stromů.Proč to nemůže jít u nás ??
Zlínskou tragedíí nelze omouvat neoprávněné kácení.To je alibismus..Doufám , že lidé , kteří mají život stromů ve své moci , nezneužijí svou moc a dokážou změnit názor.Prof.Švejcar, nestor české pediatrie - ten který horlil pro umělou stravu v 50. a dalších letech se nestyděl jako 8O letý přiznat svůj obrovský omyl a dělal vše , aby ženy kojily své děti.Tak se pozná velikán.Všichni děláme chyby, můžeme však slyšet hlasy  druhých lidí.Pozor, tohle už ne..Nejde o boj, o to, kdo vyhraje .Jde o život pěti stoletých stromů a
o to, že se lidé dokáží spojit ve svých srdcích pro dobrou věc. Díky všem za podporu,napište prosím svůj názor.  Zdena Bouchalová

2

(25 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Příspěvek do diskuzního fóra města Český Brod

Vážení spoluobčané Českého Brodu, chci vyvolat diskuzi na téma

„Skácení 5 vzrostlých stromů při rekonstrukci přednádražního prostoru“.

Záměrem místního Městského úřadu (MÚ) je vykácet všechny čtyři letité  kaštany     a jasan před nádražím v Českém Brodě. K vykácení stromů má dojít v blízké době     v rámci rekonstrukce tohoto prostoru, která tam v současné době probíhá. Tyto úpravy přednádražního prostoru¨pochopitelně vítám, nechci však přijmout, že by tyto stromy měly všechny padnout. Ve stavebním projektu je s těmito stromy  počítáno.
Stavba není důvodem ke kácení dřevin, stromy lze skácet jen ze závažných důvod).
Městský úřad požádal (proč, z jakého důvodu?) v říjnu letošního roku České dráhy a.s., resp. Regionální správu majetku Praha (RSM Praha) - stromy stojí na pozemku Českých drah, aby v rámci součinnosti požádaly Městský úřad Český Brod o skácení stromů. Ty jim vyhověly - RSM Praha, ČD, a.s. na MÚ podalo tuto žádost s odůvodněním, že „dřeviny nepůsobí vitálním dojmem a jsou napadeny klíněnou“. Dle informací Středočeské agentury  ochrany přírody a krajiny není onemocnění klíněnkou důvodem ke kácení, na klíněnku kaštany neumírají, onemocnění je v celé České republice.
Dle informací, které jsem následně získala, ČD, a.s. vůbec ve skutečnosti netrvají na vykácení stromů, nebrání jim v případných nimi prováděných stavebních úpravách.
Jsem členkou Občanského sdružení Živé stromy, které má ve stanovách ochranu stromů. Do sdružení jsme vstoupila po podivně rychlém skácení dvou lip na náměstí před knihovnou na podzim r. 2011. Odbor životního prostředí MÚ je nyní povinen mě  informovat o zahájení správních řízení týkajících se této oblasti. Občané mohou tyto informace získat z vývěsek na MÚ.
Správní řízení o vyřízení žádosti ČD, a.s. ve věci poskytnutí souhlasu se skácením předmětných 5 stromů bylo MÚ zahájeno dnes, ve středu 21.11.2012.

Jde mi o to, aby těmto stromům byla dána šance zůstat. Jsou zde asi 100 let. Životnost kaštanů je kolem 200 let. Proč neudělat případné stavební práce kolem stromů ohleduplně (ruční výkop se v této obrovské investici ztratí). Hodnota stromů je obrovská (ne jenom ve finančním vyjádření) - zejména estetická. Stromy kvetou, zachytávají prach, hluk, stíní a jsou krásné. Všichni, kdo se seznámili s projektem stavební akce, viděli, že předmětné stromy jsou v něm i nadále zakresleny. Myslím, že nikdo z nás nečekal, že mají být skáceny.Viděli bychom opět jen pařezy. Tito pamětníci minulých časů si náš zájem a ochranu zaslouží. Nová náhradní výsadba by byla vidět za 20 - 30 let. Až půjdete kolem, podívejte se,  jak významnou funkci tam tyto stromy mají.

Za prováděné stavební úpravy přednádražního prostoru jsem samozřejmě vděčná. Chci pouze přispět k tomu, aby byl vzat ohled na dědictví našich předků.

V Kavárně u madony můžete podepsat petici za zachování  těchto stromů.

Děkuji. Zdena Bouchalová