11

(5 odpovědí, posláno do Odpadové hospodářství)

lysolka napsal:

Proč bylo na značce ,že se bude čistit 2.5.,když se čistí až dneska?:-)

Dobrý den, SÚS Kutná Hora cestmistrovství Č. Brod oznámili technickým službám, že budou čistit průtahové ulice ve středu 2.5.2012 od 08.-14.30 hodin. To také prováděli. Už ale nikomu neřekli, že budou čistit i dnes, v tom je ten problém.

12

(0 odpovědí, posláno do Akce)

Ředitel Technických služeb Český Brod děkuje vedení ZŠ Zitomířská, učitelkám a hlavně žákům a rodičům za přístup ke včerejšímu dni při rychlém sběru papíru, který organizují TS v součinnosti s firmou Cuir (zpracovatel komodity) a ZŠ několikrát v roce.Bylo odevzdáno celkem 6,9 tuny papíru a ZŠ obdrží výtěžek cca 21000 Kč. Množství této komodity bude zařazeno v evidenci EKO-KOM.

(v dalším pořadí se do akce přihlásila jako každý rok MŠ Kollárova, která proběhne 10.5.2012 ve 14 hodin v areálu MŠ za účasti firmy Cuir a TS Český Brod

13

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Marek Binko napsal:

Dobrý večer,
já si průběh našeho jednání pamatuji trochu jinak - tak, jak jsem ještě týž den zapsal do zápisu: "P. Svoboda doporučil snížení tonáže v Jungmannově ul. na 3,5 t, nicméně podle Ing. Pohůnka to bez řádného odůvodnění (musí být např. posudek mostařů, statiků, KHS, vlastníka komunikace apod.) narazí na nevoli dopravního inspektorátu PČR." Nicméně o tom co bylo nebo nebylo řečeno se nechci přít - ničemu by to beztak nepomohlo.
Bylo zde domluveno, že jako občané podáte žádost o měření na Krajskou hygienickou stanici, s čímž Vám odbor dopravy může pomoci. Pokud by žádalo město, tak by toto měření KHS na rozdíl od občanů muselo zaplatit a navíc město se na problematiku zátěže v dotčených ulicích dívá jinak než místní obyvatelé (jen pro upřesnění - já nejsem výkonný orgán města a navíc v této záležitosti nemám zcela jednoznačný názor, což jsem uvedl již několikrát).
Včera jsem na jednání komise dopravy mluvil s Ing. Pohůnkem a v této věci se na něj prý nikdo z vás dosud neobrátil.
Tudíž, pokud chcete, aby se celá kauza někam pohla, musíte se starat sami -  omlouvám se za tu upřímnost. Podejte si žádost na KHS a nečekejte, že se to vyřeší na tomto diskusním fóru. (Pokud bych přijal taktiku mrtvého brouka, která s úspěchem vládne v jiných vláknech diskusního fóra, např. ohledně nemocnice, kvality pitné vody, či zveřejňování zápisů z rady města, tak by i zde panoval klid...)
S pozdravem
Marek Binko

Dobrý den, pouze připojuji, že vedoucí Odboru dopravy p. Pohůnek je připraven pomoci s žádostí o hygienické měření, stačí se za ním stavit. Prašnost ulice se snížila díky čištění ulice čistícím strojem ze strany TS. Také kanály na dešťovou vodu jsou vyčištěné. To ze strany TS, i když komunikace je ve správě kraje.

14

(2 odpovědí, posláno do Jen tak)

kvítko napsal:

Co myslíte,budou letos trhy zase?

Dobrý den,
zrovna dnes proběhlo jednání o organizaci Farmářských trhů v ČB mezi zástupcem města a technickými službami. První trh bude 6.4.2012 od 08.00-14.00 hodin.

15

(239 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Luk napsal:

Dobrý den, (nevim zda tento přístěvek patří zrovna sem, tak mě neukamenujte big_smile)

Při vyjíždění z ulice V Chobotě na Zborovskou (roh Karmy a železničního mostu) je špatná viditelnost pod most... Jak moc náročný by bylo na tuto křižovatku pořídit zrcadlo? Děkuji

Dobrý den,
toto je spíše otázka pro vedoucího odboru dopravy, jelikož komunikace v ulici Zborovská je ve správě SÚS Kutná Hora. ale přesto - vhodné zrcadlo (asi jako je umístěné v ulici Jungmanova/Havlíčkova) je v pořizovací ceně  do 15 000 Kč a instalaci určitě zvládnou pracovníci TS jako ve zmiňované ulici).
přeji hezký den

16

(37 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

pika napsal:

Velmi oceňuji, že opravu provedete a doufám, že to bude fungovat.
Mimochodem, předpokládám, že zaměstnanci TS znají paní, která byla u vás zaměstnána, ale to já opravdu nejsem. Jen tak mezi řečí ....

Dobrý den, oprava byla ještě včera provedena, při kontrolním rozsvícení světel veškeré lampy na křižovatce u Karmy svítily, je možné, že lampa svítila dočasně a pak zhasla, proto byla vyměněna nejen výbojka.Také dnes ráno v 06.30 svítila. Na této křižovatce je ještě jeden osvětlený přechod na kterém se dá bezpečně přejít. Nemyslel jsem, že jste pracovala v TS:)

17

(37 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

pika napsal:

Inu jak to u nás v městečku chodí .....
Včera jsem upozornila na nesvítící lampu přímo nad přechodem pro chodce.
Bylo slíbeno, že se na to ještě ten den podívaji. Potud fajn ....
Dnes jsem tam šla, lampa pořád nesvítila, žádná reakce od technických služeb, tak jsem tam zavola.
Výsledek ...
Lampa svítit nebude, protože JEDEN člověk má dovolenou a až se vrátí, tak to možná opraví. Když jsem se dotázala, zda to tam někdo ohlídá - je to u Karmy, tedy poblíž hlavní silnice - telefonní hovor byl ukončen.
Toto se mi bohužel s panem Krulišem nestalo poprvé. Velmi dlouho jsem ho hájila, že funguje dobře, ale toto je nehoráznost!
Petra

Vážená paní Kašparová, když už, tak člověk pan Malý (je to jediný pracovník, který dle vyhlášky může pracovat s elektrickými spotřebiči a s VO)  má 3 dny dovolenou, protože musí vyřešit problém s hlídáním dítěte). Přesto v době své dovolené byl tak ochotný,přijel z Kolína a lampu VO ještě dnes opraví. U Karmy jsou celkem 3 přechody včetně přechodů na ulici Zborovská, takže rozhodně není bezpečnost chodců ohrožena. Ale vaše jednání a chování je velice dobře známé a znají ho i naši pracovníci.

18

(37 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

pika napsal:

Dobrý den,
a to se mi ještě na této křivatce stalo, že pouliční lampa prostě zhasla. To opravdu nepřidá k přehlednosti. Bylo na to tom přechodu blíže k mostu.
Tímto prosím technické služby o nápravu.
Děkuji

Dobrý den, bylo to v souvislosti s poruchou VO ulice Krále Jiřího, ta byla odstraněna a nechám prověřit dnes váš poznatek. Díky za informaci

19

(72 odpovědí, posláno do Odpadové hospodářství)

kvítko napsal:

Já tohle chápu.Ale ti starší lidi ne.My sice bio-nádobu nepotřebujem,ale nikdy jsme o tom nic do schránky nedostali.Ten zpravodaj bude prima.Vlastně už sme 1.číslo dostali.Tak snad tímto způsobem to půjde...

Dobrý den, myslím si, že Zpravodaj do každé poštovní schránky každý měsíc byl dobrý nápad. V souvislosti, že zde není městský rozhlas (každý by ho stejně asi neposlouchal) je toto předávání nových informací pro všechny kategorie občanů velmi dobré.

20

(72 odpovědí, posláno do Odpadové hospodářství)

kvítko napsal:

Dobrý den.Nešlo by nějak lépe informovat občany o vyvážení odpadu?Ze začátku roku,kdy se vyváželo jednou za čtrnáct dní,to téměř nikdo nevěděl.Teda pokud nečte stránky města.A těžko si někdo chodí přečíst vývěsku TS.Zvlášť starší lidé.Tahali popelnici před barák stylem pokus-omyl.Pak když tedy pochopili situaci,začali vyndávat popelnici ob týden.Ovšem to už se začlo opět vyvážet pravidelně jedou týdně.Setkala sem se s tím v několika případech u nás a v sousední ulici.U starších lidí.Byli překvapeni,když se například dneska dozvěděli,že se zase vyváží každý týden.Starší lidi jsou z toho rozhození,jak to tedy je.Nešlo by třeba takové zprávy nakopírovat a nechat roznést do schránek?Protože mám dojem,že stránky Brodu čte pramálo lidí.Asi jen ti,kteří píší do diskuzí........A starší lidé to asi nebudou.....Nedovedu si představit,že 80 letý člověk bude sedět u počítače nebo bude denně běhat k vývěskám.

Dobrý den, co se týká informací pro občany do poštovní schránky, také tento způsob v Českém Brodě není 100% účinný. Při zahájování systému svozu bioodpadu dávaly TS Český Brod do každé poštovní schránky informace ohledně svozu bio včetně informačního letáku. Při zpětné vazbě jsme zjistili, že celkem vysoké procento lidí toto ani nečte a okamžitě informace vyhodí do popelnice na odpadky. Také zkušenost s vyvážením odpadu v době státních svátků a volna je obdobná. Již od roku 2009 platí, že vývoz odpadu probíhá vždy i v době státních svátků a přesto před těmito dny máme mnoho dotazů, zda se bude vyvážet odpad.
Co se týká vývozu odpadu v roce 2012, tak již od října 2011 bylo avizováno na stránkách TS, vývěsce TS, ve Zpravodaji, jak bude probíhat svoz odpadu v Českém Brodě. Nyní je vydáván Českobrodský zpravodaj pro občany každý měsíc, je zdarma a obdrží ho každá domácnost do poštovní schránky. Proto veškeré informace budou sdělovány touto cestou.
Co se týká svozu odpadu stále platí svoz směsného odpadu v liché týdny, bioodpadu v sudé týdny. Na víc do schválení vyhlášky o odpadu je přidán svoz směsného odpadu v sudý týden.
Přeji hezký den