121

(43 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

122

(43 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Pane inženýre,
děkuji za odpověď. Je samozřejmé, že pokud stromy stojí na pozemku konkrétního vlastníka, je on také vlastníkem stromu a je povinen k něj pečovat. Jde o úsek, kde protéká Šembera Zahradami podle silnice, souběžně s rybníkem a pak odbočuje od silnice pod hrází rybníka.
     Pokud jde o nějakou změnu toku Šembery, tak to jsem nakoupil od starousedlíků, stejně jako to, že Povodí se k údržbě nehlásí. Fakt je, že v mapě Šembera vtéká do Mlýnského rybníka a pak vytéká z Mlýnského rybníka. Tuším v loňském roce jsem zahlédl, že se dělaly nějaké úpravy - čištění koryta pod Mlýnským rybníkem, ale zjistil jsem, že úpravy skončily cca na úrovni výtoku z rybníka. Samozřejmě bažina pod rybníkem skýtá možnost úkrytu a života celé řady zvířat, nicméně vyčištění koryta by jim asi neublížilo.
    Přeji pěkný den.

123

(43 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Mira napsal:
custom napsal:

Vážení,
mám konkrétní dotaz, k němž mne vyburcovala akce silničářů, která se odehrála minulý týden v úseku silnice do Zahrad u campingu. Provádělo se řezání některých větví stromů za pomocí plošiny.

A nyní, co mne zajímá?

Kdo odpovídá za správu této "zeleně", protože odhadem polovina stromů je zcela suchých, ale přesto stojí dále. Ostatní stromy jsou přinejmenším ve špatném stavu a mají množství suchých větví, které se při trochu větším větříku se odlamují a padají na silnici. Vážně tak ohrožují jak řidiče projíždějících vozidel, tak zejména chodce. Když jsem zde viděl silničáře s technikou, naivně jsem se domníval, že konečně dají stromořadí do pořádku. Po slabé hodince a odřezání pár větví byli pryč a vše je při starém???

Dále se chci otázat, kdo odpovídá za údržbu "zeleně" - stromů podle říčky Šembery? I zde rostoucí neudržované vysoké stromy přímo ohrožují životy a zdraví osob i majetek občanů. Nikdo se nestará o zlomené větve, které nespadnou a zůstanou zaklíněny a hrozí pádem vlastně kdykoliv. 

Dobrý den,
komunikace do Zahrad je ve správě "Správy a údržby silnic". To se týká také stromů kolem této komunikace.Plošinu jste v úseku obce Zahrady mohl vidět také tento pátek od 08.00-15.30 hodin, ale až za touto obcí, u křižovatky s odbočkou na Doubravčice, která však patří Technickým službám a pracovníci prováděli práce v tomto úseku pro Správu lesů.Každopádně budu cesmistrovství informovat o Vašem poznatku.
Co se týká úseku kolem říčky Šembery. O stromy se stará Odbor životního prostředí společně s Povodím Labe. Poslední schůzka s Povodím Labe proběhla minulý měsíc právě u říčky Šembery v Liblicích také za účasti TS.Úsek od mostu v Liblicích směrem proti proudu na Malechov byl ošetřen firmou (skupina topolů) a dále tento měsíc bude probíhat vyřezání náletů a ošetření dalších dřevin pracovníky Povodí Labe.Prostor parku u Pivovarského rybníka byl již ošetřen a údržba proběhla také v ulici Nábřežní. Úsek říčky Šembery od tenisu podél koupaliště k Bušinci bude ošetřen od 1.11.2009 pracovníky Povodí Labe.Přesný plán je k nahlédnutí v TS.     


Domnívám se, že by se měly odpovědné osoby těmito věcmi zcela vážně zabývat a co nejdříve je řešit. Nebo chcete počkat, až padající větev nebo strom někoho usmrtí (viz. školáci ve Zlíně)? A pak nastane hon na všechny stromy a bude se kácet bez rozmyslu?? Jistě není problém na místě suchého stromu vysadit jiný strom a bude tak probíhat postupná revitalizace stromořadí.

Dobrá den.
Každopádně děkuji za odpověď. Jen pokud jde o zeleň kolem Šembery, tak jsem si až po Vaší odpovědi uvědomil, že jsem neoznačil úsek, o který se mi jedná. V souvislostech jsem automaticky předpokládal úsek, ve kterém Šembera protéká Zahradami podle Mlýnského rybníka. Jedná se mi tedy o úsek, ve kterém Šembera protéká Zahradami. Doslechl jsem se od starousedlíků, že se k údržbě nikdo nehlásí s tím, že Povodí Labe tvrdí, že tok- říčka tak jak teče, není jejich a stromy tudíž stojí na soukromých pozemcích a jsou povinni se o ně starat vlastníci příslušných pozemků. To mi připadá podivné, protože pokud byla Šembera přeložena v úseku Zahrady z původního do jiného koryta, bylo to na základě nějakého rozhodnutí a Povodí nemůže přesouvat svoji odpovědnost za péči o stromy.

124

(43 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Souhlasím, Běchovice - Újezd nad Lesy - zejména ve špičkách ráno a odpoledne, odjezdy a návraty z víkendů, sebemenší dopravní komplikace - malá nehoda - okamžitě problém s popojíždějícími kolonami. To jsem popsal už v příspěvku z 1.6. a kdo jezdí autem tak to zná velmi dobře.

125

(43 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Osobně naprosto souhlasím s tím, že "zkapacitnění" kolínské silnice bude znamenat jen zvýšení nákladní dopravy a tím i negativních dopadů na široké okolí. Podíval jsem se na studii a podle mého názoru jediný pozitivní moment bych shledával v přeložení silnice mimo obec Rostoklaty, což je v zájmu zklidnění provozu v obci a zvýšení bezpečnosti. Domnívám se, že prvotní debata by neměla, resp. nemusela vůbec být vedena za přítomnosti projektantů (zatím je hotova jen studie - nebo je to jinak pane Nekolný?). Prvotní debata by měla být vedena v rámci vedení města a občanů o tom, zda město v rámci svého rozvoje a zkvalitnění života potřebuje zkapacitnění silnice a měla by se odehrávat za přítomnosti těch, které takový projekt napadl a měla by se vést o pozitivech, ale zejména negativech, které přinese podobný projekt občanům. (Osobně např. budování protihlukových zdí vídím sice možná jako účelné - i když o efektivitě nejsem přesvědčen, ale považuji to za děsné z hlediska života. Nebude dlouho trvat a budeme žít všichni za nějakou zdí.) A že zkapacitnění silnice přinese zejména zintenzivnění provozu - zejména těžké automobilové dopravy je nasnadě.

126

(43 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vážení,
mám konkrétní dotaz, k němž mne vyburcovala akce silničářů, která se odehrála minulý týden v úseku silnice do Zahrad u campingu. Provádělo se řezání některých větví stromů za pomocí plošiny.

A nyní, co mne zajímá?

Kdo odpovídá za správu této "zeleně", protože odhadem polovina stromů je zcela suchých, ale přesto stojí dále. Ostatní stromy jsou přinejmenším ve špatném stavu a mají množství suchých větví, které se při trochu větším větříku se odlamují a padají na silnici. Vážně tak ohrožují jak řidiče projíždějících vozidel, tak zejména chodce. Když jsem zde viděl silničáře s technikou, naivně jsem se domníval, že konečně dají stromořadí do pořádku. Po slabé hodince a odřezání pár větví byli pryč a vše je při starém???

Dále se chci otázat, kdo odpovídá za údržbu "zeleně" - stromů podle říčky Šembery? I zde rostoucí neudržované vysoké stromy přímo ohrožují životy a zdraví osob i majetek občanů. Nikdo se nestará o zlomené větve, které nespadnou a zůstanou zaklíněny a hrozí pádem vlastně kdykoliv. 

Domnívám se, že by se měly odpovědné osoby těmito věcmi zcela vážně zabývat a co nejdříve je řešit. Nebo chcete počkat, až padající větev nebo strom někoho usmrtí (viz. školáci ve Zlíně)? A pak nastane hon na všechny stromy a bude se kácet bez rozmyslu?? Jistě není problém na místě suchého stromu vysadit jiný strom a bude tak probíhat postupná revitalizace stromořadí.

127

(43 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Michale Fokte, kdo je to pan KLINDERA - nevšiml jsem si, že by byl v zastupitelstvu? A řekl bych, že zastupitelstvo má celkem rozhodující vliv na rozvoj města a jeho okolí. A k tomu je zastupúitelstvo voleno, aby se bralo za zájmy svých občanů.

128

(43 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Myslím, že o zkapacitnění kolínské cesty by bylo třeba vyvolat diskusi. Podle mého názoru je silnice dostatečně průjezdná. Jediný problém, kde by bylo třeba "zvýšit " kapacitu silnice je oblast Újezda nad Lesy a Běchovic. Tam se u světelných křižovatek tvoří kolony v obou směrech. Její "zkapacitnění" v oblasti Č.B. by vedlo jen k tomu, že dopravci by neužívali hradeckou a brněnskou dálnici a zvýšil by se zde neúměrně provoz. A budování nějakých průmyslových zón, to snad ani nemůže být myšleno vážně. Už dnes se likvidují některé haly, např. v Jažlovicích.
Pokud jde o kemp, tak jediná reklama je jako ubytovna Zahrady. Restaurace nebo bufet zde nefungují a občerstvení žádné. Vybavení pro nějaké návštěvníky také žádné. S cyklostezkou nebo stezkou pro pěší turisty lavičkami a značením to by bylo bezva. U mostu v Zahradách je stojan na kolo, který zarůstá travou. Proč tu není také nějaký stůl s lavičkou, kde by tedy cyklista mohl zastavit a posvačit? - ne všichni jedou lámat sportovní výkony.
Bylo by dobré, kdyby také vedle toho, že na krajnici je posečená tráva, byla provedena také údržba náletových křovin, které již tak malý průjezdní profil silnice dále zmenšují a pěší i cyklisty nutí chodit a jezdit blíže ke středu vozovky, což ohrožuje významně bezpečnost. No a jen tak pro úplnost - nevím přesně, ale mám dojem, že zde někde bylo řečeno, že do konce května by měly být provedeny opravy děr v silnici, ale konec května je ten tam.....a díry zůstávají.
No nic, myslím, že by bylo dobré, kdyby zastupitelé zabojovali o to, aby lidé z Č.B. měli možnost vyrazit na procházku nebo za relaxačním sportovním vyžitím, ať v létě nebo v zimě do klidu a pohody bez obav o zdraví své a dětí.

129

(43 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Ne, že bych chtěl být rýpalem, ale co vy na to pane Nekolný ??? Nedalo by se s tím něco dělat???

V jiné části diskusního fóra - zřejmě ne v té správné (místopis - kam chodíte běhat) jsem se zmiňoval i o jiném problému svým způsobem souvisejícím:

"Zahrady - dobrý směr a ví to zřejmě řada turistů, běžců i "procházkářů"-rekreantů. Je to také považováno za rekreační zónu Č.B. Možná, že by stálo za to, kdyby se někdo zamyslel nad vybudováním cyklostezky, nebo alespoň chodníku pro pěší turisty" atd.

130

(43 odpovědí, posláno do Otázky na zastupitele)

Vážení,
před pár dny jsem jel autobusem z Českého Brodu na autobusovou zastávku Zahrady u rybníka Podviňák. Měl jsem smůlu, proitože bylo po dešti. Autobus zastavil a já jsem vypadl téměř do příkopu - každopádně do mokré, vysoké trávy, do bláta a louže. V první chvíli jsem si svůj vztek chtěl vylít na řidiči, ale bleskově jsem si uvědomil, že za to až tak nemůže. Ne že by zde muselo být bůh ví jaké nástupiště, ale stačilo by zpevnit plochu jedním panelem, aby vystoupivší jedinci nekončili ve škarpě a po odjezdu autobusu mohli odejít normálně a ne jako čuňata. To se pochopitelně týká i těch, kdo by chtěli nastoupit. Chápu, že autobus nemůže zastavit uprostřed silnice, aby cestující mohli lidsky vystoupit, protože silnice je úzká, ale je třeba najít jakýsi kompromis. Podotýkám, že komfort, jako je přístřešek, zde není potřebný, protože na protější straně přístřešek je. Stačilo by jej alespoň trošku opravit, aby ten, kdo i jen prochází kolem, neměl stísněný pocit kolem žaludku. O vylepení aktuálního jízdního řádu pro neinformovaného turistu, který by chtěl bolavé nohy uložit na poslední kilometry k nádraží, nebo naopak začít svoji turistickou cestu jinde, ani nehovořím.
      Vím, že to není problém, který by pálil většinu nebo velké množství obyvatel Českého Brodu, ale i ti. kdo bydlí nad Podviňákem nebo v Zahradách jsou obyvateli Č.B. a návštěvníci - turisté si pozornost také zaslouží.