/section/onas:17 Město Český Brod F-ART:CMS 5.0 2017-09-01T12:17:11Z Informace k registraci a výdeji obědů v nové školní jídelně! nekolny 2017-09-01T12:17:11Z 2017-09-01T12:17:11+02:00

Vážení rodiče!

stravování ve školní jídelně Bezručova 1099 bude od 4. září 2017 zajišťovat společnost Scolarest - zařízení školního stravování s.r.o. 

Společnost Scolarest působí na českém trhu více než 20 let a v současnosti poskytujeme službu pro více než 180 škol z celé České republiky. Ve školním stravování nabízíme služby, které patří mezi nadstandardní. Jsme zaregistrováni v síti školských zařízení a při své činnosti důsledně dbáme na dodržování platné legislativy, která se ke školnímu stravování vztahuje. Jsme rádi, že můžeme oslovit i Vás.

Informace k zahájení stravování v nové školní jídelně v Českém Brodě:

/section/onas:17:19294
Divoká prasata na stezce mezi Českým Brodem a Štolmíří. nekolny 2017-03-03T17:43:41Z 2017-03-03T17:43:41+01:00

Na uvedených stezkách mezi Štolmíří a Českým Brodem jsou uvedené informace o výskytu černé zvěře nainstalovány Mysliveckým spolkem Rostoklaty, v jehož honitbě se uvedené okolní pozemky nachází.
Uvedené informace byly do tohoto prostoru vyvěšeny po události, kdy volně pobíhající pes vběhl do okolního rákosí a byl poraněn divočákem.

/section/onas:17:18611
Zápach plynu? Nikoliv! nekolny 2017-01-05T12:27:51Z 2017-01-05T12:27:51+01:00

Na plynové stanici ve Štolmíři pouze doplňovala specializovaná firma odorant (látka, která se přidává k plynu, aby byl cítit). Práce již skončily a zápach by měl odeznívat. Tedy neunikal plyn, ale pouze tato látka a nehrozí žádné nebezpečí.

/section/onas:17:18334
Kontakty - mobilní verze radekhulan 2013-11-17T12:50:22Z 2013-11-17T12:50:22+01:00

Město Český Brod
náměstí Husovo 70

282 01 Český Brod
E-mail: cesbrod@cesbrod.cz
Dat. schr.: jgqbsve
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Telefon: 321 612 111
Fax: 321 612 201
E-podatelna: epodatelna@cesbrod.cz

Budova 1
náměstí Husovo 70

282 01 Český Brod
Budova 2
nám. Arnošta z Pardubic 56

282 01 Český Brod

Provozní hodiny Podatelna, pokladna, CzechPoint:
pondělí 8 - 11, 12 - 17:00
úterý 8 - 11, 12 - 14:30
středa 8 - 11, 12 - 17:00
čtvrtek 8 - 11, 12 - 14:30
pátek 8 - 11, 12 - 13:00

/section/onas:17:12758
Informační centrum pro mládež (ICM) hor 2013-05-31T12:31:00Z 2013-05-31T12:31:00+02:00

ICMICM

Informační centrum pro mládež (ICM) zahájilo činnost v lednu 2012 a je zřizováno Městským úřadem Český Brod. ICM má sídlo v Českém Brodě, náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56.

ICM nabízí bezplatné informace od A až po Z. Informace jsou rozděleny tematicky do jednotlivých kategorií a jsou k dispozici buď na internetových

stránkách, nebo v tištěné podobě v prostorách IC. S vyhledáváním informací může pomoci odborný pracovník.

V současné době ICM v Českém Brodě plní požadavky certifikace ICM, dle podmínek daných MŠMT a Národním informačním centrem pro mládež www.nicm.cz, které je jedním z oddělení Národního institutu dětí a mládeže (www.nidm.cz, které je přímo řízenou organizací Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz

Provozní řád ICM Český Brod

Přehled o celé síti ICM
Katalog služeb ve středočeském kraji

Dalším subjektem v poskytování informací pro mládež je Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice, o.s.

Asociace pro podporu rozvoje Informačních center pro mládež v České republice (AICM)  je neziskovou organizací založenou na bázi občanského sdružení. AICM ČR byla registrována Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 83 / 1990 Sb. o sdružování občanů dne 7. září 1999. Nejbližšími spolupracujícími partnery AICM ČR v oblasti podpory rozvoje Informačního systému pro mládež jsou zejména: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národní institut dětí a mládeže MŠMT ČR.

Současnými členy AICM ČR jsou kromě fyzických osob také osoby právnické (většinou zřizovatelé jednotlivých Informačních center pro mládež v ČR).

Hlavním cílem činnosti AICM ČR je podpora systémového rozvoje Informačních center pro mládež v České republice. Podpora a pomoc při zakládání nových Informačních center pro mládež v ČR tzn. podávání prvotních informací a následná pomoc při dalších postupech.

Více informací:  http://www.icmcr.cz

Infolisty NICM

Asociace ICM

/section/onas:17:9809
Mapa Budova Náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56 radekhulan 2008-01-18T14:49:14Z 2008-01-18T14:49:14+01:00

Náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56
282 24 Český Brod

Odkaz na podrobné kontaktní informace

 
/section/onas:17:2681
Mapa Budova Husovo nám. 70 radekhulan 2008-01-18T13:41:24Z 2008-01-18T13:41:24+01:00

Budova Husovo nám. 70
282 01 Český Brod

Odkaz na podrobné kontaktní informace

 
/section/onas:17:2680
Prohlášení o přístupnosti radekhulan 2008-01-18T13:34:05Z 2008-01-18T13:34:05+01:00

Prezentace Města Český Brod se snaží o naprosto maximální přístupnost svého obsahu i funkčnosti. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti podle metodiky Blind Friendly Web i WCAG 1.0 a Pravidla tvorby přístupného webu připravená pro účely novely Zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Forma uveřejňovaných informací je v souladu s vyhláškou č. 64/2008 Sb., o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením
(vyhláška o přístupnosti), a splňuje všechna pravidla uveřejněná v příloze této vyhlášky.

Validní HTML5 a CSS

Celý web je definován v relativních jednotkách a jeho obsah lze jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Struktura layoutu i obsahu je vytvořena strukturálním HTML5. Vizuální prezentace pak pomocí kaskádových stylů (CSS 3.0).

Obrázky použité v textu jsou vždy doplněny alterantivním textovým popisem.

Koncepce vycházela z myšlenky přístupnosti, kde synonymem pro přístupnost je základní stav internetových stránek, který neklade svým uživatelům při používání žádné zásadní překážky a to nezávisle na jejich postižení, schopnostech, znalostech, zkušenostech či zobrazovacích možnostech, tedy myšlenky bezbariérovosti.

Mapa webu

Pro orientaci na webu slouží také Mapa webu, která zahrnuje odkazy na veškeré sekce webové prezentace.

Hledání

Při hledání informací můžete používat našeptávač - začněte psát co vás zajímá a napovíme vám odkazy na sekce a články webu.

Mobilní verze webu

Kromě běžné verze webu je k dispozici i její zjednodušená podoba optimalizovaná pro mobilní zařízení.

/section/onas:17:2679
Základní údaje radekhulan 2008-01-17T20:15:25Z 2008-01-17T20:15:25+01:00

Město Český Brod

náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Banka: 9294910237/0100

Telefon: 321 612 111
Fax: 321 612 201
Dat. schr.: jgqbsve
E-mail:
cesbrod@cesbrod.cz
E-podatelna:
epodatelna@cesbrod.cz

Budova 1
náměstí Husovo 70

282 01 Český Brod

Budova 2
nám. Arnošta z Pardubic 56

282 01 Český Brod

Úřední hodiny:
pondělí 8 - 11, 12 - 17:00
úterý 8 - 11 
středa 8 - 11, 12 - 17:00
(v jiné dny po dohodě)

Provozní hodiny podatelna, pokladna, CzechPoint:
pondělí 8 - 11, 12 - 17:00
úterý 8 - 11, 12 - 14:30
středa 8 - 11, 12 - 17:00
čtvrtek 8 - 11, 12 - 14:30
pátek 8 - 11, 12 - 13:00
E-mailový formulář

/section/onas:17:2678
Southwell radekhulan 2005-05-05T08:56:36Z 2005-05-05T08:56:36+02:00

Úmluva o přátelství.pdf Southwell.pdf

/section/onas:17:18