Životní situace - Životní prostředí

Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Souhrnné stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství, ke stavebnímu a územnímu řízení.
4. Základní informace
k životní situaci
Žádost o vyjádření k záměru, k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, územního souhlasu, ke kolaudačnímu řizení nebo jinému.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Vlastník, stavebník nebo zájemce o provedení záměru.                               
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Podání žádosti o vyjádření na předepsaném formuláři (alternativně volnou formou) se stručným popisem.
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

písemně – osobně na podatelně Městského úřadu Český Brod, nebo zasláním poštou na adresu:       Městský úřad Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, nám. Husovo 70, 282 24  Český Brod

elektronicky (s ověřeným elektronickým podpisem) na adresu: epodatelna@cesbrod.cz
datová schránka ISDS: jgqbsve

8. Na které instituci životní
situaci řešit
MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství, asistentka odboru, Náměstí Arnošta z Pardubic 56, číslo dveří 20
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 20.

S kým: Edita Drahotová, asistentka odboru, tel: 321 612 180

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Jednoduchou technickou zprávu a situaci stavby. Pokud nám doložíte celou projektovou dokumentaci, na požádání Vám ji vrátíme zpět.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Žádost o vyjádření
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Poplatek není vyměřen.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Lhůta není stanovena, obvykle do 30 dnů.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
 
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
Lze využít elektronickou poštu epodatelna@cesbrod.cz, v případě, že podání není ověřeno zaručeným elektronickým podpisem je třeba jej písemně doplnit nejpozději do 5 dnů.
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
 
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
Žádné – nejedná se o správní řízení.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností  
21. Nejčastější dotazy

Vracíte automaticky zpět projektovou dokumentaci?

Ne. Žadatel o vrácení požádá v žádosti.

22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Městský úřad Český Brod, Odbor životního prostředí a zemědělství, náměstí Husovo 70, 282 24 Český Brod
26. Kontaktní osoba Edita Drahotová, 321 612 180, email: drahotova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
16.9.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
16.9.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist