Vzdělaný Brod
Město Český Brod

Aktuality - Aktuality

Jednání Řídícího výboru pro MAP ORP Český Brod

Jednání Řídícího výboru pro MAP ORP Český Brod

18. února 2016 se v kazetovém sále Domova pro seniory ANNA konalo jednání Řídícího výboru pro MAP ORP Český Brod za účasti navržených členů Řídícího výboru, zástupců Města Český Brod a realizačního týmu projektu. Cílem setkání bylo poskytnutí informací o projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod a klíčové aktivitě projektu Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod (MAP). Byla nastíněna role Řídícího výboru (ŘV) v procesu zpracování MAP. Jednání ŘV se uskutečnilo v rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod.

První schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod

První schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod

4. února 2016 se v MŠ Kounice konala první společná schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod. Po krátkém představení mateřské školy Kounice byly přítomným paním učitelkám poskytnuty aktuální informace z realizace projektu, byly nastíněny další aktivity (např. doplnění Lokální strategie rozvoje vzdělávání o předškolní vzdělávání a vytvoření dokumentu Místní akční plán). Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod.

Výsledky zápisů do prvních ročníků základních škol

Výsledky zápisů do prvních ročníků základních škol

V průběhu ledna proběhl zápis do prvních ročníků na obou českobrodských základních školách. Z kapacitních důvodů můžeme otevřít na ZŠ Tyršova dvě a na ZŠ Žitomířská tři první třídy. To je celkem o jednu první třídu méně, než ve školním roce 2015 - 2016. Jelikož zájem byl obdobný jako v minulém roce, nemohly školy vyhovět všem dětem. Na ZŠ Tyršova byly přijaty jen děti s trvalým pobytem v Českém Brodě a na ZŠ Žitomířská děti s trvalým pobytem v Českém Brodě a děti ze spádových obcí bez základní školy. Rodičům nepřijatých žáků doporučujeme podat žádost o přijetí do školy v místě bydliště.    

Přijďte se podívat, jak se učí v první třídě!

Přijďte se podívat, jak se učí v první třídě!

V pátek 8. ledna 2016 od 8:00 do 10:00 hodin pořádá ZŠ Český Brod, Žitomířská 885, okres Kolín Den otevřených dveří v 1. ročnících v budově pod penzionem Anna - boční vchod.
V pondělí 25. a v úterý 26.  ledna 2016 proběhne zápis dětí do prvních ročníků.

 

05.01.2016 Aktuality

Pozvánka na besedu „Kam až paměť sahá ...“

Pozvánka na besedu „Kam až paměť sahá ...“

Kronikářka obce a Spolek přátel obce Liblice pořádají setkání pamětníků a povídání o starých časech aneb „Kam až paměť sahá ...“, které proběhne v sobotu 23. ledna 2016 od 15: 00 do 18: 00 hodin ve Střední odborné škole.

 

 

05.01.2016 Aktuality

Vyhlášení volných dnů

Vyhlášení volných dnů

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 24 odst. 2 vyhlašují ředitelé pro žáky ZŠ Český Brod, Tyršova 68 a ZŠ Žitomířská, Český Brod  v pondělí 21. 12. 2015 a v úterý 22. 12. 2015 volný den. 
Jelikož v době ředitelského volna nemají děti nárok na oběd v jídelně, obědy na tyto dny byly všem žákům školy odhlášeny.

 

07.12.2015 Aktuality

ZŠ Tyršova přijme učitelku / učitele pro 1. stupeň

Základní škola Český Brod, Tyršova 68 přijme učitelku nebo učitele prvního stupně i na částečný úvazek. Konkrétně se jedná o výuku hlavních předmětů ve třetí třídě. Nástup je možný ihned, další informace podáváme v ředitelně školy nebo na číslech 321 622 496, 602 373 396.

23.11.2015 Aktuality

Vyjádření k situaci ve školní jídelně

Vyjádření k situaci ve školní jídelně
Vážení rodiče!
 
Ve školní jídelně probíhá pouze rekonstrukce kuchyně školní jídelny a jejího zázemí, jako jsou sklady, šatny, přípravny, chladící a mrazící boxy. Samotná školní jídelna se neupravuje, proto se nenavyšuje ani nesnižuje její kapacita 800 strávníků. Kapacita je stanovená hlavně podle počtu míst ve školní jídelně a bez nějaké přístavby ji nelze navýšit. Budovu již přistavovat nelze, protože jsme na hranicích pozemků a nástavba není technicky možná respektive finančně efektivní.  
Důvodem, proč některé třídy nemohou chodit do školní jídelny, je naopak každoročně se zvyšující počet dětí na českobrodských školách a tím překročení hygieniky povolené kapacity. Na to reagujeme tím, že 8. a 9. třídy ZŠ Tyršova budou mít zajištěno stravování ve Stavokonstrukci. Po dnešním přepočítání se 7. třídy ještě do školní jídelny vejdou.    
Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist