Vzdělaný Brod
Město Český Brod

Aktuality - Aktuality

Třetí společná schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod

7. dubna 2016 se na MěÚ Český Brod uskutečnila třetí společná schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod. Po krátkém zhodnocení aktuálního stavu projektových aktivit proběhl informační seminář o možnostech čerpání „Šablon“, pořádaný MAS Pošembeří. Následovala diskuze nad vizí předškolní výchovy a vzdělávání v roce 2025 za odborného vedení PhDr. Aleny Bauerové. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod.

08.04.2016 Aktuality

Mluvme spolu

Mluvme spolu

Pondělí 2. května 2016 od 17:00 do 19:00 hodin vás zve LECCOS, z.s. do MŠ Liblice na interaktivní seminář.

08.04.2016 Aktuality

Na novou školu budou peníze!

Na novou školu budou peníze!

Město Český Brod obdrželo od Ministerstva financí ČR oznámení o přidělení dotace ve výši 29,2 mil. Kč na rekonstrukci bývalého objektu nemocnice na 1. stupeň základní školy a 6,6 mil. Kč na rekonstrukci objektu bývalé prádelny na školní jídelnu pro novou školu.

07.04.2016 Aktuality

Společná schůzka zástupců ZŠ ORP Český Brod

17. března 2016 se v Pedagogicko psychologické poradně v Českém Brodě konala společná schůzka zástupců ZŠ ORP Český Brod. Zúčastnění ředitelé škol byli informováni o aktuálním stavu projektových aktivit a plánovaných akcích na nejbližší období (setkání na téma „Děti a pohyb“, seminář Mgr. Jiřiny Bednářové „Školní zralost a zápis do školy“, letní škola pedagogů, možnost exkurze do ZŠ Chrudim…). Byly diskutovány investiční potřeby jednotlivých škol. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod.

18.03.2016 Aktuality

Schůzka odborníků pracujících ve školství

14. dubna 2016 se v Pedagogicko psychologické poradně v Českém Brodě konala společná schůzka logopedek, speciálních pedagožky a psycholožky zapojených do projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod. Cílem setkání bylo vzájemné seznámení a výměna praktických zkušeností. Logopedky měly také možnost si prohlédnout metodické pomůcky používané v poradně.

15.03.2016 Aktuality

Druhá společná schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod.

Druhá společná schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod.

3. března 2016 se v MŠ Poříčany konala druhá společná schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod. V rámci prezentace byl představen interaktivní rámeček, s jehož pomocí lze z ploché televize vytvořit obří tablet nebo interaktivní tabuli a následně využít pro trénink logopedických cvičení, grafomotoriky, angličtiny apod. Byly zmíněny aktuální informace z realizace projektu a plánované aktivity na nejbližší období (např. pořádání semináře Mgr. Jiřiny Bednářové na téma Školní zralost a zápis do školy, dotazníkové šetření na investiční potřeby škol). Po pracovní části následovala prohlídka prostor mateřské školy. Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2020 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist