Životní situace - Výpůjčka inventáře města

Zápůjčka inventáře města

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Žádost o zápůjčku inventáře města Český Brod.
4. Základní informace
k životní situaci
Město Český Brod disponuje majetkem, který je možno zapůjčit na pořádání společenských akcí. Jedná se o prodejní stánek 11ks, pivní sety (lavice se stolem) 5ks, altán velký 1ks, altán malý 1ks, stůl oválný (plast) 10ks, židle (plast) 50ks, mobilní zábrany (plast) 10 ks.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Žadatel musí být fyzickou nebo právnickou osobou  starší 18 let (způsobilou k  právním úkonům) a nesmí mít závazky vůči městu Český Brod a musí být zástupcem společnosti, která má o zápůjčku zájem.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
 
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace

Žadatel musí vyplnit písemnou žádost o výpůjčce inventáře a

A) zaslat poštou na adresu Město Český Brod – odbor rozvoje (Blanka Šarochová), náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

B) předat do podatelny nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod

C) zaslat mailem na adresu sarochova@cesbrod.cz

8. Na které instituci životní
situaci řešit
Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit
Kde: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, Český Brod
S kým: odbor rozvoje, Blanka Šarochová tel. 321 612 169, 604 376 042,  sarochova@cesbrod.cz
Kdy: hodiny pro veřejnost ( pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.)
10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Písemnou žádost obsahující: předmět zápůjčky, počet kusů, termín zápůjčky, odpovědná osoba za zapůjčené předměty. Žádost bude podepsána statutárním orgánem a pokud bude povolení vyřizovat jiná osoba bude jednáno na základě plné moci.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Neformalizovaná písemná žádost.
Žádost o zapůjčení inventáře města Český Brod
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Poplatek za zápůjčku je účtován dle platného ceníku schváleného RM dne 03.06.2015 č. usnesení 219/2015.
Ceník zápůjček inventáře Města Český Brod
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Ihned pokud není na požadovaný inventář evidovaná rezervace.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
 
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány

Poplatek za zápůjčku je nutno uhradit před převzetím zápůjčky na pokladně Města Český Brod v úředních hodinách pro veřejnost:

pondělí 8 - 11, 12 - 17 hod.
úterý 8 - 11, 12 - 14:30 hod.
středa 8 - 11, 12 - 17 hod.
čtvrtek 8 - 11, 12 - 14:30 hod.
pátek 8 - 11, 12 - 13:00 hod.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
sarochova@cesbrod.cz
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
 
18. Jaké jsou související
předpisy
 
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
 
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Náhrada vzniklé škody uvedením do předchozího stavu nebo peněžním plněním.
21. Nejčastější dotazy  
22. Další informace  
23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
 
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor rozvoje Města Český Brod.
26. Kontaktní osoba Blanka Šarochová, tel. 321612169, 604 376 042
e-mail: sarochova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
28.1.2019
28. Popis byl naposledy
aktualizován
28.1.2019
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2024 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist