Životní situace - Ochrana zvířat

Ochrana zvířat proti týrání

1. Identifikační číslo  
2. Kód  
3. Pojmenování (název)
životní situace
Ochrana zvířat proti týrání
4. Základní informace
k životní situaci
Prověřují se podněty a řeší se přestupky na úseku ochrany zvířat proti týrání.
5. Kdo je oprávněn v této
věci jednat (podat žádost
apod.)
Každý, kdo bude mít podezření, že v jeho okolí dochází k týrání zvířat nebo dojde k úniku zvířete na veřejné prostranství, kdy může být napadeno jiné zvíře či osoba.
6. Jaké jsou podmínky
a postup pro řešení životní
situace
Při úniku zvířete a možného napadení jiného zvířete nebo osoby podat podnět na MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství. Při podezření z týrání nebo nedostatečné péče o zvíře dle akutnosti případu podat podnět na MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství nebo kontaktovat Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, Inspektorát Kolín. Na návrh orgánu veterinární správy může obecní úřad obce s rozšířenou působností správním rozhodnutím nařídit zvláštní opatření (např. umístění týraného zvířete do náhradní péče, snížení počtu zvířat, pozastavení činnosti, atd.).
7. Jakým způsobem zahájit
řešení životní situace
Podáním podnětu na MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství nebo oznámením Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, Inspektorát Kolín.
8. Na které instituci životní
situaci řešit
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, v tomto případě MěÚ Český Brod, odbor životního prostředí a zemědělství nebo Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, Inspektorát Kolín.
9. Kde, s kým a kdy životní
situaci řešit

Kde: MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 282 01 Český Brod, 1. patro,

Odbor životního prostředí a zemědělství, číslo dveří 20.

S kým: Ing. Ludmila Krčmová  

Úřední hodiny:
PO, ST: 08:00-11:00 a 12:00 – 17:00 
Út: 08:00-11:00
čtvrtek a pátek po telefonické domluvě.

10. Jaké doklady je nutné mít
s sebou
Nejsou specifikovány.
11. Jaké jsou potřebné
formuláře a kde jsou
k dispozici
Není specifikován žádný vzorový formulář. 
12. Jaké jsou poplatky a jak je
lze uhradit
Bez poplatků.
13. Jaké jsou lhůty
pro vyřízení
Nejsou specifikovány.
14. Kteří jsou další účastníci
(dotčení) řešení životní
situace
Nejsou specifikováni.
15. Jaké další činnosti jsou po
žadateli požadovány
Nejsou specifikovány.
16. Elektronická služba,
kterou lze využít
ID datové schránky: jgqbsve
17. Podle kterého právního
předpisu se postupuje
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
18. Jaké jsou související
předpisy
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
19. Jaké jsou opravné
prostředky a jak se
uplatňují
V případě příkazu odpor ve lhůtě do 8 dnů ode dne jeho doručení k MěÚ Český Brod. V případě rozhodnutí odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení ke KÚ pro Středočeský kraj podáním učiněným u MěÚ Český Brod.
20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností Dle § 27 a §27a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, na základě typu přestupku a zhodnocení konkrétní situace.
21. Nejčastější dotazy

Lze nahlásit podezření na týrání zvířete též na městskou policii?

Ano.

22. Další informace

Krajský úřad pro Středočeský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, www.kr-stredocesky.cz

Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 117 05 Praha 1, www.mze.cz

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj, Na Svobodném 160, 280 00 Kolín, www.svscr.cz (Adresář organizací SVS ČR – Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Středočeský kraj)

23. Informace o popisovaném
postupu (o řešení životní
situace) je možné získat
také z jiných zdrojů nebo
v jiné formě
Nejsou specifikovány.
24. Související životní situace
a návody, jak je řešit
 
25. Za správnost popisu
odpovídá útvar
Odbor životního prostředí a zemědělství, MěÚ Český Brod.
26. Kontaktní osoba Ing. Ludmila Krčmová, tel. 321 612 184, email: krcmova@cesbrod.cz
27. Popis je zpracován podle
právního stavu ke dni
7.5.2021
28. Popis byl naposledy
aktualizován
7.5.2021
29. Datum konce platnosti
popisu
Konec platnosti návodu není stanoven.
30. Případná upřesnění
a poznámky k řešení
životní situace
 
Copyright © Město Český Brod, 2005-2023 | Přístupnost | GDPR | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist