Český BrodOficiální stránky města

Newsletter

V souladu s novým evropským nařízením o ochraně osobních údajů si Vás dovolujeme požádat o poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Tento souhlas udělujete Městu Český Brod, IČO: 00235334, se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod dle níže uvedených podmínek.

Údaje, které budeme na základě uděleného souhlasu zpracovávat, zahrnují Vaši e-mailovou adresu. Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je zasílání sdělení formou newsletteru města Český Brod. Váš souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat. Souhlas zůstává v platnosti po dobu 5 let od jeho udělení nebo do doby, dokud jej neodvoláte.

Podrobné informace o zpracování osobních údajů i o Vašich právech jsou uvedeny zde.

Chcete-li využívat těchto našich služeb, potvrďte prosím svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Odebírané oblasti:
Základní kontakty

Město Český Brod

náměstí Husovo 70
282 01 Český Brod
IČ: 00235334
DIČ: CZ00235334
Banka: 9294910237/0100

Telefon: 321 612 111
Fax: 321 612 201
Dat. schr.: jgqbsve
E-mail:
cesbrod@cesbrod.cz
E-podatelna:
epodatelna@cesbrod.cz

Budova 1
náměstí Husovo 70

282 01 Český Brod

Budova 2
nám. Arnošta z Pardubic 56

282 01 Český Brod

Úřední hodiny:
pondělí 8 - 11, 12 - 17:00
úterý 8 - 11 
středa 8 - 11, 12 - 17:00
(v jiné dny po dohodě)

Provozní hodiny podatelna, pokladna, ověřování a CzechPoint:
pondělí 8 - 11, 12 - 17:00
úterý 8 - 11, 12 - 14:30
středa 8 - 11, 12 - 17:00
čtvrtek 8 - 11, 12 - 14:30
pátek 8 - 11, 12 - 13:00
E-mailový formulář

Výsledky hledání

Nový Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod

Nový Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod

Zastupitelé na svém jednání 1. 2. 2017 schválili Komunitní plán sociálních služeb města Český Brod pro období 2017 – 2019, který obsahuje návrhy opatření pro jednotlivé cílové skupiny: Senioři a osoby se zdravotním postižením, Rodina, děti a mládež a Osoby v krizi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Dokument k nahlédnutí zde.  KPSS_2017_2019.pdf

Aktualizovaný komunitní plán sociálních služeb

Úkolem plánování sociálních služeb je zmapovat problematiku sociálních služeb na území města a najít co nejefektivnější a nejúspornější řešení, které by pomohlo sociální služby přiblížit co nejširšímu počtu obyvatel Českého Brodu, kteří je potřebují. Ke komunitnímu plánu sociálních služeb (dále jen KPSS) nás vede snaha vybudovat sociální politiku města.

Komunitní plán sociálních služeb aktualizovany_kpps.pdf

STRATEGICKÉ DOKUMENTY

Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod

ESF_logo   

Hlavním cílem projektu je rozšířit komunitní plánování sociálních služeb na celém území ORP Český Brod. Tento cíl má oporu v předchozí plánech zpracovávaných pro město Český Brod. Záměrem je vytvořit společný komunitní plán sociálních služeb v území ORP. Komunitní plánování rovněž vytvoří odbornou platformu pro strategické rozhodování místní správy, zajistí systematický přenos informací a povede k hospodárnějšímu využívání finančních prostředků na tuto oblast.

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006587

Číslo a název výzvy: 03_16_063 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni

Předpokládaný termín realizace: 1.1.2018 – 31.12.2019

Celkové způsobilé výdaje: 2 713 350 Kč

Dotace: 2 577 682,50 Kč

Spoluúčast města: 135 667,50 Kč 

Kokoška - kolínská komunitní škola

Nově založená kolínská komunitní škola Kokoška umožní od září 2018 patnácti prvňáčkům chodit do školy jen tři dny v týdnu. Ve třech dnech stihnou probrat všechnu látku adekvátní ročníku, a pak můžou jít do lesa nebo do muzea. Přijďte se dozvědět víc v úterý 20. 2. 2018 od 17:00 - 18:00 hodin.

Zdenka Bočková, 16. 2. 2018, zdroj: http://kokoska.info/

16.02.2018 Aktuality

Plnění Strategického plánu a setkání s veřejností

V tomto roce plníme specifický cíl 5.2.2, zpracováváme Komunitní plán sociálních služeb. Informace o zpracování Komunitního plánu jsou k dispozici zde

V dubnu 2008 v rámci první výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí byl předložen projekt „Od strategie k akci pro udržitelný rozvoj města Český Brod“. Prostředky z tohoto grantu chtělo město využít pro vytvoření akčního plánu a tím i realizaci Strategického plánu s cílem udržet ho do dalších let. Výběrové řízení se protahovalo a v červenci 2008 nám bohužel nebyl grant přiznán.

Do konce tohoto roku máme možnost předložit nový projekt v rámci druhé otevřené výzvy Ministerstva ŽP. Doufejme, že druhý pokus bude úspěšnější a Strategický plán bude úspěšně realizován.

Více informací se můžete dozvědět v pondělí 15. prosince 2008 od 17.00 – 18.30 hodin v kazetovém sále v budově ANNA Český Brod, sociální služby pro seniory, kde se koná setkání Fóra pro rozvoj města, které vzešlo ze Strategického týmu. Pokud budete mít zájem, rádi se s Vámi setkáme. Svou účast prosím ohlaste buď telefonicky paní Veronice Svěcené 321 612 124 nebo e-mailem na svecena@cesbrod.cz  

Pozvánka - dokument ke stažení v pdf FM_pozvanka_081215.pdf 80 kB

Studie regenerace zeleně na místním hřbitově

Studie regenerace zeleně na místním hřbitově

12. září 2016 proběhlo na místním hřbitově setkání s Ing. Josefem Součkem, který připravil dvě varianty studie regenerace zeleně na tomto veřejném prostranství. Ze setkání vzešly připomínky, které následně projektant zapracoval. Upravenou studii předkládáme k veřejné diskusi.
Osazovací plán Osazovaci_plan_mapovy_podklad.pdfOsazovací plán - detail Osazovaci_plan_detail_obradni_sine_mapovy_podklad.pdfNávrh dřevin ke kácení a ošetření Navrh_drevin_ke_kaceni_a_osetreni_mapovy_podklad.pdf

01.11.2016 Aktuality

Pozvánka na jednání pracovní skupiny Rodina, děti a mládež

Pozvánka na jednání pracovní skupiny Rodina, děti a mládež

Zveme Vás na jednání pracovní skupiny Rodina, děti a mládež v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod, které se bude konat ve středu 31.5.2018 od 14:30 hodin v kanceláři MAS Region Pošembeří, budova MěÚ, nám. Arnošta z Pardubic 56, Český Brod. Potvrzení o účasti prosím zasílejte do 25.5.2018 na email: hladikova@cesbrod.cz.

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ

Již do třinácté sezony vstupují pravidelná sobotní (13. 1. 2018) setkávání sběratelů v salóncích Městského společenského domu v Kolíně, a to navzdory internetovým obchodům. Stále převažují ti nabízející známky, mince a pohledy, ale rádi mezi námi přivítáme i milovníky jiných sběratelských oborů, rarit...

Zdenka Bočková, 5. 1. 2017, zdroj: https://www.msd-kolin.cz/plan-akci

 

05.01.2018 Aktuality

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ

Pozvánka do MSD v Kolíně v sobotu 11. 2. 2017 od 7:30 hodin setkávají sběratelé všech oborů. Sjíždějí se sem především milovníci známek, mincí a pohledů, prostory jsou však vhodné i k nabídkám dalšího artiklu spadajícího i do sortimentu blešího trhu...

Zdenka Bočková, 2. 2. 2017, zdroj: http://www.msd-kolin.cz/plan-akci

02.02.2017 Aktuality

Pozvánka na 27. zasedání Zastupitelstva města Český Brod

Znak městaStarosta města si Vás dovoluje pozvat na 29. zasedání Zastupitelstva města Český Brod, které se uskuteční ve středu 29. ledna 2014 od 18:00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice, nám. Husovo 70.

Program zasedání:

 1. Rozpočet 2014 pro město Český Brod
 2. Pravidla pro Sociální fond Města Český Brod na rok 2014
 3. Statut Fondu sportu, kultury a volného času Města Český Brod
 4. Úprava Programů podpory kultury, sportu a volného času
 5. Nové názvy ulic
 6. Prodej pozemku v obci a k.ú. Český Brod (sídliště)
 7. Voda předaná z VaK Nymburk - dodatek ke smlouvě
 8. Vodovod TESCO - Kupní smlouva
 9. Komunitní plán soc. služeb
 10. Schválení přidělení investičního příspěvku pro TJ Slavoj Český Brod
24.01.2014 Z města

POZVÁNKA na setkání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

POZVÁNKA na setkání pracovní skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením

Jednání pracovní skupiny k tvorbě nového komunitního plánu sociálních služeb se uskuteční ve středu 13. ledna 2016 od 16:00 hodin v zasedací místnosti A - u obřadní síně českobrodské radnice, náměstí Husovo70. Zveme všechny členy i nově příchozí občany, které téma zajímá. Program:

 • kontrola splněných opatření uvedených v současném KPSS
 • diskuse nad aktuálními problémy a návrh témat k řešení pro tuto cílovou skupinu

Strategický plán města Český Brod do roku 2022 schválen !

panorámaZastupitelé města přijali na svém zasedání dne 12. 12. 2007 dokončený Strategický plán města Český Brod do roku 2022.  

Strategický plán vznikal za aktivní účasti občanů, podnikatelů, neziskových sdružení i odborníků, vedení města, pracovníků městského úřadu a dalších organizací. Své znalosti a čas věnovalo aktivně zpracování plánu více než 100 lidí a cca 750 občanů se do zpracování zapojilo formou vyplnění dotazníku, účasti na setkáních, soutěžích, anketách ad.

Pozvánka na 30. zasedání Zastupitelstva města

Znak městaStarosta města si Vás dovoluje pozvat na 30. řádné zasedání Zastupitelstva města Český Brod, které se uskuteční ve středu 17.06.2009 od 18:00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Program zasedání:

1. Rozpočtové opatření č. 1 k rozpočtu na rok 2009

2. Závěrečný účet města Český Brod za rok 2008

3. Bezúplatný převod pozemku v k.ú. Český Brod od ÚZSVM

4. Dodatek č. 4 "Zásad pro prodej bytů v čp. 1256, Český Brod"

5. Prodej lučních pozemků v k.ú. Doubravčice

6. Stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí obecně závaznou vyhláškou

7. Vstup města Český Brod do Národní sítě zdravých měst

8. Návrh na schválení smlouvy o přijetí účelového investičního úvěru

9. Komunitní plán sociálních služeb

08.06.2009 Z města

Strategický plán města Český Brod do roku 2022 schválen!

zimní BrodZastupitelé města přijali na svém zasedání 12.12.2007 dokončený Strategický plán města Český Brod do roku 2022.

Strategický plán vznikal za aktivní účasti občanů, podnikatelů, neziskových sdružení i odborníků, vedení města, pracovníků městského úřadu a dalších organizací. Své znalosti a čas věnovalo aktivně zpracování plánu více než 100 lidí a cca 750 občanů se do zpracování zapojilo formou vyplnění dotazníku, účasti na setkáních, soutěžích, anketách ad.

Plán rozvoje Českého Brodu

siluetaKolínský deník 23.7.2007

Strategický plán rozvoje města Český Brod do roku 2022 je zhruba ve své polovině. „Jsme ve fázi, kdy jsme dokončili sběr a analýzu dat a strategické týmy a pracovní skupiny na jejich základě stanovily klíčové oblasti rozvoje města. Celý plán se nám podaří snad dokončit do konce roku,“ informoval Deník místostarosta Jakub Nekolný. Radnice zohledňuje požadavky, potřeby a přání občanů. Na základě provedeného dotazníkového šetření radní zjistili, že nejpalčivějším problémem lidí je kriminalita, dopravní situace ve městě a nedostatečné příležitosti pro využití volného času. Občané volají po koupališti, cyklostezkách, velkém  kulturním sálu i nekuřáckých restauracích. Na druhou stranu oceňují polohu města, značná část je spokojená i s nemocnicí a školstvím.

23.07.2007 Z města

Základní informace o zpracování Strategického plánu

Jak by město mělo vypadat za 15 let?silueta

Český Brod 2022 - známé město s významnými historickými památkami, kam se sjíždějí návštěvníci z celých Čech i ze zahraničí. Nacházejí zde rušný kulturní a společenský život do pozdních nočních hodin i oázy klidu pro relaxaci a zdraví. Utrácet není problém, protože Český Brod patří k městům s vysokou životní úrovní ... Všichni obyvatelé mají práci přímo ve městě nebo blízkém okolí a nemusejí dojíždět do Prahy …. … Je to fikce nebo jsou to více méně reálné cíle? Je to Vaše představa o Českém Brodě v blízké budoucnosti? Jaké problémy by mělo město řešit, na co by mělo soustředit svoji pozornost při svém rozvoji?

Jak se žije v Českém Brodě?

siluetaJak by město mělo vypadat za 15 let?

Český Brod 2021 - známé město s významnými historickými památkami, kam se sjíždějí návštěvníci z celých Čech i ze zahraničí. Nacházejí zde rušný kulturní a společenský život do pozdních nočních hodin i oázy klidu pro relaxaci a zdraví. Utrácet není problém, protože Český Brod patří k městům s vysokou životní úrovní ... Všichni obyvatelé mají práci přímo ve městě nebo blízkém okolí a nemusejí dojíždět do Prahy …. … Je to fikce nebo jsou to více méně reálné cíle? Je to Vaše představa o Českém Brodě v blízké budoucnosti? Jaké problémy by mělo město řešit, na co by mělo soustředit svoji pozornost při svém rozvoji?

Na tyto a další otázky bude soustředěná pozornost v následujících měsících, neboť vedení města spolu s Výborem pro komunitní a strategické plánování právě zahájilo práce na Strategickém plánu rozvoje města Český Brod na dalších 15-20 let. Spolu se strategickým plánem budou zpracovány podklady pro Komunitní plán sociálních služeb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 A ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013

Projekt Český Brod - Zdravé město a místní Agenda 21 je souhrnem činností, jejichž realizace by měla vést k naplnění cílů stanovených mezinárodními dokumenty: Zdraví 21 (dokument OSN - WHO) a Agenda 21 (dokument OSN), tj. udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 A ROČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ ZM A MA21 PRO ROK 2013, ČESKÝ BROD – ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 CB_vyrocni_zprava_2012_plan_zlepsovani_2013.pdf 390 kB

03.05.2013 Z města

Veřejné projednání

Veřejné projednání

Město Český Brod Vás zve v pondělí 5. června 2017 od 18:00 hodin na komunitní projednání úprav veřejného prostranství na sídlišti, ulice Palackého. Sraz na místě. Situace k nahlédnutí. Palackeho_situace_final.pdf

25.05.2017 Aktuality

Komunitní plánování sociálních služeb Města Český Brod - Informace pro občany

Komunitní plánování sociálních služebVážení občané,

v souvislosti s přípravou aktualizace komunitního plánu sociálních služeb Města Český Brod pro období 2012 – 2014 vás vyzýváme k případným podnětům a připomínkám.

Pokud máte zájem, můžete se stát hosty pracovních skupin případně jejími členy. Jedná se o následující skupiny:

 1. pracovní skupina – senioři, zdravotně postižení, duševně postižení, mentálně postižení
 2. pracovní skupina – děti a mládež, osoby v přechodné krizi
 3. pracovní skupina – osoby společensky nepřizpůsobivé a osoby závislé na drogách a alkoholu

V případě vašeho zájmu neváhejte kontaktovat koordinátorku komunitního plánování, paní Bc. Jitku Novotnou: email novotna@cesbrod.cz, tel. 321 612 124, nebo osobně v budově MěÚ ČB na náměstí Arnošta z Pardubic čp. 56, 1. patro, č. dveří 2.

12.01.2012 Z města

Jednání Řídícího výboru pro Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod (MAP)

Jednání Řídícího výboru pro Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod (MAP)

Ve čtvrtek 16. června 2016 se na hájence ve Vrátkově uskutečnilo druhé zasedání Řídícího výboru pro Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod (MAP). Na programu jednání bylo projednání a schválení návrhu Strategického rámce MAP, následně se diskutovaly navržené investiční priority v území ORP Český Brod. Jednání ŘV se uskutečnilo v rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod.

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ

Již do jedenáctého ročníku vstupuje pravidelné měsíční setkávání sběratelů všech oborů konané v saloncích MSD.  Zveme všechy zájemce v sobotu 6. 2. 2016 od 7.30 hodin na další setkání. Jde o sběratele známek, mincí a pohledů, prostory jsou však vhodné i k nabídkám dalšího artiklu spadajícího i do sortimentu blešího trhu.
Další termíny letošního roku:  5.3., 9.4.,7.5.,4.6.,10.9.,8.10.,12.11.,10.12.,  Začátek: 7.30 hodin
Vstupné: 10 Kč, http://www.msd-kolin.cz/plan-akci

Zdenka Bočková, 28. 1. 2016, zdroj: internet

28.01.2016 Aktuality

Aktualizace webových stránek města

Aktualizace webových stránek města

Webové stránky města prošly naposledy velkou proměnou v roce 2013. Stále se však snažíme stránky vylepšovat a nastavit tak, aby byly uživatelsky příjemné a při tom v nich nechyběly důležité informace ze života Brodu i chodu úřadu. V tuto chvíli ladíme poslední úpravy. Zveme vás na prezentaci novinek do učebny PC (2. patro), nám. Arnošta z Pardubic 56 ve středu 4. května 2016 v 17.00 hodin. 

Hlavní dokumenty zdravého města

Usnesení Zastupitelstva města Český Brod ze dne 5.11.2014 Usneseni_zastupitelstvo_141105.pdf- ustanovení politika zdravého města a MA21

Usnesení Zastupitelstva města Český Brod ze dne 14.9.2016 Usneseni_zastupitelstvo_160914.pdf- ustanovení politika zdravého města a MA21

Usnesení Zastupitelstva města Český Brod ze dne 1.4.2015 Usneseni_zatupitelstvo_150401.pdf - ustanovení koordinátorky zdravého města a MA21

Usnesení Rady města Český Brod ze dne 16.12.2015 usneseniRM_161215.pdf - zřízení komise

Členové komise zdravého města, udržitelného rozvoje a MA21:
 • Jakub Nekolný - předseda, zodpovědný politik, starosta města Český Brod
 • Petra Ištvániková - místopředsedkyně, koordinátorka MA21, veřejný sektor (zapisovatelka)
 • Petr Čermák - veřejný sektor, investiční referent odboru investic
 • Bc. Jana Tůmová – veřejný sektor, koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb
 • Renata Neufusová - neziskový sektor, LECCOS, z.s.,
 • Petr Fořt - podnikatelský sektor, SKYBRAND s.r.o.


 

Rekonstrukce webu města Český Brod

Rekonstrukce webu města Český Brod

Webové stránky města prošly naposledy velkou proměnou v roce 2013. Stále se však snažíme stránky vylepšovat a nastavit tak, aby byly uživatelsky příjemné a při tom v nich nechyběly důležité informace ze života Brodu i chodu úřadu.

OZNÁMENÍ

Ve dnech 15. 6. a 16. 6. 2017 bude uzavřena ve směru od nádraží křižovatka ul. Krále Jiřího a J. Kouly. Stavební práce budou probíhat  z důvodu napojování plynu pro obchodní centrum Pila. Objížďková trasa: je vedena od nádraží ČD ulicí Krále Jiřího a Cukrovarskou do Liblic, zde odbočit vlevo na sil. č. III/3301, na křižovatce se sil.č. II/330 odbočit vlevo a pokračovat až na křiž se sil.č. II/272 ul. Zborovská, zde odbočit vlevo a pokračovat do ul. Jana Kouly. Rozhodnutí rozhodnuti_3.pdf Plán objížďky planek_1.pdf

04.06.2017 Z města

Základní informace k procesu plánování sociálních služeb

Cílem plánování je najít potřebné služby, podpořit jejich rozvoj, směrovat jejich zaměření, posílit komunikaci služeb, odstraňovat slabá místa v systému. Obecně lze říci, že zjišťujeme potřeby obyvatel a hledáme možnosti jejich uspokojování.

Plánování sociálních služeb pomáhá řešit situaci klienta (uživatele), prostřednictvím spolupráce a změny stávajících dostupných nástrojů.

Znáte službu tísňové péče a osobní asistenci?

Komunitní plánováníMěsto Český Brod a Život 90 Zruč nad Sázavou nabízí seniorům a zdravotně postiženým občanům novou sociální službu. Jedná se o tísňovou péči, kdy jsou klienti připojeni nepřetržitě na dispečink, který jim zprostředkuje okamžitě odbornou pomoc.

Více informací o tísňové péči získáte na setkání, kde bude představena i služba osobní asistence, kterou v Českém Brodě poskytuje občanské sdružení Spirála pomoci. Přítomni budou i zástupci ANNY Český Brod a Městského úřadu, kteří zodpoví Vaše případné otázky.

Seznámení se sociálními službami pro seniory a zdravotně postižené občany v Českém Brodě se koná ve středu 30.9.2009 v kazetovém sále domova Anna Český Brod, sociální služby pro seniory od 14 hod.

Zavedení tísňové péče vzešlo z Komunitního plánu sociálních služeb města Český Brod pro období 2009 – 2011. V případě dotazů se můžete obrátit na koordinátorku komunitního plánování, paní Veroniku Svěcenou elektronickou poštou na adresu svecena@cesbrod.cz nebo na telefon 321 612 124. Úplné znění Komunitního plánu sociálních služeb města Český Brod pro období 2009 – 2011 najdete na webových stránkách města /media/3/05_pdf/komplan09-11.pdf komplan09-11.pdf.

V Městském kulturním a informačním centru je plán sociálních služeb uložen k nahlédnutí.

GENEREL BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY A BEZBARIÉROVÝCH TRAS MĚSTA ČESKÝ BROD - komunitní setkání

GENEREL BEZBARIÉROVÉ DOPRAVY A BEZBARIÉROVÝCH TRAS MĚSTA ČESKÝ BROD - komunitní setkání

Pondělí 19. září 2016 od 18:00 hodin. Obřadní síň, nám Husovo 70, Český Brod. Představíme vám dokument Generel bezbariérové dopravy a bezbariérových tras města Český Brod. Po dobu setkání zajištěno hlídání dětí do věku 12 let ZDARMA! RC Kostička, nám. Arnošta z Pardubic 12, Český Brod. Objednávka: Andrea Hradecká, telefon: 602 112 679. 
AKCÍ SE Připojujeme ke kampani EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY.

03.08.2016 Aktuality

AKČNÍ PLÁN 2019 - 2020

Zastupitelstvo města Český Brod dne 23.1.2019 na svém 4. řádném jednání schválilo  návrh akčního plánu na období 2019-2020. Ke stažení zde AP_2019_2020.pdf 1031 kB.  

02.02.2019 Aktuality

Nový územní plán

Nový územní plán

V květnu 2012 proběhlo společné projednání o návrhu územního plánu města Český Brod. Od té doby byl návrh upravován dle stanovisek dotčených orgánů i usnesení Zastupitelstva města. Mezi významné úpravy patří změna dopravního řešení, což si mj. vyžádalo souhlasy čtyř sousedních obcí, a změna řešení plochy po bývalém cukrovaru.

Plán odpadového hospodářství města Český Brod

Město Český Brod  zve všechny spoluobčany na veřejné projednávání Plánu odpadového hospodářství města Český Brod, které se uskuteční v pondělí dne 27. března 2006 od 1530 hodin v  sále Městského kulturního a informačního centra, nám. Arnošta z Pardubic  1, Český Brod.

 

Jednání Řídícího výboru pro Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod (MAP)

21. dubna 2016 se v obřadní síni MěÚ Český Brod konalo první jednání Řídícího výboru pro Místní akční plán výchovy a vzdělávání ve správním obvodu ORP Český Brod (MAP). V úvodu setkání byly poskytnuty aktuální informace o projektu a zpracování MAP. Zástupce Krajského úřadu PaedDr. Mgr. Pavel Schneider informoval o tvorbě Krajského akčního plánu. Následně proběhlo projednání návrhu Statutu a Jednacího řádu ŘV MAP a jejich schválení. Diskutovalo se nad návrhem vize základního školství do roku 2025, která by měla být součástí dokumentu Strategický rámec MAP. Na závěr bylo sděleno, že nezbytnou součástí MAP je získání přehledu o všech investicích do formálního i neformálního vzdělávání. Získané údaje budou podkladem pro vytvoření tzv. Dohody o investicích, jejíž cílem je potvrzení potřebnosti a využitelnosti investic v území. Jednání ŘV se uskutečnilo v rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod.

22.04.2016 Aktuality

Fórum města 2013

forum2013Město Český Brod pozvalo své občany na veřejné projednání řešení nejpalčivějších problémů, které byly označeny na loňském Fóru města.  Fórum bylo pořádáno pod záštitou a podle metodiky Národní sítě zdravých měst MA 21. V pondělí 3. června se v podvečerních hodinách sešla v prostorách Anny Český Brod skupina obyvatel, kterým není život v našem městě lhostejný.

Prezentace jednotlivých oblastí naleznete na konci článku.

Anketa - potřebujete sociální služby? Jaké?

Anketa - potřebujete sociální služby? Jaké?

V souvislosti s realizací projektu „Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Český Brod“ Vás prosíme o vyplnění dotazníku, jehož prostřednictvím chceme zjistit Vaše názory na potřebnost sociálních služeb ve městě a jeho okolí. Vaše odpovědi budou důležitým podkladem pro návrhy opatření v oblasti sociálních služeb. VŠECHNY ODPOVĚDI BUDOU ZPRACOVÁNY ANONYMNĚ. Předem děkujeme za ochotu a čas, který věnujete vyplnění dotazníku. Dotazník potřebnosti sociálních služeb je možné vyplnit do 15. 9. 2018 ZDE. 

05.09.2018 Aktuality

Obyvatelé města spolurozhodovali o budoucnosti Českého Brodu 

sokolovna

Ve čtvrtek 17.5. proběhlo v Sokolovně v Českém Brodě veřejné setkání, které bylo součástí přípravy Strategického plánu města. Nejprve byl na schůzce představen profil města a výsledky názorového průzkumu občanů. Následně začalo první kolo diskuse a to v jednotlivých skupinkách u stolů a hovořilo se o tématech a problémech každodenního života ve městě. Cílem nebylo jen hledat problémy, ale také se pokusit navrhnout jejich řešení. Dále diskuze pokračovala s cílem zjistit představu účastníků, jak by měl ideální Český Brod vypadat za 15 let. Jak město vypadá, k jakým změnám došlo, co zůstalo stejné? Závěrem byly slosovány navrácené dotazníky a pan starosta předal ceny včetně hlavní, kterou bylo nové jízdní kolo.

doprovodné akce ke strategickému plánu a více k tématu

18.05.2007 Z města

Prohlédněte si návrh územního plánu

Prohlédněte si návrh územního plánu

Vedení města zve všechny občany, kteří se chtějí s návrhem územního plánu seznámit nebo se k němu vyjádřit, na veřejné projednání návrhu nového územního plánu Českého Brodu s výkladem projektanta. Toto jednání se uskuteční ve čtvrtek 30. října od 18 hod. v obřadní síni na radnici. S návrhem se můžete seznámit v době od 17. září do 30. října. K veřejnému nahlédnutí bude návrh na Odboru stavebním a územního plánování MěÚ, náměstí Husovo 70, kancelář Ing. Vondrové a dále na stránkách města.

Jaké jsou priority rozvoje města a jaké projekty se budou realizovat v létech 2012 a 2013?

Vážení spoluobčané,

jak jsme vás již informovali, pokračujeme ve strategickém plánování rozvoje našeho města. Co vše proběhlo a co to našemu městu přinese? V tuto chvíli máme aktualizovaný Strategický plán rozvoje města do r. 2022, který upřesňuje, čeho chceme do r. 2022 dosáhnout v následujících klíčových oblastech života města:

1.     Vzhled města, životní prostředí, zeleň

2.     Podnikání, zaměstnanost, služby

3.     Doprava

4.     Bydlení

5.     Zdravotnictví a sociální služby

6.     Bezpečnost

7.     Cestovní ruch a památky

8.     Vzdělávání

9.     Řízení rozvoje, správa města a spolupráce

10.  Rekreace, sport, kultura, aktivity volného času

Podklady a výstupy strategického plánování

Na tomto místě máte možnost stáhnout si všechny materiály vztahující se ke strategickému plánování rozvoje města Český Brod. Pro stanovení směrů dalšího rozvoje města při strategickém plánování slouží řada podkladů:

 • Písemné podklady - které byly k dispozici před začátkem strategického plánování
 • Průzkum názorů veřejnosti, veřejné setkání, setkání s neziskovými organizacemi a setkání s podnikateli
 • Výstupy doprovodných akcí
 • Zpracované podklady

Oranžová zahrada

Oranžová zahrada

Komunitní centrum Oranžová zahrada funguje pod křídly Římskokatolické církve Český Brod. V centru se odehrávají kromě aktivit cílených k víře i kulturní a vzdělávací pořady. 

Adresa:
Husovo náměstí 78
282 01 Český Brod

Email: matus.kocian@volny.cz / Mobil: 7720 340 265 / Mapa / Web

03.04.2016 Oranžová zahrada

Od plánování k akcím

logo esf

Vážení občané,

mám radost, že vám mohu oznámit dobrou zprávu – město Český Brod získalo finance z Evropského sociálního fondu na pokračování tzv. strategického plánování, tedy řízení rozvoje města.Strateg2007.pdf 2300 kB

Co to znamená? Při péči o naše město je potřeba řešit různé aktuální věci jako je úklid, opravy komunikací, svoz odpadu a mnoho dalších. Je však také potřeba se zabývat tím, jak se město bude dál rozvíjet, co udělat, aby bylo město hezčí, příjemnější, poskytovalo dobré bydlení, dobré možnosti trávení volného času, vzdělání, podnikání, dobré služby apod.

V prosinci 2007 jsme proto přijali Strategický plán rozvoje města do roku 2022. Na zpracování se podílely desítky lidí vč. řady z vás. Plán zohlednil různé názory a potřeby, kromě odborných podkladů a návrhů vycházel také z výsledků průzkumu názorů občanů, besedy s podnikateli, zástupci neziskových organizací, rodiči malých dětí, seniory, z názorů a přání dětí a mládeže a dalších.

Strategický plán je k dispozici k nahlédnutí buď na stránkách města /media/4/05_pdf/Strateg2007.pdf Strateg2007.pdf 2300 kB nebo na Městském úřadě v sekretariátu starosty.

Co nás tedy čeká jako další krok? Protože je to již 4 roky, kdy byly cíle ve Strategickém plánu stanoveny a některé z nich se již podařilo splnit nebo se plní, a také proto, že se vývoj ve městě i celková situace posunuly dál, budeme nejprve Strategický plán aktualizovat. Neznamená to, že bychom měnili celkové směřování rozvoje města, ale podíváme se spolu s odborníky na tzv. specifické cíle v jednotlivých oblastech rozvoje města Český Brod a budeme je aktualizovat podle současného stavu.

„Proč je tady vyznačená zeleň a ne plocha pro bydlení?“

„Proč je tady vyznačená zeleň a ne plocha pro bydlení?“

Město pořizuje nový územní plán (ÚP). Jedná se o zdlouhavý proces, který je rozdělen na několik etap. V předchozích etapách bylo zpracováno, projednáno a schváleno zadání nového ÚP, uskutečnilo se společné projednání návrhu ÚP a na základě podaných připomínek došlo k jeho  přepracování. Ve čtvrtek večer 30. října, proběhlo na radnici veřejné projednání s občany.

Komunitní plánování – zajištění bezplatných služeb v oblasti dluhového a majetkového poradenství

Dne 15.10.2014 byla podepsána smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Humanitárního Fondu na realizaci projektu provozování bezplatného dluhového a majetkového poradenství realizovaného v rámci Komunitního plánování sociálních služeb v Českém Brodě a jeho okolí. O dotaci bylo požádáno koncem roku 2013, která byla určena na rok 2014. Dotaci ve výši 50 000 Kč jsme obdrželi v listopadu 2014.

Arménská delegace

Arménská delegace

Dnes 11. května 2015 starosta města Bc. Jakub Nekolný přivítal delegaci odborníků z města Margahovit v Arménii. Návštěva se odehrává pod křídly nevládní neziskové organizace Agora CE. Jejím cílem je vzájemná spolupráce v oblasti samosprávy a inspirace příklady dobré praxe.

Strategické plánování

Město Český Brod zahájilo strategické řízení rozvoje města v roce 2006. V průběhu roku 2007 byl za účasti široké veřejnosti a s pomocí nezávislé konzultantky pro strategické plánování zpracován Strategický plán města Český Brod do roku 2022, stratplakt1211.pdf který byl schválen zastupitelstvem města v prosinci 2007.
V roce 2011 byla v rámci projektu „Zvýšení kvality a efektivity MÚ Český Brod“ provedena aktualizace strategického plánu. V nové podobě byl strategický plán schválen zastupitelstvem města v březnu 2012.
Strategický plán je základním koncepčním dokumentem města. Vytyčuje hlavní dlouhodobé směry rozvoje města s cílem zvyšování kvality života a životního prostředí ve městě a jeho okolí.

Územní plány obcí správního obvodu Český Brod

Přehled pořízených územních plánů obcí správního obvodu Český Brod

 

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Klučov - ZMĚNA č.4

Textová část návrhu územního plán

Textová část UP_Klucov_TEXT_05_2019.pdf
 Odůvodnění UP_Klucov_ODUVODNENI_05_2019.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Klucov-zakladni_05_2019.pdf  
 Hlavní výkres UP_Klucov-hlavni_05_2019.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Klucov-vps_05_2019.pdf  
 Koordinační výkres UP_Klucov-koordinacni_05_2019.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_Klucov-sirsivztahy_05_2019.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Klucov-dusledky_05_2019.pdf  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Tismice

Textová část návrhu územního plán

Textová část UP_Tismice_TEXT.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Tismice_zakladni.pdf  
 Hlavní výkres UP_Tismice_hlavni.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Tismice_vps.pdf  
 Koordinační výkres UP_Tismice_koordinacni.pdf  
Výkres technické infrastruktury UP_Tismice_techinfra.pdf  
 
ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VYKÁŇ - ZMĚNA Č.2

Textová část návrhu územního plán

Textová část UP_Vykan-text_04_2019.pdf

Grafická část návrhu územního plánu

 Výkres základního členění UP_Vykan-zakladni_04_2019.pdf  
 Hlavní výkres UP_Vykan-hlavni_04_2019.pdf  
 Výkres veřejně prospěšných staveb UP_Vykan-vps_02_2017.pdf  
 Koordinační výkres UP_Vykan-koordinacni_04_2019.pdf  

 Výkres širších vztahů UP_Vykan-sirsivztahy_02_2017.pdf

 
Vyhodnocení důsledků ÚP na ZPF a LPF UP_Vykan-dusledky_02_2017.pdf  

Standardy kvality sociálně-právní ochrany

Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů a Vyhláška č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD,  zavádějí do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality sociálně-právní ochrany.

Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu.

Obsahem standardů jsou písemně zpracované pracovní postupy práce s klientem, standardy personálního a organizačního zajištění a technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

Standardy kvality sociálně-právní ochrany

Vnitřní postupy, které OSPOD používá pro naplnění kritéria

Standard č. 1 – Místní a časová dostupnost

Organizační řád MěÚ Český Brod

Pracovní řád MěÚ  Český Brod

Náplň práce zaměstnance OSPOD

Postup pro zajištění pohotovosti pracovníků OSPOD

Standard č. 2 – Prostředí a podmínky

Pracovní řád MěÚ Český Brod

Standard č. 3 – Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Přehled činností zajišťovaných orgánem SPOD

Organizační schéma odboru sociálních věcí

Standard č. 4 – Personální zabezpečení výkonu SPOD

 

Organizační řád MěÚ Český Brod

Náplň práce zaměstnance OSPOD

Průkaz zaměstnance

Oprávnění sociálních pracovníků k činnostem souvisejících s výkonem SPOD

Standard č. 5 – Přijímání a zaškolování

Pracovní řád MěÚ

Pravidla pro výběr a přijímání pracovníků OSPOD

Adaptační plán nového zaměstnance

Plán odborné praxe studenta na úseku SPOD

Standard č. 6 – Profesní rozvoj zaměstnanců

Pravidla pro pravidelné hodnocení zaměstnanců

Periodické hodnocení zaměstnance

Sebehodnocení zaměstnance

Postup pro naplňování osobních profesních cílů zaměstnance

Plán dalšího profesního vzdělávání každého zaměstnance

Standard č. 7 – Prevence

Seznam organizací, které působí na území ORP se změřením na péči o rodinu a dítě 

Standard č. 8 – Přijetí oznámení, posouzení naléhavosti a přidělení případu

Postup pro řešení naléhavých případů

Dotazník k posouzení naléhavosti případů

Standard č. 9 – Jednání, vyhodnocování a individuální plán ochrany dítěte

Etický kodex sociálního pracovníka

Etický kodex zaměstnance MěÚ Český Brod

Formulář - Základní a podrobné vyhodnocení situace dítěte

Formulář - Individuální plán ochrany dítěte

Standard č. 10 – Kontrola případu

Plán vnitřních kontrol

Standard č. 11 – Rizikové a nouzové situace

PO Směrnice pro organizaci požární ochrany

Směrnice BOZP – č. 1, 2, 3

Standard č. 12 – Dokumentace o výkonu  sociálně -právní  ochrany dětí

Spisový a skartační řád MěÚ Český Brod

Standard č. 13 – Vyřizování a podávání stížností

Směrnice MěÚ Český Brod k podávání petic a stížností

Postup při podávání stížností

Standard č. 14 – Návaznost výkonu sociálně-právní ochrany dětí na dalšífyzické osoby a právnické osoby

Seznam organizací, které působí na území ORP se zaměřením na péči o rodinu a dítě

Seznam organizací, podílejících se na přípravě na samostatný život u dětí starších 16 let

Dokument Standardy SPO 2018 StandardySPO2018.pdf

 

ANKETA - OVĚŘENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ TOP 10

ANKETA - OVĚŘENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ TOP 10

Věnujte prosím několik minut svého času a zapojte se do ankety. Vašim úkolem je pomocí kurzoru na myši přemístit jednotlivé problémové oblasti podle pořadí důležitosti, kterou sami určíte. (Uvedená škála oblastí k řešení vzešla od občanů na Fóru 2017.) Výsledky ankety budou sloužit jako podklad pro strategické plánování města Český Brod a Akční plán. Ukončení ankety proběhne 26.9.2017. Anketa zde.

18.09.2017 Aktuality

Pracovní verze Strategického plánu rozvoje města Český Brod do roku 2022

znakVážení spoluobčané,

práce na Strategickém plánu rozvoje města Český Brod do roku 2022 postoupily k formulování cílů, kterých chce město dosáhnout ve svém rozvoji.

Nyní vám předkládáme výsledky dosavadní práce k veřejnému připomínkování -  jedná se o pracovní verzi Strategického plánu rozvoje města do roku 2022. Výsledná verze plánu bude dokončena v prosinci t.r. na základě došlých připomínek, které posoudí Strategický tým. Plán rozvoje města bude ještě na začátku roku 2008 posouzen z hlediska strategického vlivu na životní prostředí (tzv. SEA). Podkladem pro doplnění plánu budou též výsledky veřejného setkání ke Strategickému plánu, které se bude konat v úterý 13. 11. 2007 od 18 hod. v Sokolovně v Tyršově ulici.

Veřejné setkání - NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU

Veřejné setkání - NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU

Předkládáme aktualizovanou verzi z března 2019 Regulačního plánu městské památkové zóny a jejího okolí pro Český Brod zpracovanou Ing. arch. Jaromírem Myškou. Návrh bude sloužit k veřejnému projednání s občany v pondělí 13. května 2019 od 18:00 hodin v sále KD Svět, kam zveme všechny zájemce. 

26.03.2019 Aktuality

Plán umístění mobiliáře ve městě

Logo

Vážení občané, město Český Brod Vás zve k účasti na vytvoření Plánu umístění mobiliáře ve městě.

Cílem této aktivity je vytvořit plán, který by definoval umístění, druh a počet kusů mobiliáře v Českém Brodě a přilehlých městských částech Zahrady, Štolmíř a Liblice.

Pokud máte zájem se na tomto projektu podílet, přiložený dotazník si prosím vytiskněte, vyplňte a odevzdejte na podatelně MěÚ. V případě, že dotazník nechcete nebo nemůžete tisknout, je k dispozici k vyzvednutí na podatelně MěÚ nebo v MKIC. Vyplněné dotazníky prosím odevzdávejte na podatelnu MěÚ nebo MKIC do pátku 19. srpna 2011.

Vaše názory použijeme k vypracování hrubého návrhu Plánu umístění mobiliáře, který bude 24. srpna projednán na veřejném fóru od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ, tímto Vás na něj srdečně zveme.

Těšíme se na Vaši spolupráci a děkujeme za odevzdané dotazníky.

Dotazník (pdf 3,88 MB) dotazmobiliar.pdf 3962 kB

Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu "Přívětivý Český Brod" za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně odpovědné Město Český Brod a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.

Českobrodské hradby by měly dostat stříšku

Foto Martin ŠnajdrMěstské opevnění v Českém Brodě se dočká rekonstrukce. Jak rychle se ho podaří opravit, ale záleží na dotaci.

Celková oprava hradeb by měla trvat několik let. „Současný stav nevznikl za poslední roky, nebo desetiletí, ta eroze probíhá už stovky let. Není to ale určitě stav havarijní, že by to během několika let spadlo,“ řekl Kolínskému deníku předseda komise pro regeneraci městské památkové zóny Vladimír Mrvík.

Plán rekonstrukce obyvatelům ve středu představili zástupci vedení města. Očekávali i jejich připomínky. „Přímo u hradeb proběhlo komunitní projednávání plánované rekonstrukce městského opevnění,“ shrnul českobrodský starosta Jakub Nekolný.

Na setkání však dorazila jen asi dvacítka lidí. „Asi bych jich tu čekal více, ale zaplať pánbůh za dvacet lidí, které to zajímá a trápí. Jiní asi mají jiné starosti, než takovouhle chvályhodnou záležitost,“ povzdechl si starosta.

NABÍDKA Práce

NABÍDKA Práce

Město Český Brod vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice odborného referenta odboru stavebního a územního plánování pro agendu územního plánování. Lhůta pro podání přihlášky je do: 19. 6. 2017 11:00 hodin. Adresa pro podání přihlášky je podatelna: MěÚ Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod, do rukou tajemníka Ing. Aleše Kašpara, obálku nutno výrazně označit: „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení referent OSÚP-územní plán“. Podrobnosti zde.  VR_urad_uzemniho_planovani_2017pouprave.pdf

06.06.2017 Z města

Strategický plán města Český Brod

cbrod

Strategický plán je moderním nástrojem systematického řízení rozvoje jakékoliv organizace. V posledních desetiletích se stále více prosazuje a osvědčuje také v rozvoji měst. Strategický plán představuje ucelenou sadu standardních, prakticky ověřených kroků a nástrojů řízení změn v rozvoji města a zároveň i samotný proces řízení těchto změn, který zahrnuje přesné určení žádoucího směru změn, stanovení přesného postupu provádění těchto změn, vlastní provádění změn v praxi i průběžné sledování a vyhodnocování jejich průběhu a výsledků.

Pozvánka na 37. mimořádné zasedání Zastupitelstva města

Znak městaStarosta města si Vás dovoluje pozvat na 37. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Český Brod, které se uskuteční ve středu 12.05.2010 od 18:00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice.

Program zasedání:

1. Schválení smlouvy o poskytnutí půjčky OS Klub rodičů MŠ Sokolská

2. Změna č. 06 územního plánu sídelního útvaru Český Brod

3. Nový územní plán

 

04.05.2010 Z města

Chcete rozhodovat o budoucnosti města?

penzion

Práce na strategickém plánu pokračují. Dostali jsme se prakticky do poloviny celého složitého procesu a máme za sebou zjišťování a pořizování podkladů. Nicméně práce na samoté strategii rozvoje právě začínají. Zatím byly například provedeny průzkumy mezi laickou i odbornou veřejností, dotazníkové šetření a jeho odborné vyhodnocení, vypracován profil města, SWOT analýza a také určena vize a mise rozvoje města.

festival Kefír

kefir 1Ještě nemáte plán na sobotu 7. září?

...tak přijeďte na živou kulturu do Třebovle 9 - 22 hod. - festival pro děti a rodiče pod širým nebem: zábava, tanec, hudba, pohodička, divadlní trachtace...

harmonogram harmonogram_ucinkujici_ok.pdf 4047 kB

05.09.2013 Aktuality

První schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod

První schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod

4. února 2016 se v MŠ Kounice konala první společná schůzka zástupců MŠ ORP Český Brod. Po krátkém představení mateřské školy Kounice byly přítomným paním učitelkám poskytnuty aktuální informace z realizace projektu, byly nastíněny další aktivity (např. doplnění Lokální strategie rozvoje vzdělávání o předškolní vzdělávání a vytvoření dokumentu Místní akční plán). Setkání se uskutečnilo v rámci projektu Sdílené radosti a strasti škol ze správního obvodu ORP Český Brod.

Plánování sociálních služeb v Českém Brodě

Město Český Brod zahájilo v září proces plánování sociálních služeb. Cílem je odhalit potřeby dalšího rozvoje v oblasti péče o seniory, zdravotně postižené, služeb poskytujících pomoc rodinám s dětmi či pracujících s osobami, které žijí v rozporu se společenskými normami. Plán sociálních služeb navazuje na Strategický plán města Český Brod, který byl vytvořen v loňském roce. Jeho úkolem je doplnit stávající potřeby a vypracovat podklady pro realizaci konkrétních opatření, které by měly zkvalitnit služby pro občany města.

Plánování sociálních služeb vychází z předpokladu, že senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny s dětmi a osoby o ně pečují sami nejlépe vědí, co potřebují. Občané také mohou sdělit, jak si představují péči v případě, že budou potřebovat pomoc druhé osoby. Proces plánování dává prostor vyjádřit tyto zkušenosti, potřeby a názory a zajišťuje, aby hlas jednotlivce byl vyslyšen a byla přijata konkrétní opatření, která společně s občany připravují odborníci poskytující sociální služby a zástupci města.

Zájemci o informace nebo ti, kteří se budou chtít do procesu plánování sociálních služeb zapojit se také mohou obracet na paní Veroniku Svěcenou, koordinátorku komunitního plánování Městského úřadu Český Brod, která sídlí v budově radnice v přízemí, číslo dveří 3. Můžete se na ni obracet osobně, prostřednictvím telefonu na čísle 321 612 124, případně e- mailem na svecena@cesbrod.cz.

Zda bude plánování řešit problémy občanů, záleží především na tom, jaké podněty dostane. Chcete-li se vyjádřit k této problematice obraťte se na Veroniku Svěcenou, která vám ochotně poskytne další informace.

ANKETA - OVĚŘENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ TOP 10

ANKETA - OVĚŘENÍ PROBLÉMOVÝCH OBLASTÍ TOP 10

Věnujte prosím několik minut svého času a zapojte se do ankety. Vašim úkolem je pomocí kurzoru na myši (přidržením levého tlačítka) přemístit jednotlivé problémové oblasti podle pořadí důležitosti, kterou sami určíte. Uvedená škála oblastí k řešení vzešla od občanů na Fóru 2017, které proběhlo 3.9.2018. Výsledky ankety budou sloužit jako podklad pro strategické plánování města Český Brod a Akční plán. Zveřejníme je na webu města, FB profilu... Anketa zde. Ukončení ankety proběhne 17.9.2018.

Veřejné setkání na téma územní studie

Veřejné setkání na téma územní studie

V radničním sále proběhlo v pondělí 11.3. 2019 další ze série veřejných setkání, tentokrát na téma budoucí podoby tří dalších rozvojových území města. Po úvodním slovu místostarosty Tomáše Klineckého představila ing. arch. Jana Langerová územní studii lokality Jahodiště. Ing. arch. Jaromír Myška se po té věnoval lokalitě Západ. Jako třetí na řadu přišel městský architekt Jiří Pavlíček, který zastoupil autorku studie Kounické předměstí ing. arch. Danielu Štegerovou. 

Výzva nestátním neziskovým organizacím

Ilustrační fotoVážení a milí,

Město Český Brod připravuje pro rok 2011 novou koncepci rozdělování finančních prostředků z rozpočtu města nestátním neziskovým organizacím (NNO). Chtěli bychom do procesu rozhodování v maximální možné míře zapojit ty, kterých se to bezprostředně týká, tedy právě zástupce NNO. Proto Vám nabízíme do konce měsíce srpna 2010 možnost zaslat své návrhy, nápady či připomínky k současnému systému koordinátorce Veronice Svěcené na adresu svecena@cesbrod.cz .

Na setkání nestátních neziskových organizací města Český Brod dne 26.6.2010 byl také iniciován vznik pracovní skupiny pro přípravu nového systému rozdělování dotací NNO. Pokud máte zájem účastnit se jednání této pracovní skupiny, přihlaste se prosím na výše uvedenou adresu rovněž do konce srpna. V přihlášce prosím uveďte jméno, organizaci, kterou zastupujete a kontakt na Vás.

Anketa - ověření problémových oblastí TOP 10

Anketa - ověření problémových oblastí TOP 10

Věnujte prosím několik minut svého času a zapojte se do ankety. Vašim úkolem je pomocí kurzoru na myši přemístit jednotlivé problémové oblasti podle pořadí důležitosti, kterou sami určíte. (Uvedená škála oblastí k řešení vzešla od občanů na Fóru 2016, které proběhlo 23.5.2016.) Výsledky ankety budou sloužit jako podklad pro strategické plánování města Český Brod a Akční plán. Anketa zde. Ukončení ankety proběhlo 9.6.2016.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2019 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist