Český BrodOficiální stránky města

Aktuality - Z města

Dotazník! Pozor změna!

Dotazník! Pozor změna!

Děkujeme všem, kteří svým názorem již přispěli k úspěšnému průběhu anketního dotazování o dalším směřování rozvoje města. Letos se vrátilo dvojnásobné množství dotazníků. Můžeme si tak dovolit použít přesnější metodiku zpracování a vyhodnocení ankety. Po dohodě se společností Agora, která pro nás výsledky zpracovává, jsme se rozhodli prodloužit termín uzávěrky do 31. 7. 2014. Dotazník můžete vyplnit online na www.dotaznik.cesbrod.cz, případně si formulář vyzvednout a odevzdat na Informačním centru.

Rekonstrukce ulic V Chobotě a Jatecká zahájena

Rekonstrukce ulic V Chobotě a Jatecká zahájena

Ve dnech 21. a 22. července 2014 byla zahájena fyzická realizace projektu „Český Brod - rekonstrukce komunikací ulice V Chobotě a Jatecká“. Projekt je podpořen z Regionálního operačního programu Střední Čechy NUTS II. Předmětem projektu kompletní rekonstrukci obou komunikací, včetně výměny konstrukce vozovky, chodníků a vjezdů, parkovacích stání, rekonstrukce kanalizace a zaústění dešťových svodů. Předpokládané datum ukončení je koncem října tohoto roku.

Tisková zpráva TZ_zahajeni.pdf 233 kB

Z činnosti Městské policie

Z činnosti Městské policie

Dne 19. července v 16 hod. požádala hlídka MP pracovníka Městského kamerového systému Český Brod o nahlédnutí do záznamu kamer, ve věci odcizení zapomenutého batohu s počítačem a tabletem na I. krytém nástupišti ČD Český Brod. Po zhlédnutí záznamu byl identifikován muž, který seděl na lavičce vedle uvedeného batohu. Muž po chvíli vstal, vzal batoh a rychle opustil nádraží. Dle místní a osobní znalosti byl muž identifikován. Ve spolupráci s obvodním oddělením policie Kostelec n/Č.l. bylo nalezeno místo, kde muž přespával. Muž byl i s batohem zadržen na parkovišti hotelu na Vyžlovce.

Pravidelné odkalování

Pravidelné odkalování

Ve čtvrtek 17. července bude probíhat pravidelné odkalování a odvzdušňování vodovodní sítě v městské části Zahrady a na přivaděči z ÚV Zahrady a v pátek 18. července v ulicích: 28.října, Na Cihelně, Sokolská, Na Bělidle, Roháčova, Rokycanova, K Dolánkám, Fügnerova, Tuchorazská a Jeronýmova. Lokálně může docházet k poklesu tlaku a vizuálnímu zhoršení kvality pitné vody. Děkujeme za pochopení.

Jak postupují práce na městských hradbách?

Jak postupují práce na městských hradbách?

Dne 15.7. byl na základě první opravené části hradeb odsouhlasen způsob optimálního technologického postupu oprav. V následujícím období budou postupovat práce s ohledem na klimatické podmínky. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při pohybu kolem pracovní zóny, děkujeme za spolupráci!

3. celostátní sčítání čápů černých – rok 2014

3. celostátní sčítání čápů černých – rok 2014

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a Česká společnost ornitologická (ČSO) organizují ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR a Českým svazem ochránců přírody v letošním roce již 3. sčítání čápů černých.

Předchozí dvě sčítání v letech 1994 a 2004 se setkala s velkým ohlasem u široké veřejnosti a získané údaje pomohly k poznání celkového rozšíření a odhadu početnosti populace v ČR. Také letos je cílem získat co nejvíce aktuálních údajů a pozorování. Letošní sčítání bude probíhat poprvé s pomocí moderních technologií, zejména webové stránky cap.birdlife.cz. Organizátoři budou s jednotlivými pozorovateli průběžně komunikovat a upřesňovat pozorování a odhadovat možné hnízdní lokality. 

Jak se vám žije ve městě, co vás trápí a co naopak těší?

 Jak se vám žije ve městě, co vás trápí a co naopak těší?

Po dvou letech se Vám dostává do rukou dotazník, jehož prostřednictvím můžete vyjádřit svou míru spokojenosti s různými oblastmi života ve městě. Vyplněním dotazníku dáváte městu zpětnou vazbu potřebnou pro rozhodování o jeho dalším směřování. Dotazník navazuje na názorová šetření v předchozích letech. Zajímá nás, jak se mění veřejné mínění a zda se nám daří řešit to, co je dle Vás občanů prioritní. Děkujeme za vyplnění dotazníku!

Pravidelné odkalování

Pravidelné odkalování

Oznamujeme vám, že od 17.7. do 31.8. včetně, bude prováděno pravidelné odkalování a odvzdušňování vodovodní sítě v Českém Brodě, Liblicích a Štolmíři. Lokálně může docházet k poklesu tlaku a vizuálnímu zhoršení kvality pitné vody. Děkujeme za pochopení.

Copyright © Město Český Brod, 2005-2014 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist