Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 580 let

Aktuality - Ze vzdělaného Brodu

ZÁPISY DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 JSOU přede dveřmi

Zápisy do MŠ Sokolská a MŠ Kollárova proběhnou ve dnech: 26. 4. 2016 od 10.00 do 15:00 hod. a 27. 4. 2016 od 10:00 do 13:00 hod. V MŠ Liblice: 27. 4. 2016 od 10:00 do 16:00 hod. (Podrobnosti jsou uvedeny níže.)

Kritéria pro přijímání:
  • Děti do posledního ročníku předškolního vzdělávání, které mají rok do zahájení povinné školní docházky a děti s odkladem školní docházky (dle zákona 561/2004 Sb., školský zákon, § 34, odst.4)
  • Děti, které k 31. 10. 2016 dosáhnou 3 let věku, s trvalým bydlištěm v  Českém Brodě (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku),
  • Ostatní děti (podle věku – od nejstarších, vždy přednostně děti na celodenní docházku).

Kritéria se nesčítají, rozhoduje jejich pořadí.

K zápisu si přineste:
  • Doklad o trvalém bydlišti dítěte – výpis z informačního systému evidence obyvatel  (žádá zákonný zástupce dítěte, potřebuje OP a rodný list dítěte)
  • Žádost o přijetí – (na webových stránkách konkrétní školy)
  • Fotokopii rodného listu dítěte k založení do spisu (+ originál  pro nahlédnutí při zápisu)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce

Pokud nemůžete z jakéhokoliv důvodu přivést dítě k zápisu (nemoc apod.), stačí, když se k zápisu dostaví pouze zákonný zástupce.

Jiný termín zápisu lze ve výjimečných případech domluvit, nejpozději však tak, aby bylo dítě zapsáno do 29. 4. 2016.

Nerozhoduje pořadí podání žádosti.

Přidejte nový komentář:přihlásit Facebookem


Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist