Český BrodOficiální stránky města

Královský Brod 580 let

Aktuality - Z města

3. celostátní sčítání čápů černých – rok 2014

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) a Česká společnost ornitologická (ČSO) organizují ve spolupráci se státním podnikem Lesy ČR a Českým svazem ochránců přírody v letošním roce již 3. sčítání čápů černých.

Předchozí dvě sčítání v letech 1994 a 2004 se setkala s velkým ohlasem u široké veřejnosti a získané údaje pomohly k poznání celkového rozšíření a odhadu početnosti populace v ČR. Také letos je cílem získat co nejvíce aktuálních údajů a pozorování. Letošní sčítání bude probíhat poprvé s pomocí moderních technologií, zejména webové stránky cap.birdlife.cz. Organizátoři budou s jednotlivými pozorovateli průběžně komunikovat a upřesňovat pozorování a odhadovat možné hnízdní lokality. 

Cenný je každý údaj a pozorování, každé může pomoci poodhalit skrytý způsob života černých čápů. Již v současné době máme poměrně hodně znalostí o umístění hnízd, která jsou často opakovaně obsazována dlouhá léta, ale dosud máme také oblasti s minimálními nebo žádnými poznatky. Nalézt hnízdo čápa černého je totiž docela obtížné, proto velmi uvítáme každou informaci, která pomůže rozšířit naše znalosti.

V této souvislosti je potřeba zdůraznit, že čápi nesmí být nijak vyrušováni a případný nález hnízda není vhodné detailně zveřejňovat. Případnou kontrolu a dokumentaci hnízdiště by měl provést odborník specialista a zároveň by v dohodě s místním lesním hospodářem měla být zajištěna ochrana hnízdní lokality. Právě k tomu také bude sloužit „on-line“ spojení pozorovatelů a organizátorů. Sčítání a evidence čápů by mělo přispět k novým poznatkům, ale především k ochraně čápů černých na celém území naší republiky.

Výsledky letošního sčítání budou poskytnuty k dalšímu využití orgánům ochrany přírody. Všechny shromážděné záznamy budou k dispozici v Nálezové databázi ochrany přírody (NDOP), kterou spravuje naše Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

Uvítáme i každé Vaše pozorování!

Nejlépe zadáním na webovou stránku:

http://cap.birdlife.cz/ctete-o-capech/zde-zadejte-pozorovani-capu-cernych

nebo mailem na moji adresu – viz níže (vždy uvést: lokalita, obec, okres, datum, počet čápů a okolnosti – přelet, hnízdo, sběr potravy apod.; dále jméno pozorovatele a kontakt na něj)

Se svými dalšími zprávami, dotazy, postřehy a připomínkami se, prosím, obracejte také přímo na hlavního koordinátora sčítání:

František POJER
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Kaplanova 1
148 00 Praha 11 – Chodov
e-mail: frantisek.pojer
@nature.cz
mobil: 724 166 122
www.nature.cz

15.07.14 Z města

Přidejte nový komentář:přihlásit Facebookem


Copyright © Město Český Brod, 2005-2018 | Přístupnost | Kontakty | Mobilní verze | Administrace | vývoj MyWebdesign.cz
Cesbrod
TOPlist