1 Naposledy upravil: trautenberk (02.11.2011 15:56:06)

Téma: Město se zbavuje Autokempu?

Dobrý den, je vyhlášen záměr na směnu (mj.) městských pozemků v kempu u Podviničného rybníka za jakýsi pozemek PK č. 21 /2, o výměře 288m2, který patří TJ Slavoj a který ale nelze nalézt na internetu v katastru. Mohu požádat o informaci, o co se jedná a proč se chce město zbavit areálu autokempu, který má dle mého názoru značný potenciál, pokud by byl ovšem solidně veden a nebyl pouze ubytovnou pro zahr.dělníky? A co je to za tak hodnotný pozemek, že se kvůli němu provádí tato operece? Nevim, ale připadá mi to škoda, musel by proto být opravdu pořádně pádný důvod.
Děkuji.

2

Re: Město se zbavuje Autokempu?

Dobrý den, v případě pozemku 21/2 Pk evidence se jedná o větší část ( 2/3 )takzvané radniční zahrady v Tyršově ulici v  prostoru naproti škole mezi radnicí a Sokolovnou, tento pozemek vlastněný TJ  město využije pro své účely (viz projekt Radniční zahrada), TJ Slavoj pro něj v současné době nemá využití odpovídající jeho jistě lukrativnímu umístění. Pozemek je dosud veden v takzvané zjednodušené evidenci, na internetu ho samozřejmě dohledat lze (www.katastr2.cz pro zobrazení volba Pozemkový katastr, nahlizenidokn.cuzk.cz volba parcela zjednodušené evidence ZE).P.p.č. 21/2 PK je zapsána na LV 3200 k.ú. Český Brod ve vlastnictví TJ. V prostoru autokempu se jedná o necelou  1/3  areálu. Většina ostatních  pozemků a veškeré budovy  jsou ve vlastnictví TJ SLAVOJ Český Brod, o.s.  V obou případech jde tedy o logické scelení areálu pro jejich uživatele. Pro využití areálu  kempu a přípravu projektů k jeho revitalizaci jako přirozené rekreační zóny města je sjednocení majetkových vztahů základním předpokladem. Podobných funkčně nedořešených celků je ve sportovních areálech a městě více a záměr se je snaží uvést v soulad s jejich skutečným využitím k oboustrannému prospěchu.

Daniel Potůček, Správa TJ SLAVOJ Český Brod, o.s 321 62 20 15

3

Re: Město se zbavuje Autokempu?

Děkuji za vysvětlení, to zní velmi logicky.
Ale stejně bych uvítal, kdyby se o to trochu víc vysvětlovalo ještě než ke směně přistoupí. A chápu-li to správně, TJ Slavoj tedy má s areálem autokempu konkrétní plány... Pak si ale myslím, že by se tyto plány mohly alespoň rámcově u příležitosti této směny představit veřejnosti.